Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

06.04.2022

Zancanaro: Terranova a Calliope zaměřené na omnichannelový prodej v ČR

Společnost Solitaire, jež je členem Italsko-české komory, v České republice řídí síť obchodů s módními značkami Terranova a Calliope z italské skupiny Teddy. Filippa Zancanara, který ve firmě zastává místo executive directora, jsem se zeptali na vyhlídky odvětví a jeho společnosti a zda se lidé vrátí k formálnějšími způsobu oblékání.

Pro oděvní sektor byly poslední dva roky velmi obtížné kvůli omezením zavedenými v souvislosti s pandemií. Jak se Solitaire vyrovnala s tímto obdobím?

Bylo to nepochybně velmi obtížné období, a to hlavně kvůli rychlosti, s jakou nastalo, a tomu, jak nastavilo dramatickým způsobem nové výzvy. Museli jsme prokázat schopnost reagovat a flexibilitu, odolnost, inteligentní empatický přístup, technologické inovace a zrevidovat zaběhnuté procesy. Chtěl bych především zmínit organizační a psychologický dopad pandemie na personál v našich obchodech, který tvoří z více než 90 procent ženy, z nichž 55 procent má děti.

Pomoc, v tom materiálním významu, přišla ze státních kompenzací a programů, které z části vyrovnaly ztráty způsobené pandemií.

Středně malá firma se 145 zaměstnanci, jako je ta naše, utrpěla pod sílou „první vlny“ kvůli své lehké organizační struktuře. Pak jsme z toho ale udělali naši silnou stránku, vsadili jsme na lidi a dali větší zodpovědnost zaměstnancům tak, aby každý mohl přispět k nezbytnému zlepšení.

Společnost Solitaire zastupuje značky Terranova a Calliope. Jaké jsou vaše plány rozvoje do příštích let?

V současnosti Solitaire má a přímo řídí 16 prodejen značky Terranova a jednu prodejnu značky Calliope. Co se týče značky Terranova, tak strategií je konsolidovat prodejní síť s dvěma novými obchody v Praze a vyhodnotit dvě zajímavé lokality mimo hlavní město. Cílem je mít pokrytí českého území, které by bylo udržitelné a konzistentní s objemy prodejů. Síť má také nabízet další možnosti rozvoje s ohledem na elektronickou komerci a obchodní modely jako je click & collect.

V případě značky Calliope máme před sebou ohromnou práci. Mezi pracovními hypotézami, které zvažujeme pro další rozvoj, bych chtěl zmínit, že hledáme partnera, investora, který by přijal výzvu s námi sdílet riziko a vsadil by na úspěšný model franchisingu, který jsme už otestovali. Terranova a Calliope otevřely v roce 2021 skoro 100 obchodů ve 21 státech. To ukazuje, že příležitosti tu jsou a tento model funguje.

Jeden z trendů, který v posledních dvou letech velmi posílil, jsou prodeje po internetu. Jak se snažíte integrovat různé prodejní kanály?

Solitaire, v rámci svého franchinsingového vztahu se skupinou Teddy, sleduje se svými značkami Terranova a Calliope jasný směr – omnichannelové prodeje. Skupina v současnosti investuje do rozvoje digitálních platforem a jejich integrace s kamennými kanály prodeje. Zákazník je jen jeden, ať už nakupuje na internetu nebo v obchodě, a je nutné ho uspokojit při každém kontaktu.

V České republice máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom plně vnikli na místní trh a konsolidovali jsme se. Musíme se vyrovnat s historickým a kulturním rozdílem, kvůli kterému jsme „ve zpoždění“ vůči hlavní konkurenci. Jsme si vědomi, že náš čeká ohromná práce, ale jsme také zvědaví a těšíme se na to, kde budeme za rok.

Podle odborníků se během pandemie změnily trendy oblékání směrem ke causal stylu. Zaznamenali jste tento trend?

Jakkoliv může být významná analýza z našeho úhlu pohledu, tak se zdá, že směřování k více causal stylu bylo přímým důsledkem vládních omezení. Prázdné kanceláře a zavedení home officu, omezená mobilita lidí a zákaz nočního vycházení nasměrovaly spotřebu k statkům, které více odpovídaly životu v soukromí, mezi zdmi domácnosti a bez mnoho společenských příležitostí. Pochybuji ale, že se z toho stane ve středně-dlouhém horizontu nový standard. Pokaždé, kdy došlo k rozvolnění, jsme zaznamenali návrat spotřeby i v těch oblastech společenského života, které nás pandemie přiměla opustit.

Silným trendem, kterému čelí světové módní značky, je udržitelnost. Je podle vás český spotřebitel také citlivý na toto téma?

Spotřebitelé jsou čím dál více více uvědomělí a jejich uvědomělost dále poroste raketovým tempem. Proto se značky Terranova a Calliope tomuto tématu věnují už mnoho let a chtějí pomoc světu, který obýváme a za který cítíme odpovědnost. Skupina Teddy má silný hodnotový pohled na byznys a v příštích letech ho se svými značkami ještě více prohloubí. Jsme si vědomi toho, že je to zodpovědnost nás všech, a že všichni – firmy, značky i spotřebitelé – musí přispět svým dílem.

Zdroj: Camic Zdroj fotografie: Solitaire

Loading…