Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

19.04.2015

Zvyšuje se materiální publicita Katastru

Po uplynutí přechodného období, během kterého měli vlastníci nemovitostí zkontrolovat správnost zápisů v Katastru nemovitostí a eventuálně žádat opravení nepřesností, vstupuje plně v platnost nová zásada materiální publicity, obsažená v Novém občanském zákoníku.

Podle nové normy práva užití a vlastnická práva zapsaná ve veřejném rejstříku jsou v souladu se skutečným právním stavem. Tím se výrazně posilují práva nabyvatelů v dobré víře, a následovné prokázání nepřesnosti v zápisu Katastru nemovitosti by neměla vést k zrušení transakce. Pro dosažení anulace transakce tak bude nutné dokázat, že nabyvatel nebyl v dobré víře.

Nové pravidlo se tak velice rázně vypořádává s dlouho táhnoucími se spory mezi podvedenými vlastníky nemovitostí a nabyvateli v dobré víře, již byli obětmi podvodu. “Občanský zákoník se tak musel vypořádat s problémem, na kterém se nedokázal shodnout v posledním desetiletí ani Ústavní soud a Nejvyšší soud,” uvádí advokát Ondřej Spáčil z Advokátní kanceláře Švehlík & Mikuláš, “Ústavní soud za staré právní úpravy neustále posunoval hranice, aby chránil nabyvatele, který při koupi nemovitosti jednal v dobré víře v zápisy katastru nemovitostí (byť šel výkladem daleko nad rámec zákona) a Nejvyšší soud vždy hájil skutečného vlastníka nemovitosti s argumentem, že pokud něco nevlastním, nemůžu to ani převést.” Nová úprava tak více chrání kupce v dobré víře, a předpokládá aktivní kontrolu vlastníky nad svými vlastnickými právy.

Pro posílení ochrany vlastníků tak Katastr nemovitosti zavedl novou službu oznámení změn v katastrálních zápisech. V základní verzi je oznámení o změně zasíláno poštou na adresu trvalého bydliště vlastníka uvedené v Rejstříku obyvatelstva. V placené verzi je pak oznámení zasíláno sms zprávou či e-mailem. Do dvaceti nemovitostí je nutné zaplatit jednorázový poplatek 200 korun, v případě 21 a více nemovitostí je pak roční poplatek deset korun za nemovitost.

Zápis změny je prováděn dvacet dnů po odeslání oznámení změny. Včasná reakce skrze podání poznámky o spornosti tak mže zamezitneoprávněné transakci s právy, ke kterým může dojít na základě podvodné či vypovězené smlouvy.

Pro zpochybnění již platných zápisů je pak možné podat poznámku rozepře, jejíž podání je však podmíněno existující žalobou o určení vlastnictví. Poznámka rozepře je významná především v případě, ze se nemovitost stává objektem dalších transakcích, Je však až posledním obranným prostředkem v právní situace, který předpokládá aktivní dozor vlastníků nad zápisy jejich vlastnických práv.

 

 

Loading…