Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

25.05.2015

První výzvy OPPIKu v červnu? Je to možné

Na konci dubna Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo předběžnou informaci pro žadatele o parametrech prvních výzev operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost. Podle dokumentu by výzvy všech programových os měly být vyhlášeny v červnu. Jedná se o časově zvládnutelné termíny? Ptali jsme se Ing. Petra Procházky, jednatele společnosti Grantex, jež se specializuje na asistenci firmám při čerpání evropských fondů. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo předběžnou informaci pro žadatele o parametrech prvních výzev. Odrazí se podle Vás tento text ve finálním znění výzev? A bude nějakým projektům dána na začátku přednost?

 MPO zveřejnilo tyto předběžné parametry výzev z toho důvodu, aby potenicální žadatelé již mohli začít s přípravou a zpracováním svých projektů, aby byli včas připraveni k jejich podání. Domnívám se tedy, že u finálního znění výzev by nemělo docházet k výraznějším změnám. Nelze říci, že by v rámci prvních výzev byla dána přednost určitým projektům. Obecně však bude kladen vyšší důraz na podporu zejména malých a středních podniků a jejich projektů v oblastech výzkumu, vývoje, inovací a také úspor energie.

 Podle již zmíněného dokumentu MPO by všechny předpokládané výzvy měly být vyhlášeny v červnu letošního roku. Je podle Vás taková “smršť” reálná? A pokud ano, jak by se na ní měli žadatelé připravit?

 Čerpání dotací z EU fondů má už v tomto okamžiku poměrně zásadní zpoždění. Věřím tedy, že MPO udělá vše pro to, aby byl příjem žádostí v avizovaném termínu skutečně spuštěn. Všem žadatelům tedy doporučuji nečekat až na finální spuštění příjmu žádostí a přípravu projektů zahájit co nejdříve.

 Kvůli novému služebnímu zákonu, jehož účinky se naplno projeví k prvnímu červenci, se CzechInvest rozdělí na dvě odlišné agentury, ze kterých se bude jedna zabývat výlučně evropskými fondy. Zrychlí tato změna zpracování žádostí? A toto rozdělení by mohla zlepšit práci agentury?

Věřím, že rozdělení agentury na dvě samostatné jednotky celému systému rozdělování dotací může jen pomoci. Na zrychlení procesu zpracování žádostí však tento krok dle mého názoru nebude mít významnější vliv, jelikož tento problém záleží zejména na efektivitě systému hodnocení žádostí, který by měl být nově více sjednocen pro všechny operační programy. Skutečné přínosy těchto změn se však projeví až v praxi s prvními výzvami.

 V posledních týdnech byl hojně medializovaný spor mezi Ministerstvem Financím a MMR ohledně zprávě pro Evropskou komisi o kontrolních mechanismech operačních programů financovaných z Evropských fondů. Dopadne tento spor nepříznivě na některé z operačních programů, jež mohou být zajímavé pro firmy?

 Evropská komise velmi důsledně dohlíží na celou přípravu dotačních programů, metodik a systémů, které budou ČR využívány pro čerpání prostředků z EU fondů. Každý procesní zádrhel či nejasnost proto může negativně ovlivnit například rozhodování Evropské komise o schválení či neschválení některých programů a tím následně komplikovat zahájení jejich čerpání. Domnívám se však, že spor mezi MF ČR a MMR však výraznější dopady například na zpoždění v zahájení čerpání jednotlivých programů podpory pro firmy mít nebude. 

Loading…