close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Česká republika a Itálie sází na budoucnost udržitelnosti

15.04.2021

Ve středu 14. dubna proběhlo na platformě Zoom italsko-české fórum „Inovace & Udržitelnost v podnikání 2021“, které uspořádaly Italské velvyslanectví v Praze a Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.

Fórum zahájily projevy české náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvany Jirotkové a náměstka italského ministra zahraniční a mezinárodní spolupráce Manlia Di Stefana.

„Naším cílem je vytvořit prostředí, ve kterém mohou vznikat inovace, nové firmy a odvětví, jež rychle nahradí podniky, které budou muset zavřít,“ uvedla Silvana Jirotková. Přechod k zelené ekonomice bude mít silný dopad na české výrobní odvětví, ve kterém působí i mnoho firem s energeticky náročnými provozy. „Kromě průmyslu se zaměřujeme na udržitelnost také v zemědělství či energetice,“ dodala Jirotková.

„Ekologický přechod neznamená, že se musíme vzdát modernity,“ uvedl Di Stefano. Itálie a její firmy jsou velice aktivní v propojování inovací a udržitelnosti, jak ukazuje i nedávný vznik nového ministerstva ekologického přechodu. „Zpracovatelský průmysl prochází restrukturalizací a hledá nové inovační příležitosti,“ dodal Di Stefano.

S odvětvovým fokusem na cirkulární ekonomiku vystoupili dvě osobnosti aktivní v oblasti odpadového hospodářství. Cíle v této oblasti jsou určeny na úrovni Evropské unie. „Největší potenciál pro investice vidím v přesunu odpadu ze skládek do recyklace,“ uvedl Petr Havelka výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Potvrdil také, že Česká republika připravuje celou řadu programů, jež mají podpořit investice do větší udržitelnosti odpadového hospodářství. „Piemont je významným aktérem v Itálii v oblasti správy odpadů a vod,“ uvedla managerka pro oblast Clean-tech Cluster krajské podnikatelské agentury Rosanna Viola, jež představila úspěšné projekty tohoto regionu i v dalších odvětvích, například udržitelném stavebnictví.

Své konkrétní zkušenosti představily čtyři významné italské podniky přítomné v České republice. „V roce 2018 se Brembo připojilo k agendě 2030 OSN,“ uvedl general manager Brembo Czech Lorenzo Paruta. Ve svém ostravském závodě skupina přijala několik opatření na snížení spotřeby a regulaci používání vody, snížení emisí a zavedla podrobný monitoring spotřeby, jež umožní snížení nákladů a emisí.

Velice angažovaná v oblasti udržitelnosti je skupina Brazzale, jež zahájila několik projektů tohoto druhu na světě. „V roce 2010 jsme vytvořili eko udržitelný výrobní řetězec na Moravě,“ poukázal na jeden z projektů jednatel firmy Brazzale Moravia Roberto Brazzale. Podnik také spustil první monitoring spotřeby vody pří výrobě sýrů. V Brazílii pak skupina zahájila projekt na zalesnění luk. Díky tomu skupina Brazzale dosáhla uhlíkové neutrality.

Společnost DOPLA – PAP patří k lídrům ve výrobě jednorázového nádobí. Skupina sází na přístup plastic free a začala používat nové biomateriály, papír či celulózu. „Pro nás je udržitelnost mostem, jež propojuje minulost s budoucností,“ řekl general manager Giorgio Elefante. Skupina se také zaměřuje na reorganizaci svého řetězce i prohloubení vztahů s místními komunitami.

V oblasti cirkulární ekonomiky je výrazně aktivní skupina Mattoni 1873. Podle CEO skupiny Alessandra Pasqualeho tlačí k větší udržitelnosti nejen spotřebitelé ale celý ekonomický svět. „Banky dnes financují s většími obtížemi firmy, které nejsou udržitelné,“ uvedl příklad Pasquale. Jeho skupina se snaží zlepšit další použití a recyklaci obalů, například skrze projekt zálohovaných PET láhví. První odezvy spotřebitelů byly velice významné s velkým růstem prodejů, dodal Pasquale. Skupina se zasazuje o ochranu prostředí, odkud čerpá minerální vody, která patří k hlavním produktům Mattoni 1873.

Fórum bylo součástí 26. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP26), které spolupředsedají Itálie a Spojené království.

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Camic

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin