Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

15.05.2020

Program ÉTA TAČR

Technologická agentura ČR (TAČR) připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat. Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku, a to především v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.  

OTEVŘENÍ PROGRAMU: plánuje se na 29. dubna 2020.

 

PŘEDBĚŽNÉ PARAMETRY PROGRAMU ÉTA:

 • Soutěžní lhůta 30. 4. - 15. 6. 2020 (47 dní)
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže 15. 9. 2020
 • Řešení nejdříve od 1. 7. 2020
 • Řešení nejpozději od 1. 12. 2020
 • min. délka projektu není stanovena
 • Předpokládaná celková výše financování veřejné soutěže je 100 mil. Kč
 • částka podpory na jeden projekt je 4 mil. Kč
 • intenzita podpory na projekt 80 % a dofinancování 20 % z ostatních zdrojů
 • Nákladové položky
  • Osobní náklady: uznatelné včetně stipendií
  • Investice: neuznatelné
  • Subdodávky: uznatelné do výše 20 % za celou dobu projektu
  • Nepřímé náklady: uznatelné

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O FINANCOVÁNÍ V PROGRAMU ÉTA:

 • Výzkumná organizace v roli hlavního uchazeče i jako dalšího účastníka
 • Podnik v roli hlavního uchazeče i jako dalšího účastníka

 

TYPY, RESPEKTIVE VÝSLEDKY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

 • průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek; patent,
 • software
 • souhrnná výzkumná zpráva
 • technologie
 • audiovizuální tvorba, odborná kniha
 • uspořádání konference, workshopu, výstavy
 • ostatní výsledky.

 

Veškeré předběžné parametry veřejné soutěže jsou k dispozici v češtině zde.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

 

Zdroj: TAČR

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…