Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

18.01.2021

Program COVID GASTRO – UZAVŘENÉ PROVOZOVNY

Cílem Výzvy je podpora podnikatelům, kteří byli postiženi krizovými opatřeními vlády a museli uzavřít své provozovny nebo výrazně omezit prodej zboží nebo poskytování služeb a byla jim tak snížena schopnost generovat tržby. Jedná se především o restaurace, obchody a poskytovatele služeb.

 

Podrobnosti programu:

Program schválen:                                                               4. ledna 2021

Uveřejnění výzvy:                                                                 15. ledna 2021

Alokace výzvy:                                                                       2,5 miliard korun

Podávání žádostí od:                                                           18. ledna 2021 od 9:00

Ukončení podávání žádostí:                                             1. března 2021 v 16:00

Způsob podávání žádostí:                                                 on-line v systému AIS MPO

Rozhodné období:                                                                od 9. října 2020 do 10. ledna 2021

 

Příspěvek tohoto programu je kumulovatelný s ostatními státními příspěvky jako je bonus pro OSVČ, program Antivirus nebo podpora z programu Covid Nájemné – až do výše stanovené Evropskou komisí a to 800 000 eur na žadatele/firmu.

Program však není kumulovatelný s program Covid Kultura – Sport – Ubytování.

 

Pro koho je program určen - oprávněný (několik základních podmínek):

 

pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří:

 1. vykonávající podnikatelskou činnost na základě Živnostenského zákona (vyjmenované v příloze č.2 Výzvy)
 2. v důsledku přijatých krizových opatření vlády v rámci jejich podnikatelské činnosti a omezení či zákazu prodeje zboží nebo poskytování služeb alespoň v části období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.
 3. pocítili pokles tržeb a tím i likvidity, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 %. V případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 3. čtvrtletí roku 2020.

 

K čemu slouží kompenzace? (způsobilé náklady)

náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, vzniklé od 1. února 2020 do 10. ledna 2021, jako:

 • náklady na personál,
 • náklady na materiál,
 • služby (včetně leasingu),
 • odpisy, daně a poplatky,
 • splátky úvěru,
 • režijní náklady, atd.

 

Výše podpory:

Podpora je stanovena částkou 400 CZK krát počet zaměstnanců (nebo externích spolupracujících OSVČ) krát počet uznaných dní během období (9. října 2020 – 10. ledna 2021), kdy byl provoz uzavřen.

 

 400 CZK   x   počet zaměstnanců   x   počet dní uzavřeného provozu

 

Způsob podávání žádostí o podporu:

Žádosti je možné podávat pomocí elektronického systému Ministerstva průmyslu a obchodu  mpo.cz

Nejdříve je důležité se do systému zaregistrovat. Pokud byl však již žadatel již registrován – například u příležitosti využití jiných programů – není nutné se znovu registrovat.

Po registraci a přihlášení se do Systému bude možné žádost plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace

Podání v zastoupení je přípustné. Registrace uživatele, který do systému vstupuje jako zmocněnec (např. zmocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti) probíhá obdobným způsobem. Takto zmocněný uživatel v Systému předloží své zmocnění opatřené digitálními, nebo úředně ověřenými podpisy.

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

 

Loading…