Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

22.09.2015

Stavebnictví: budoucnost je ve znamení růstu

V úterý 15. září proběhl při příležitosti zahájení veletrh For Arch v Praze pátý ročník Konference ředitelů projektových pracích. Konference byla pořádaná společností CEEC Research.

Konference se letos účastnila i delegace Italsko-české obchodní a průmyslové komory. “Komora vždy věnovala a věnuje stále velkou pozornost dění ve stavebnictví, kde působí mnoho našich členů, a přítomnost na těchto konferencí nám pomáhá sledovat zblízka dění v této oblasti,” řekl člen představenstva Komory Petr Dostál. “Stavebnictví zaznamenává v posledních dvanácti měsících velkou dynamiku oživení, a hlavní firmy tak mají prakticky všechny výrobní kapacity využité. A to je velkou příležitostí i pro zahraniční firmy. Díky evropským fondům a ekonomickému růstu se mohou vyskytnout velice zajímavé podnikatelské příležitosti."

 

Projektové firmy: vytíženost kapacit na 93%

Konference byla zahájena přehledem situace v odvětví projektových pracích, které dlouhých sedm let zužovala krize ve stavebnictví. Silné oživení zaznamenané v odvětví projektových pracích je tak výborným signálem pro celé stavebnictví. “Letos projektové firmy očekávají růst o 7,3% a příští rok pak o 4,6%. Růst je silnější v inženýrské stavitelství než v pozemním, protože silněji rostou veřejné zakázky. Další dobrou zprávou je, že nerostou jen příjmy ale také marže.”

Podle projektových firem posílily zakázky z veřejného sektoru, zatímco ty z privátního sektoru jsou stále pod svým potenciálem. I přesto míra využití výrobních kapacit projektových firem dosahuje dnes 93%. “Naše odvětví ale ztratilo mnoho kapacit v minulých letech, kdy firmy musely snižovat platy, posílat do důchodu zkušené projektanty či naopak si nemohly dovolit zaměstnávat nové absolventy. Tím jsme ale ztratili drahocenný čas, protože na vytvoření projektanta z absolventa – inženýra je zapotřebí alespoň sedm – osm let praxe,” připomíná Pavel Havlíček, generální ředitel společnosti Sudop Group.

Sektor projektových pracích tak nutně potřebuje silnou regeneraci, tak aby v budoucnosti nebyl brzdícím faktorem ve stavebnictví. Podle podnikatelů v tomto odvětví by bylo nutné zvýšit zadávací ceny tak, aby se firmy mohly investovat do nových kapacit a připravit se na nové technologické výzvy. Ovšem ve veřejném sektoru je stále nejnižší cena často jediným kritériem hodnocení ve veřejných soutěží.

 

Nové zákony ve stavebnictví a veřejných zakázkách

Problém cen projektových pracích by měl řešit nový Zákon o veřejných zakázkách, který bude obsahovat zákaz soutěžení na cenu pro projektové práce. Novým stěžejním hodnotícím kritériem má být ekonomická efektivita. “Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový Zákon o veřejných zakázkách, který by měl do dubna roku 2015 reagovat na nové čtyři směrnice EU v tomto odvětví. V novém Zákoně budou zachovány současné minimální limity pro povinnost vyhlášení veřejné soutěže a stěžejním hodnotícím kritériem by neměla být cena ale ekonomická efektivita. Zákon také dovysvětlí mnoho pojmů tak, aby veřejné soutěže mohly pořádat i menší zadavatelé například z řad měst,” uvádí náměstek pro veřejné investice Jan Blecha.

Další velice očekávanou novinkou je novela Stavebního zákona. “V počátku jsme chtěli vytvořit zcela nový zákon ale z časových důvodů jsme se rozhodli jen pro novelu, která by měla na podzim jít na vládu. Mezi hlavními cíle novely je snížení administrativní zátěže, zkrácení administrativních a soudních lhůt či vytvoření integrovaného postupu při žádost o stavební povolení, které by v sobě obsahovalo všechny postupy, včetně vydání hodnocení vlivu na životní prostředí. Chceme také zjednodušit síť stavebních úřadů, kterých je přes sedm stovek,” dodává náměstek Blecha

Poslední novinky se týká Pražských stavebních předpisů, jež byly v polovině září poslány na Ministerstvo pro místní rozvoj k zhodnocení a k notifikaci při Evropské komisi. “Ministerstvo přemýšlí, že by Praze odebralo právo vydávat vlastní stavební předpisy, což je pravomoc, kterou v ČR má jen hlavní město. Na konec ale rozhodne kvalita předloženého textu,” uvádí náměstek Blecha.

 

Rok 2015: rekordní výše veřejných prostředků

A nakonec vyhodnocení veřejného financování infrastrukturálních staveb. Rok 2015 bude kvůli končícímu programovému období 2007-2013 rekordním, co do alokace veřejných prostředků na stavbu infrastruktury: letos je k dispozici 99,4 miliard korun. “V příštích letech bychom chtěli, aby se prostředky pro centrální infrastrukturální organizace držely mezi 70 a 80 miliard ročně. Většina prostředků bude čerpána z evropských fondů, kde za programové období 2014 – 2020 budeme moci počítat s celkovou alokací 4,7 miliard eur pro Operační program Doprava II a 1,1 miliard eur pro budování železniční infrastruktury. Z národních prostředků tak bude financována především údržba, kofinancování evropských projektů a menší infrastrukturální projekty."

Co se týče evropských fondů, tak nově bude možné financovat z Operačního programu Doprava II také nákup nových vlakových souprav, budování tramvajových linek ve městě či lanových drah pro neturistické účely. Další novinkou je, že od prvního ledna 2016 budou převedeny nádražní budovy z národního dopravce České dráhy na Správu železničních dopravních cest. Ta by měla od roku 2017 zahájit ambiciózní program rekonstrukce a oživení nádražních budov.

Zdroj fotografie: Archív Vlády ČR

Loading…