close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Nový stavební zákon na startovací pásce

15.05.2019

Nový stavební zákon, který by měl zlehčit a zrychlit povolovací řízení, začíná svůj legislativní proces. Ministerstvo pro místní rozvoj se vypořádalo se 1641 připomínkami, jež došly na adresu nového zákona. Zákonem se teď bude zabývat Legislativní rada vlády a v příštích týdnech i samotná vláda.

První novinkou je způsob přípravy zákona. Kromě zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj na přípravě pracovali i experti Hospodářské komory ČR, tým advokáta Františka Korbela (jednoho z autorů nového Občanského zákoníku) z kanceláře Havel & Partners, jež je členem Italsko-české komory, a akademičtí odborníci. Právě tento způsob přípravy byl kritizován jako příliš blízký zájmům podnikatelů. To se projevilo i v již zmíněných 1641 připomínkách. „Řada připomínek je motivována účelovými či jednostrannými zájmy připomínkových míst,“ varoval advokát Korbel s tím, že příliš silné ústupky by mohly zhatit snahy o zlepšení aktuálního stavu.

Svou nespokojenost již projevily spolky ochránců přírody a památkářů. V případě památkářů se závazná stanoviska mají změnit na doporučení stavebnímu úřadu, který pak sám naformuluje své závazné stanovisko během vydání povolení. Podobný proces by měl platit i při vyhodnocení dopadů na životní prostředí. Nový povolovací proces, který sloučí tři povolení do jednoho, navíc bude řešit méně detailů než dosud. Proti těmto změnám již v únoru vznikla petice, jejíž prvními signatáři jsou rektoři hlavních českých vysokých škol, a to včetně Univerzity Karlovy.

Další spornou změnou je reorganizace stavebních úřadů. Zákon počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu, pod který přejdou současné stavební úřady. Ty se přesunou z místní samosprávy do centrální státní správy. Změna se, pochopitelně, nelíbí svazům obcí, které ji kritizují. Nový stavební zákon také počítá s rozšířením institutu fikce souhlasu, jež má být hlavním opatřením pro zkrácení délky stavebních řízení. Mezi tím se do několika měsíční prodlevy dostal samotný návrh zákona. Vstup v platnost nové normy je plánován na rok 2021.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Zdroj fotografie: vlada.cz

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin