Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

18.02.2015

Nový Zákon o investičních pobídkách: hlavní opatření

Nový Zákon o investičních pobídkách dostal byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Legislativní text, v lehkém zpoždění vůči původnímu harmonogramu, teď doputoval do Senátu, a měl by vstoupit v platnost v polovině roku. Vznik zákona byl podnícen změnami v povolené maximální intenzitě veřejné podpory, jež pro velké podniky klesla z 40% na 25%. Zde nejdůležitější opatření nového zákona.

 

Zpracovatelský průmysl

V oblastech klasifikovaných A, I nebo II bude možné čerpat pobídky pro investiční projekty s minimální hodnotou 50 milionů korun (polovina investice do nového strojového vybavení), a v oblastech klasifikovaných III se však minimální hodnota zvyšuje na 100 milionů korun (alespoň polovina investice do nového strojového vybavení). Investiční projekt také musí vytvořit nejméně dvacet pracovních míst po dobu pěti let. Ruší se naopak podmínka, že polovina minimální investice musí být financovaná z vlastních zdrojů

 

Technologická centra

Pro obdržení pobídek, technologická centra budou muset provést investici v minimální hodnotě 10 milionů korun, z toho alespoň pět do strojové výbavy. Minimální počet vytvořených pracovních míst klesla z 40 na 20.

 

Centra strategických služeb

Pro obdržení pobídek centra budou muset poskytovat služby v České republice a alespoň v dalších dvou zemí Evropského společenství. Mění se také požadovaný minimální počet vytvořených pracovních míst. Centrum pro vývoj softwarů bude muset vytvořit alespoň dvacet, centra strategických služeb a centra high-tech oprav sedmdesát. Nově budou moci dostat podporu i call-centra, jež vytvoří alespoň pět set nových pracovních míst, a datová centra, jež vytvoří alespoň dvacet míst.

 

Speciální průmyslové zóny

Nový zákon zavádí také pojem Speciálních průmyslových zón, které budou vybírány Ministerstvem průmyslu a obchodu a schvalovány Vládou CŘ. Na začátku by měly být určeny tři speciální zóny, jež se budou nacházet v oblastech s nadprůměrnou nezaměstnaností, například v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Speciální zóny budou ustanoveny v již existujících průmyslových zónách. Firmy, které postaví v zónách vlastní závod, budou osvobozeny po dobu pěti let od daně z nemovitosti a pozemkové daně, a budou moci čerpat příspěvek na vytvoření pracovního místa v hodnotě 300 tisíc korun za jedno nové místo.

 

Strategická investiční iniciativa

Strategická investiční iniciativa je v průmyslu definována jako investice s minimální hodnotou 500 milionů korun a vytvoří alespoň 500 pracovních míst a v oblasti technologických center jako investice s minimální hodnotou 200 milionů korun, jež vytvoří alespoň sto pracovních míst. Tyto investice budou moci dostat hmotnou podporu v hodnotě 10% uznatelných nákladů míněných jako hodnota pořízených statků či dvouročních mzdových výdaů na nová pracovní místa. Maximální hodnota podpory je v průmyslu 1,5 miliard korun, v případě technologických center se však snižuje na 0,5 miliard korun

 

Obecné pobídky

Při splnění podmínek podniky mohou dostat pobídky v podobě slev na Dani z příjmu právnických osob v maximální hodnotě 25% hodnoty zakoupených trvalých statků nebo dvouročních mzdových nákladů na nová pracovní místa. Do maximální intenzity mohou být zahrnuty i pozemky prodané za zvýhodněnou cenu a příspěvky na nově vytvořená pracovní místa.

 

Příspěvek na nově vytvořená pracovní místa či na rekvalifikační kurzy

V oblastech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti Zákon povoluje poskytnutí příspěvku na nově vytvořené pracovní místo, které však bude muset být udržené alespoň pět let. V oblastech, jejichž míra nezaměstanosti je vyšší o 25% než celostátní průměr, bude možné obdržet příspěvek v hodnotě sto tisíc korun, v oblastech, jejichž míra nezaměstnanosti je vyšší o 50%, hodnota příspěvku stoupá na 200 tisíc ve speciálních průmyslových zónách pak na 300 tisíc. Ve speciálních průmyslových zónách a v oblastech s nezaměstnaností vyšší o 25% než je celostátní průměr pak bude možné obdržet příspěvek na čtvrtinu nákladů na rekvalifikační kurzy, zatímco v oblastech s nezaměstnaností vyšší o 50% pak příspěvek bude moci dosáhnout až poloviny těchto nákladů.

 

 

 

 

 

Loading…