close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Itálie a Česká republika v dialogu o nových technologiích a AI

14.02.2020

Ve čtvrtek 13. února proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR konference s názvem Digital & Intelligent. Konference pořádána Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou byla jednou z prvních příležitostí k dialogu mezi Itálií a ČR o nových technologiích a umělé inteligenci (AI).

„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s italskými partnery i v těchto nejnovějších sektorech,“ uvedla ve svém pozdravu náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání, Silvana Jirotková. Náměstkyně ministra připomněla, že jednou z prvních oblastí výměny zkušeností mezi Itálií a ČR je implementace 5G sítí. „Tato akce mě velice těší, protože se věnuje významnému tématu pro naše firmy, a nejen firmy: je to téma, jež se dotýká celé společnosti,“ dodal předseda Italsko-české komory, Gianfranco Pinciroli. Italský velvyslanec v Praze, J.E. Francesco Saverio Nisio, vzpomněl, že vlády obou zemí připravují programy, jež mají ulehčit implementaci nových technologií a umělé inteligence do podnikové sféry.

V přednáškovém bloku představil Daniel Všetečka, ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace MPO, situaci, ve které se nachází Česká republika. Ta má několik silných stránek, například v akademickém výzkumu a vývoji. Země ale má stále co dohánět v konkrétní implementaci v podnikové sféře.

Přístup podniků k tématu umělé inteligence byl hlavním námětem příspěvku Leonarda Galimbertiho, Digital Applied Intelligence Lead v Accenture Italy and CEE. Ve svém příspěvku Galimberti shrnul výsledky významného výzkumu od Accenture na vzorku 1500 velkých firem. „Zhruba jen pět procent firem plně implementovalo umělou inteligenci do svých aktivit,“ uvedl Galimberti jeden z výsledků. Výzkum se také zajímal o způsoby a podmínky pro plnou implementaci AI do firem. Zásadními elementy jsou investice, přítomnost multidisciplinárních týmu a také vstřícné mentální nastavení managementu.

„Nejtěžší je stále najít CEO, již chápou význam investic do analýzy dat a AI,“ potvrzuje Giuliano Giannetti, CEO společnosti Revolt BI. Na příkladech několika projektů zpracovaných jeho firmou Giannetti ilustroval význam sběru a zpracování dat a jejich dopad na výsledky firem. Velmi výmluvný příklad se týkal zlepšení řízení skladů Škody Auto, což umožnilo firmě zvýšit své cash flow v řádu sta milionů korun.

Dalším velice významným tématem, Internetem věcí (IoT), se zabýval Alessandro Bassi, Area Manager Central Europe italské společnosti Things. „V IoT musí být vždy přítomen fyzický předmět, tzv. device, jež nám umožní vytvořit jeho digitálního bratra,“ vysvětlil Bassi. Ve svém příspěvku také představil několik příkladů aplikace IoT a analýzy dat, například platformu pro prevenci zločinu KeyCrime či projekt pro kontrolu zdraví Capsula. Debata s publikem se zaměřila na některé konkrétní otázky, například na zpracování osobních dat a ochranu soukromí uživatelů.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Studio Adam-Costey

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin