Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

04.02.2021

Tiskové prohlášení Italsko-české, Česko-německé a Francouzsko-české obchodní komory k povinným kvótám pro české potraviny v obchodech

Tiskové prohlášení Italsko-české, Česko-německé a Francouzsko-české obchodní komory k povinným kvótám pro české potraviny v obchodech

 

Tři nejvýznamnější zahraniční hospodářské komory v České republice, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Francouzsko-česká obchodní komora a Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, jsou hluboce znepokojeny tím, že Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh č. 6922 o povinných kvótách pro české potraviny v obchodech. V zavedení povinných kvót nevidíme žádný přínos, naopak nalézáme mnoho negativních dopadů.

V prvé řadě je návrh v rozporu s legislativou EU a jejími pravidly platnými pro společný trh.

Zároveň jde návrh proti zájmům českých občanů ve smyslu omezené nabídky a přirozené regulace cen volným trhem. U mnoha produktů je navíc domácí výroba schopna pokrýt poptávku pouze z 20, 30 nebo 40 % a hrozí, že některé zboží by obchody vůbec nebyly schopné zákazníkům nabídnout.

Návrh jde ve všech směrech i proti zájmům české ekonomiky a jejích firem. Je známo, že zahraniční obchod je tradičním pilířem české ekonomiky a jeho další rozvoj bude jednou ze stěžejních konkurenčních výhod v příštích letech. V roce 2019 dosáhl přebytek bilance zahraničního obchodu 149,0 mld. Kč. Více než 85 % obchodní výměny se realizuje uvnitř EU. Vizi, cíl a strategii návrhu zákona lze tedy chápat pouze jako součást cílů domácí politiky na úkor vnitřního evropského trhu a jako krok, který by mohl oslabit důvěru evropských partnerů v Českou republiku a její politickou reprezentaci.

Jako zástupci mezinárodních společností se sídlem v České republice a českých společností obchodujících s Německem, Francií a Itálií, zeměmi, které patří mezi šest nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky, se rozhodně stavíme proti tomu, aby takto navržený zákon úspěšně prošel legislativním procesem a vešel v platnost. Pevně věříme, že respekt České republiky k pravidlům společného trhu je klíčový pro další růst a mezinárodní rozvoj zdejších firem. Jsme přesvědčeni, že je možné najít jiné způsoby, jak podpořit a vyzdvihnout lokální výrobky a sektory.

 

 

Jörg Mathew                                               Roland Bourgeois                               Gianfranco Pinciroli

Prezident                                                Předseda                                           Předseda

Česko-německá obchodní                   Francouzsko-česká                         Italsko-česká obchodní

a průmyslová komora                           obchodní komora                           a průmyslová komora

 

Loading…