Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

19.04.2015

Nová ocenění pro Lucu Vannucciho

Od začátku roku dostal Luca Vannucci a jeho team Laboratoře Imunoterapie Ústavu Mikrobiologie Akademie Věd ČR mnoho ocenění jejich výzkumné práce.

Laboratoř vedená Lucou Vannuccim se účastní programu mezinárodní spolupráce mezi evropskými skupinami COST. Program COST, kterého se Laboratoř účastní, se zaměřuje na rozvoj nových technologií terapie a diagnózy nádorů prs a na využití nanočástic v identifikace a léčení nádorů. “Naše laboratoř byla vybrána jako leader skupiny zaměřené na theranostiku, neboli na diagnózu a terapii nádorů skrze použití nanočástic,” vysvětluje Luca Vannucci, “Naší skupiny theranostiky se účastní skupiny z jedné desítky zemí, a proto jmenování na leadera skupiny je výrazným oceněním našich kapacit a kvality výzkumu vedeného Laboratoří.”

A právě výzkum nanočástic představuje jednu z hlavních oblastí vědeckého výzkumu Laboratoře vedené Lucou Vannuccim. “Theranostika a obecně využití nanočástic pro léčbu nádorů patří k nejzajímavějším oblastem mezinárodního výzkumu,” říká Luca Vannucci, “Naše laboratoř dosáhla v této oblasti výrazných úspěchů a vydaly jsem významné vědecké články v mezinárodních revue. Jeden z našich článků, který byl vydán v roce 2012, byl již přečten tisícovkou mezinárodních výzkumníků.”

Posilují se také vazby Laboratoře se zahraničními zeměmi, a především s Itálií. “Od října budeme hostit na pět měsíců dr. Irenu Filippi z Univerzity v Sieně, zatímco do konce května hostíme dr. Irenu Marciano z Univerzity v Aquile,” tvrdí Luca Vannucci, “Obě výzkumnice si vybrali naši Laboratoř kvůli společnému vědeckému zájmu a nikoliv kvůli národnosti.”

Intenzivní aktivity se také ději na poli účasti na prestižních mezinárodních kongresech. “Na konci dubna se zúčastní Mezinárodního kongresu imunoterapie v Lublaně,” poukazuje Luca Vannucci, “V této příležitosti dostanu oficiální pověření uspořádat v roce 2017 příští kongres imunoterapie v Praze. Kongresu se obvykle účastní několik stovek výzkumníků z celého světa. Pověření uspořádat Kongres pro nás představuje významné uznání naší práce a také nemalé úsilí z organizačních a finančního hlediska.”

A nakonec v září se Luca Vannucci zúčastní jako externí vystupující Mezinárodního kongresu tří nejvýznamnějších center výzkumu zanícení a nádorů, již se uskuteční ve Finale Ligure a na kterém vystoupí významní výzkumníci jako prof. Alberto Mantovani. Jedná se tak o další ocenění mezinárodní vědecké komunity kvality výzkumu Laboratoře Imunoterapie vedené Lucou Vannuccim.

Od roku 2012 Italsko-česká obchodní a průmyslová komora podporuje skrze veřejnou sbírku aktivity Laboratoře imunoterapie, kterou vede prof. Luca Vannucci.

Credit photo: archiv Camic

 

nuovo-logo-ricerca.jpg

 

Loading…