Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

15.05.2020

Program COVID PRAHA (pozastaven)

V rámci programu COVID Praha bude ČMZRB malým a středním podnikatelům z Prahy poskytovat záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Na program COVID Praha je v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR)  vyčleněno 600 milionů korun a parametry záruky budou stejné jako v případě COVID II.

Výzva byla vyhlášena od pondělí 20. dubna, Českomoravská záruční a rozvojová banka pak o den později, tedy v úterý 21. dubna od 8:00, začínal přijímat žádosti pražských podnikatelů.

Kapacita programu COVID Praha byla vyčerpaná, a proto ČMZRB  zatím ukončila příjem žádostí do tohoto programu.

 

Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek:

 • Záruka ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru
 • Výše zaručovaného úvěru 10 tis. až 15 mil. Kč (tento úvěr poskytuje některá z komerčních bank)
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
 • Doba ručení až 3 roky

 

Co bude možné z programu financovat:

 • Náklady na mzdy a energie
 • Platby za nájemné
 • Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • Předfinancování pohledávek
 • Pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.

 

Postup žádosti o podporu z COVID PRAHA:

 • Žádost o úvěr u běžné banky
  • Nejdříve se spojte s některou z komerčních bank, které se zapojily do programu Covid Praha
  • Bankéři sdělte, že máte zájem o podporu v rámci programu Covid Praha
  • Postupujte dle instrukcí bankéře (tzn. vyplnění žádosti o úvěr a dodání dalších potřebných dokladů nutných k vyřízení úvěru)

 

 • Vyplnění formulářů ČMZRB
  • Než bedete mít předschválený úvěr, začněte vyplňovat oficiální formulář žádosti o záruku ČMZRB a její přílohy
  • S vyplněním žádosti a jejích příloh vám může pomoci bankéř

 

 • Vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné banky

 

 • Podání žádosti o záruku u ČMZRB

 

 • Vyřízení záruky u ČMZRB
  • Pokud budou chybět nějaké podklady, budete vyzván pracovníkem banky k jejich doplnění
  • Pokud bude vše v pořádku a záruka vám bude schválena, budete vyzván k podepsání smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny.

 

 • Podpis úvěrové smlouvy u běžné banky a čerpání úvěru

 

 • Proplacení úroků – výplata finančního příspěvku

 

 • Předložení ČMZRB informace o realizaci projektu

 

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/Podpora_z_programu_COVID_Praha.html

Zdroj fotografie: pixabay

Loading…