Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

07.12.2021

Faktory pro a proti přijetí eura se příliš nezměnily

Faktory pro a proti přijetí eura ze strany České republiky se v posledním roce příliš nezměnily. Ukazuje to nová zpráva o sladěnosti ČR s eurozónou, kterou vypracovala Česká národní banka (ČNB).

Hlavními faktory hovořící pro přijetí eura jsou silné obchodní a vlastnické vztahy mezi ČR a zeměmi eurozóny a silná orientace na export české ekonomiky. „Přechod ČR na euro by totiž znamenal odstranění kurzového rizika a snížení transakčních nákladů pro veškerý obchod se zeměmi eurozóny,“ uvedla centrální banka. Pro vstup do eura mluví i vysoká sladěnost ekonomického cyklu nebo rozsáhlé používání společné měny ze strany části českých podniků. Euro a česká koruna navíc vykazují podobnou reakci na šoky přicházející z mimoevropských oblastí.

Proti přijetí společné evropské měny podle ČNB mluví nedostatečná konvergence cen a mezd. Centrální banka také poukazuje na rozdíly ve struktuře mezi českou ekonomikou a eurozónu s větší váhou průmyslu v ČR. „Strukturální rozdíly přitom z pohledu přijetí společné měny představují riziko asymetrického dopadu ekonomických šoků, na což by jednotná měnová politika eurozóny nemohla v plném rozsahu reagovat,“ uvedla ČNB. Mezi faktory proti přijetí eura se v posledních dvou letech projevil zhoršující se stav veřejných financí.

ČNB také poukázala, že v institucích eurozóny stále probíhá proměna. Eurozóna, ke které ČR slíbila se připojit při vstupu do EU, je proto velmi odlišná od stávající eurozóny. „V současnosti nejsou známy všechny potenciální závazky, které budou do budoucna pro Českou republiku vyplývat v souvislosti s přijetím eura,“ uvádí zpráva.

Fonte e fonte fotografia: www.cnb.cz

Loading…