Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

21.04.2020

Covid-19: Odklad splátek úvěru a hypoték podle zákona

Senát schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který umožňuje úvěrovaným osobám odložit splátky úvěrů.

Tento zákon nabyl účinnosti dne 17. 4. 2020 jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů pod č. 177/2000.

 

KDO A JAK SI MŮŽE ODLOŽIT SPLÁTKY

Splátky si mohou odložit běžní spotřebitelé, OSVČ a firmy. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co oznámíte tento záměr svému věřiteli, a prohlásíte, že k tomuto kroku přistupujete z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebudete muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.

 

CO LZE ODLOŽIT?

 • spotřebitelské i podnikatelské úvěry;
 • běžné (neúčelové) i hypoteční úvěry;
 • úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020 (v případě hypotečních úvěrů postačí, že takový úvěr byl sjednánpřed 26. březnem 2020, přičemž před uvedeným datem nemuselo dojít k jeho čerpání).

 

CO ODLOŽIT NELZE?

 • úvěry, u kterých byli úvěrovaní k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů;
 • úvěry poskytnuté penzijním společnostem a bankám, pojišťovnám, investičním společnostem atd.;
 • úvěry, jejichž účelem je obchod s investičním nástrojem a úvěry ve formě investičního nástroje (např. dluhopisy);
 • úvěry ve formě úvěrového rámce, který lze opakovaně čerpat(kontokorent, kreditní karta, jiné druhy revolvingových úvěrů);
 • nájem věci nebo leasing, u něhož není sjednána povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby,
 • průběžné poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které úvěrovaný může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek.

 

JAK NA ODLOŽENÍ SPLÁTEK

 • Žadatel oznámí bance, že má v úmyslu využít ochrannou dobu písemně
 • Oznámení obsahuje označení klienta, prohlášení, že klient má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, a označení úvěru, kterého se oznámení týká
 • Banka bez zbytečného odkladu potvrdí písemně, nebo jinak, do 30 dnů ode dne obdržení oznámení, den počátku a konce ochranné doby a informaci o výši, počtu a četnosti plateb, jež má klient provést po skončení ochranné doby, a celkové částce, kterou má úvěrovaný zaplatit.

 

OCHRANNÁ DOBA

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž bance došlo oznámení od klienta, že má v úmyslu využít ochrannou dobu (3, nebo 6 měsíců),

 • a) do 31. října 2020, nebo
 • b) do 31. července 2020.

 

ÚROKY BĚHEM ODKLADU

Během doby odkladu splátek se váš dluh nadále úročí podle uzavřené smlouvy.

Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny.

Naopak spotřebitel a OSVČ jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny.

Úrok naběhlý během odložení splácení nebude mít vliv na výši splátek. Ty zůstanou i nadále v původně smluvené výši, pouze dojde k přepočítání doby splácení.

 

Zdroj: MF ČR

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…