Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

23.10.2020

Lex COVID II JUSTICE

Vláda schválila na svém zasedání dne 19.10.2020 Soubor nových opatření, tzv. Lex covid justice II, navržených Ministerstvem spravedlnosti.

 Tedy zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, právnické osoby a další, a v souvislosti s tím i insolvenční zákon. Přijaté změny se týkají zejména oblasti insolvence a jedná se o následující:

  • obnovení možnosti využít za stanovených podmínek ochrany mimořádného moratoria, a to až do 30. 6.2021;
  • suspenze povinnosti podat na sebe dlužnický insolvenční návrh, nemožnost zrušení oddlužení pro neplnění splátkového kalendáře. Tato opatření platí již od účinnosti lex covid justice I, tj. od 24.dubna 2020. Nyní dochází k jejich prodloužení z 31.12.2020 na 30.6.2021.
  • prodloužení omezení soudu provést výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, a to do 31.1. 2021.

 

Zdroj: UEPA advokáti s.r.o., Ministerstvo spravedlnosti: https://justice.cz

Kontakty Ministerstvo spravedlnosti: https://justice.cz

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…