Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

21.07.2015

Zastoupení Itálie jelo do Brna

Ve středu 15. července a ve čtvrtek 16. července navštívili Brno a Jihomoravský kraj italský velvyslanec v ČR Aldo Amati a předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli.

Oficiální návštěva byla zahájena setkáním s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Jednání dominovala především ekonomická témata, vzhledem k tomu, že Jižní Morava se za posledních dvacet let stala jedním z nejvíce průmyslovým regionem ČR se silnou přítomností malých a středních firem. “S hejtmanem Haškem jsme jednali o přítomnosti zajímavých jihomoravských firem na ekonomických událostech, jež budou v příštích měsících organizovanat italské velvyslanectví i Italsko-česká komora,” uvádí předseda Komory Pinciroli. “Navíc Jihomoravský kraj by chtěl uspořádat společné setkání mezi zahraničními komorami v ČR a okresními hospodářskými komorami Jihomoravského kraje. Setkání by mohlo proběhnout v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu, kterého se naše Komora již několik let účastní.”

Návštěva pak pokračovala setkáním s primátorem města Brna Petrem Vokřálem, který hostům představil plány na rozvoj Brna, které se za posledních dvou dekád stala významným univerzitním centrem a sídlem mnohých technologických firem. „Rádi bychom měli v nejbližší době jasno o realizaci nového nádraží a jeho poloze. Zároveň chceme zahájit výstavbu koncertního sálu. Určitě zajímavým projektem je obnova nového fotbalového stadionu,“ uvedl brněnský primátor Vokřál. Tyto důležité infrastrukturální investice tak mohou být významnou příležitostí pro italské a česko-italské firmy.

Primátor Petr Vokřál také vyjádřil přání obnovit přímé letecké spojení mezi Brnem a Bergamem (případně dalším městem severní Itálie), jež by mohlo podpořit vzájemný cestovní ruch a obchodní příležitosti. “S přáním primátora Vokřála plně souhlasíme, byť si uvědomujeme možné překážky jeho realizace,” říká předseda Pinciroli. “Brněnské letiště je provozováno soukromou společností a letecká společnost by byla také soukromá, což samozřejmě znamená, že spojení by muselo být výdělečné. Pro posílení vzájemných bilaterálních vazeb však Brno hledá v Itálii vhodné město, se kterým navázat partnerství.”

Zásadním bodem návštěvy bylo také setkání s italskými a česko-italskými spolky a firmami v Brně. Díky místní pobočce Sdružení přátel Itálie tak velvyslanec Amati a předseda Pinciroli navštívili historickou věznici na hradě Špilberk, kde v 19. století bylo uvězněno mnoho italských karbonářů a vlastenců, mezi kterými je nejslavnější Silvio Pellico. “V Brně jsme navštívili také závod naší členské firmy Nová Mosilana, jež je součástí skupiny Marzotto,” dodává předseda Pinciroli. “Velvyslanec, jenž Novou Mosilanu navštívil poprvé byl příjemně překvapen kvalitou vyráběných látek a vynikající organizací výroby.”

Ve čtvrtek 16. července pak velvyslanec Amati a předseda Pinciroli navštívili závod členské firmy Siad, který sídlí v městečku Rajhradice. “Siad v těchto dnech slaví desetileté výročí výrobního působení na Moravě,” uvádí předseda Pinciroli. “Siad se specializuje ve výrobě technologických plynů a speciální plynů. Její závod je opravdu technicky vyspělý, co do technologické výbavy, konkurenceschopnosti i bezpečnosti práce. Firemní špičky nám také přiblížily plány na rozvoj v budoucnosti, a to včetně, například, zcela automatizovaného systému na výrobu plynových směsí.”

V posledních letech se Jižní Morava stala klíčovým regionem pro společenský a hospodářský rozvoj České republiky. Tento význam je samozřejmě reflektován i italskými institucemi v ČR. “Uvažujeme o jmenování honorárního konzula pro posílení našich aktivit v silně dynamickém moravském prostředí a pro udržení větší pozornosti na nadcházející infrastrukturální projekty,” uvedl velvyslanec Amati. Tuto výzvu sdílí i Italsko-česká komora. “V novém Předsednictvu jsme svěřili Andreovi Busolovi z Nové Mosilany portfej pro vztahy s Moravou. Chceme tímto posílit vztahy s Moravou a rozšířit naši členskou základnu o nové členy a výrobní firmy” připomíná předseda Pinciroli.

 

Zdroj fotografií: Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna

Loading…