close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Malé a střední podniky dostanou nové dotace na digitální transformaci

13.08.2019

V září odstartuje nová výzva na podporu digitální transformace malých a středních podniků v ČR.

Nová výzva spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci výzvy budu podpořeny projekty, jež posilují konkurenceschopnost malých a středních podniků skrze digitální transformaci. “Typický projekt programu Technologie je zacílen na pořízení a propojení výrobních technologií, jakými jsou moderní stroje a zařízení, a nevýrobních technologií, jakými mohou být např. technologie na měření a sledování výrobku,” uvádí správci programu. Klíčovým prvkem v hodnocení předložených projektů je právě ono propojení výrobních technologií s informačními systémy, což představuje jednu z hlavních zásad Průmyslu 4.0.

Výzva může počítat s alokací v hodnotě jedné miliardy korun. Podat žádost mohou firmy, jež podnikají na území ČR alespoň dva roky, a projekty mohou být realizované ve všech regionech, s výjimkou Hlavního města Prahy. Nejvyšší míra podpory činí 45 procent uznatelných nákladů na realizace projektu v rozsahu jednoho až 40 milionů korun na podpořený projekt. Ve srovnání s předchozími výzvami jsou zrušeny minimální poměry mezi výdaji na výrobní a nevýrobní technologie. Žádosti bude možné podávat od 22. září.

 

Zdroj: www.agentura-api.org

Zdroj fotografie:mpo.cz

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin