Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

12.03.2020

Firmy a Covid-19: plnění smluvních závazků a zásah vyšší moci

Opatření, jež přijímají vlády, aby zabránily šíření viru Covid-19, mohou firmám výrazně ztížit plnění jejich smluvních závazků.

Podle českého práva mohou být opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví či situace vzniklá šířením viru považovaná jako za zásah vyšší moci. "Je vždy na posouzení, do jaké míry měla přijatá opatření dopad na konkrétní plnění ze smluvního vztahu," poukazuje advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS, a dodává: "Obchodník dovolávající se těchto okolností bude muset prokázat, že mu v plnění jeho povinnosti zabránila konkrétní překážka." V mimořádných případech může vést zásah vyšší moci až k zániku povinností plynoucích ze smlouvy. Ne všechny národní právní úpravy ale počítají se zásahem vyšší moci, varuje advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS. V takových případech je nutné upravit zásah vyšší moci přímo ve smlouvě.

S ohledem na možné komplikace související s přijatými opatřeními je vhodné postupovat následovně:

  • Identifikovat a zkontrolovat smlouvy s klienty či dodavateli v ohrožených odvětvích;
  • Vymezit chybějící plnění ze smluvních vztahů a riziko, které vyplývá z nedodržení lhůt;
  • Zkontrolovat, jakým se smluvní vztah řídí právem a zjistit, zda smlouva obsahuje tzv. doložku vyšší moci;
  • V případě očekávaných překážek notifikovat smluvní stranu o existenci vyšší moci, a to ve lhůtách v souladu s doložkou vyšší moci, resp. bezodkladně po jejich zjištění.

Zdroj: Camic, bpv BRAUN PARTNERS

Zdroj fotografie: pixabay

Loading…