Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

02.09.2022

Blíží se komunální volby, hlasovat mohou i unijní občané

Za  tři týdny obyvatelé České republiky vyberou složení zastupitelstev zhruba 6000 obcí, na které je rozděleno státní území. Komunálních voleb, jež se uskuteční 23. a 24. září, se mohou účastnit i občané zemí EU, kteří v ČR bydlí, a to včetně Italů.

Do zastupitelstev se volí za použití poměrného systému s pětiprocentní klauzulí. Ve srovnání s volbami do Poslanecké sněmovny mají komunální volby jeden významný rozdíl – volič může hlasovat pro lidi z různých kandidátek. Každý volič má fakticky tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva, pro které hlasuje. Například v Praze to je 65. Své hlasy tak může rozdělit několika způsoby. Může hlasovat pro jednu kandidátku a tím jí dát všechny své hlasy. Dále může rozdělit své hlasy mezi lidi na různých kandidátkách. V tom případě si ale musí dát pozor, aby nehlasoval pro více lidí, než kolik členů má zastupitelstvo, protože by tím zneplatnil svůj hlasovací lístek. Je také možné podpořit jednu kandidátku a pak dát preferenční hlasy lidem mimo ní. V tom případě se od plného počtu hlasů pro vybrané sdružení odečte počet preferenčních hlasů.

Ve velkých městech, jako jsou Praha, Brno či Ostrava, se hlasuje do zastupitelstev na magistrát i v městských částí.

Voleb do zastupitelstev se mohou účastnit také dospělí unijní občané, kteří mají v České republice dočasný nebo trvalý pobyt. To se tedy týká i Italů. Pokud v České republice tito občané před tím nikdy nevolili, tak se musí zapsat do dodatku  seznamu voličů. Žádost o zapsání je mohou podat osobně či písemně na obecní úřadě bydliště, a to nejpozději do 16 hodin středy 21. září.

V pátek 23. a sobotu 24. září se uskuteční také první kolo v jedné třetině senátních obvodů. Tam se hlasuje za použití většinového dvoukolového systému. Těchto voleb se ale mohou účastnit jen čeští občané.

Zdroj: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx

Zdroj fotografie: Wikimedia

Loading…