close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Società Dante Alighieri v Praze má nové sídlo

26.06.2019

Pražský výbor mezinárodní společnosti na rozvoj italského jazyka Società Dante Alighieri (SDA) se před několika týdny přestěhoval do nového sídla.

Nové sídlo pražské pobočky se nachází na Letenském náměstí, jen pár stovek metrů od předchozího působiště. Nové prostory ale zaručují pro aktivity SDA vyšší kapacitu a komfortnější zázemí. „Hlavním důvodem ke změně sídla byl růst, který zaznamenávají naše jazykové kurzy,“ vysvětluje předsedkyně pražského výboru Società Dante Alighieri, Monia Camuglia. „V novém sídle můžeme zkoncentrovat veškeré naše aktivity, což je pozitivní jak pro naše studenty, tak pro vyučující. Předtím jsme měli detašované pracoviště na Strossmayerově náměstí, kde jsme vyučovali češtinu pro Italy,“ dodává Monia Camuglia.

V posledních měsících Società Dante Alighieri zaznamenává soustavný a rostoucí zájem o italštinu ze strany obyvatel české metropole. „Roste také zájem o italštinu kvůli ekonomickým a pracovním důvodům. Ze stejných důvodů, a sice kvůli práci, je velký zájem také o naše kurzy češtiny pro italsky mluvící,“ uvádí Monia Camuglia. Tradičně silný je také zájem o italštinu z kulturních a rekreačních důvodů. Současně Società Dante Alighieri v Praze nabízí celou řadu speciálních, intenzivních či na děti zaměřených kurzů, jež dále stimulují zájem o italštinu mezi Čechy.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: SDA

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin