Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

14.10.2015

V Praze se konala italsko-česká konference stavebních firem

Ve čtvrtek 15. října se ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konala italsko-česká konference Italy & Czech Republic - Building Together. Konference se zúčastnili představitelé italských a českých institucí společně se zástupci více než padesáti italských firem.

Italské firmy na místě podpořili zástupci italských institucí, italský velvyslanec Aldo Amati a náměstkyně italského Ministerstva pro hospodářský rozvoj senátorka Simona Vicari. “Nemůžu než vyjádřit obdiv tempu růstu českého hospodářství , který patří k nejvyšším v EU, a nízké míře nezaměstnanosti,” řekla sen. Vicari. “Touto konferencí chceme podpořit mezinárodní obchod mezi Itálií a Českou republikou, který je pro Itálii velice významný. To dokazuje i fakt, že objem tohoto obchodu přesahuje, například, zahraniční obchod s jednou z rychle se rozvíjející zemí, Brazílií. Česká republika skýtá mnoho možností pro kvalitní italské střední a malé podniky. Chceme také podpořit vzájemné investice skrze například tvorbu italsko-českých konsorcií a joint-ventures. A velkou příležitostí jsou také projekty financované z evropských fondů.”

Přítomné firmy stručně představil prezident pro malé a střední firmy italského Národního sdružení stavebních firem (ANCE) Gerardo Biancofiore. “Dnešní konference se účastní firmy zastupující celý výrobní řetězec stavebnictví, od projektových pracích, až po stavitelství či financování. Již dnes mnoho italských stavebních firem působí v zahraničí, a všude zaznamenávají zajímavé tempo růstu, což ukazuje kvalitu těchto podniků. Pro nás to je důvodem velké hrdosti”.

Stav infrastruktury v České republice zhodnotil náměstek Ministerstva dopravy ČR Kamil Rudolecký. “Česká republika je významnou tranzitní zemí, a jejím územím prochází několik významných mezinárodních koridorů. Česká republika má nejhustší železniční síť ve střední Evropě, která v současné době prochází výraznou modernizací. Současně ČR ještě musí dobudovat do tisíc kilometrů páteřní silniční a dálniční sítě”. Náměstek Rudolecký také připomněl podmínky soutěžení a financování budování dopravní infrastruktury ČR. “Příští rok bude mít SFDI k dispozici 71 miliard korun a tuto dotaci bychom rádi udrželi i pro příští léta. Mezi hlavními zdroji financování patří mýtné, národní zdroje a evropské fondy, které čerpáme s úspěšností až 95%. V současnosti připravujeme také zásadní PPP projekt pro vybudování 32 kilometrů dlouhého úseku rychlostní silnice R4. V současnosti jsou hlavními kritérii v soutěžení zakázek, tak jak v mnoha zemích, cena, doba záruky a rychlost odstranění závad.”

Celkovou situaci ve stavebnictví shrnul ředitel společnosti CEEC Research Jiří Vacek. Dle výzkumů CEEC Research by letos mělo stavebnictví růst tempem 6% až 7% za rok, ačkoliv do konce srpna stavební produkce stoupla o 8,9%. Velice dynamickým odvětvím je především inženýrské stavitelství, a to díky dobrému fungování centrálních zadavatelských institucí a čerpání posledních prostředků z evropských fondů za období 2007-2013. I rezidenční stavitelství zaznamenává dobré tempo růstu díky nízkým úrokovým mírám, jež přispívají k dynamickému rozvoji hypotečního trhu. Až 6% růst se očekává v případě stavebnictví průmyslových infrastruktur. Poněkud odlišná situace panuje v segmentu administrativních budov, kde se očekává silný růst v letošním roce a útlum v tom příštím. Dle ředitele Vacka se pomalu zvyšují ceny a tudíž výdělečnost firem ve stavebnictví, byť stále polovina firem získává zakázky s nulovou či dokonco negativní marží.

Hlavní připravované infrastrukturální projekty představili vysocí představitelé nejvýznamnějších český zadavatelských institucí, a to ředitel ŘSD Jan Kroupa, český manažer železniční infrastruktury SŽDC Václav John, ředitel ŘVC Lubomír Fojtů či technický ředitel DPP Praha Jan Šurovský.

Po ranní části konference následovala B2B setkání mezi italskými a českými firmami, jež se odehrála v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory.

Průběh konference zhodnotil předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli. “Infrastrukturální projekty a předpokládaný objem zakázek jsou pro italské firmy rozhodně zajímavé. Italsko-česká komora společně s dalšími partnery, jako Ance či Italské velvyslanectví v Praze, bude i nadále pracovat na prohloubení ekonomické spolupráce v odvětví stavebnictví. Myslím, že dnešní konference a bilaterální setkání přispěla ke zmenšení některých třecích ploch, které se mohla projevit v minulosti.”

Konference je pořádána Velvyslanectvím Italské republiky v Praze a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou ve spolupráci s italským Národním sdružením stavebních firem ANCE, Observatoří veřejných zakázek OICE a italským Institutem pro zahraniční obchod ICE. Konference probíhá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

Loading…