close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Skupina Buzzi Unicem výrazně zvýšila svou produkci

14.08.2019

Italská skupina Buzzi Unicem, která patří k významným výrobcům cementu a betonu, zaznamenala v prvním pololetí letošního roku výrazný růst výroby. Italská skupina je přítomná na českém a slovenském trhu skrze své společnosti Cementárna Hranice a Zapa Beton, jež je členem Italsko-české komory.

V prvním pololetí se objem prodaného cementu zvýšil meziročně o více než sedm procent na bezmála 14 milionů tun, zatímco segment betonu spíše stagnoval. Příjmy skupiny tak vzrostly o 13,6 procent na 1,52 miliard eur a hrubý provozní zisk se zvýšil o více než čtvrtinu na 288,6 milionů eur. Čistý zisk se vyšplhal na 134,7 milionů eur. Pozitivní výsledky táhly především dva hlavní trhy skupiny, Itálie a Německo. V obou případech se příjmy zvýšily o více než deset procent. V obou zemích se výrazně zlepšil i provozní zisk.

Aktivity skupiny Buzzi Unicem v České republice a na Slovensku spíše stagnovaly. Příjmy lehce klesly na 74,9 milionů eur a snížil se také provozní zisk, a to na 17,7 milionů eur. Výraznější propad zaznamenaly prodeje některých specializovaných druhů betonu. Vývoj hospodářských výsledků byl ovlivněn zvyšujícími se náklady, kurzovými výkyvy a odkupy emisních povolenek od mateřské společnosti.

Zdroj:www.buzziunicem.com

Zdroj fotografie: Zapa Beton

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin