close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Řízení lidských zdrojů v průmyslu: inovativní přístupy

27.09.2019

Ve středu 25. září proběhl v Ostravě, v sídle společnosti Brembo Czech, jež je členem Italsko-české komory, seminář s názvem Efektivní plánování směn v průmyslu: rozvržení a management. Seminář zahájili svými pozdravy předseda Italsko-české komory, Gianfranco Pinciroli, a country manager pro ČR společnosti Brembo, Simone Memeo.

Seminář pořádaný Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou se zaměřil na obtížné téma efektivního managementu personálu v průmyslu v současném období plné zaměstnanosti. Vedoucí semináře Nunzio Totaro, ředitel společnosti Déhora Czech Republic (člen Camic),představil několik inovativních postupů a řešení této otázky. Mezi ně spadá i tzv.samo-plánování, které umožňuje plánování směn, které si určí samotní zaměstnanci na základě cílů stanovených managementem. Tento nový přístup, který byl již implementován do několika českých firem, vychází vstříc poptávce zaměstnanců po větší flexibilitě ve stanovování pracovní doby. Mezi pozorovanými benefity pro zaměstnavatele je menší počet hodin přesčasů  a větší přítomnost zaměstnanců na pracovišti díky, například, snížení nemocnosti.

Nové a inovativní přístupy vzbudily velký ohlas mezi publikem, jež tvořily především průmyslové firmy aktivní v Ostravě a okolí. «Jsem velice spokojen s obsahem semináře, který se dotkl témat, jež jsou zásadní pro průmyslové firmy v ČR», uvedl předseda komory Gianfranco Pinciroli. «V Ostravě máme členy, již jsou také výraznými průmyslovými firmami v regionu. Mnozí naši členové plánují nové investice a rozšíření svých výrobních kapacit. V průběhu našeho pobytu jsme také jednali s představiteli regionální agentury na podporu rozvoje a navštívili jsme místní univerzitu, kde i díky evropským fondům probíhají zajímavé výzkumné aktivity», dodal předseda Pinciroli.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Camic

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin