Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

20.01.2015

Comdata: leader na českém trhu

V prosinci společnost Comdata, člen Italsko-české komory, provedla významnou akvizici na trhu se službami Business Process Outsourcingu, a převzala českou pobočku skupiny Atento. Mluvili jsme na téma s Ing. Andreou Tonolim, CEO společnosti Comdata Czech.

Jak se změnila pozice společnosti Comdata na českém trhu po akvizici pobočky skupiny Atento?

Comdata byla před akvizicí třetím hráčem na českém trhu. Nyní, po integraci aktivit české pobočky skupiny Atento, se staneme leaderem v odvětví služeb Business Process Outsourcingu. Akvizice nám také umožňuje významnou diverzifikaci odvětví, ve kterých jsou aktivní naši klienti. Před akvizicí měla Comdata velice silnou pozici v odvětví telekomunikačních služeb, nyní máme silnou pozici i ve finančním odvětví a v cestovním ruchu.

Comdata a Atento budou pokračovat ve svých aktivitách pod samostatnými značkami, či dojde k integraci?

Dle podmínek akviziční smlouvy budeme integrovat aktivity pobočky Atento pod naši značku. Takto jistě vytvoříme mnoho synergií, jež zvýší naše výkony. I proto hodláme začít mířenou kampaň, jejíž cílem bude posílit značku Comdata na českém trhu.

V České republice jste již leadery na trhu. Jaké jsou vaše cíle pro rok 2015?

Především chceme stabilizovat naši pozici leadera na českém trhu. Konkrétněji, chtěli bychom rozšířit portfolio našich klientů, a diverzifikovat odvětví, kterým poskytujeme služby, zaměříme se především na finanční odvětví, v první řadě banky a pojišťovny, na odvětví cestovního ruchu a na segment retailu. Podle našich výzkumů na trhu, české firmy používají externí služby péče o zákazníky a obecně Business Process Outsourcingu v menší míře, než je evropský průměr. Tuzemský trh má tak stále růstový potenciál.

Jakou váhu má pro vás fakt, že čtvrtá banka na české trhu a první a čtvrtá česká pojišťovna jsou kontrolovány z Itálie?

Jedná se jistě o významný faktor. V odvětví Customer Relation Managementu (Správa vztahů s klienty) máme již aktivní spolupráce jak se skupinou Unicredit tak se skupinou Generali. A doufám, že je bude možné reprízovat i v České republice.

Doteď se vaše nabídka služeb Business Process Outsourcingu soustředila především na služby péče o zákazníky. Chcete rozšířit typologii nabízených služeb?

Toto je pro nás další důležitou výzvou pro rok 2015. Chceme rozšířit nabídku služeb, spadajících stále do oblasti CRM, i na péči o zákazníky na internetu a sociálních sítí. Dále chceme vytvořit nabídku služeb back office. Akvizice Atenta nám dodává kritickou hmotu pro další růst v těchto odvětví, a to počínaje od portfolia našich stávajících klientů.

Česká vláda schválila zákon, který zavádí více flexibilní podmínky pro investiční pobídky velkým call centerům a centrům strategických služeb s více než pěti sty zaměstnanci. Změní nový zákon váš přístup k České republice?

Nový zákon o investičních pobídkách byl schválený vládou, ale stále čeká na definitivní schválení Parlamentu. Zákon však vytvoří přívětivější podmínky pro podnikání v našem odvětví, takže pro nás představuje pozitivní faktor. Ještě dříve, než vůbec začalo projednávání nového zákonu, jsme však nalezli v České republice podmínky pro vytvoření mezinárodního centra pro poskytování CRM služeb, a obecně služeb Business Process Outsourcingu, v celé Evropě. Po akvizici Atenta jsme získali několik zákazníků se službami v německém a ruském jazyce, a bude dále pokračovat po této cestě. Takže vytvořit v České republice centrum se službami v různých jazycích pro nás zůstává v budoucnosti jeden z našich hlavních cílů.

Loading…