Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

09.01.2023

Martin Holub: „Lex ferramenta objasní soud“

V průběhu ledna vstoupí v platnost novela autorského zákona. Parlament schválil i pozměňovací návrh, který by měl zastavit výběr autorských poplatků v některých obchodech a provozovnách. Změna dostala v médiích název lex železářství. O jejím dopadu jsme mluvili s advokátem Martinem Holubem z advokátní kanceláře Holub & David, jež je členem Italsko-české komory.

Novela autorského zákona obsahuje část, která ruší poplatky pro některé druhy provozoven. Koho se to týká? A jak bude vymezeno, zda daná provozovna obsluhuje úzký počet zákazníků a spadá tak pod novou normu?

Znění ustanovení v novele zákona je velice obecné. Pro to, aby provozovna spadala pod toto ustanovení, musí splňovat všechny podmínky obsažené v zákone. Zpřístupnění rádiového či televizního obsahu musí být nahodilé, nezávislé na přání příjemců, nevýdělečné povahy a pro úzký okruh osob.

Dle mého názoru bude vymezení a upřesnění pojmu úzký okruh osob na soudech v případných sporech. Pojem je velice obecný a mohl by v praxi působit problémy. Z mého pohledu lze za úzký okruh osob považovat zákazníky nacházející se uvnitř provozovny. Pokud by bylo vysílání např. zpřístupněno na ulici před provozovnou, mohlo by se jednat o snahu nalákání zákazníků do provozovny a nejednalo by se o zpřístupňování díla pro úzký okruh osob.

Jak byste doporučil postupovat podnikatelům, kteří zvažují, zda spadají pod takzvanou lex železářství?

Podnikatelé by měli zprvu posoudit, zda opravdu splňují všechny podmínky, které dané ustanovení vyžaduje. Pokud takové podmínky splňují a poplatky přestanou platit, nemělo by jim hrozit žádného postihu. Správce práv INTERGRAM na svých stránkách však upozorňuje, že pokud vyjde najevo, že poplatky hrazeny být měly, má nárok na doplacení poplatků zpětně, a to ve výši dvojnásobku obvyklé odměny. Myslím, že po účinnosti novely se budou kolektivní správci snažit přesněji vymezit to, které provozovny a za jakých podmínek opravdu poplatky platit nemusí.

Další správce OSA s normou nesouhlasí a oznámil, že případy skončí u soudu. Mají se podnikatelé obávat soudních sporů, pokud v souladu se zákonem přestanou platit poplatky?

Nejen OSA, ale i další kolektivní správci se proti novele vyhradili. Znění normy vykládají odlišně od jiných subjektů, jako je například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je možné, že po účinnosti normy se vyskytnou prvotní soudní spory, ve kterých dojde k přesnějšímu vymezení podmínek a ujasnění výkladu normy. Z mých zkušeností jsou kolektivní správci v jejich postupech racionální a myslím si, že větší množství „zbytečných“ soudních sporů nehrozí.

Znění ustanovení v autorském zákonu: „Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pro úzký okruh osob, jestliže toto zpřístupnění je nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy.“

Celé znění novely zákona: www.psp.cz

Loading…