Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

07.04.2020

Program CZECH RISE UP – chytrá opatření proti Covid-19

Program CZECH RISE UP - chytrá opatření proti Covid-19 jsou dotace na vyvinutí nových řešení proti COVID.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY:

Bude upřesněno

VÝŠE DOTACE:

Celkem je v programu připraveno: 200 mil. Kč

VÝŠE PODPORY PRO PODNIKY:

Maximální výše podpory 5 mil. Kč na projekt

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Program má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření, či následky této krize.

Program podpoří projekty firem, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Příkladem může být nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN:

Pro OSVČ, malé a střední podniky, na:

  1. pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů;
  2. vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe;
  3. vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.

 

Další informace budou aktualizovány, jakmile budou k dispozici.

Loading…