close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

MSC: Terst může konkurovat severským přístavům

01.08.2019

Skupina MSC je velice známá v oboru námořní přepravy. Společnost ovšem vypravuje také několik nákladních vlaků týdně z Terstu do Ostravy, čímž je i výrazným operátorem v přepravě mezi Itálií a Českou republikou. Mluvili jsme s Michaelou Svrčkovou, výkonnou ředitelkou MSC Czech Republic organizační složka, jež je členem Italsko-české komory.

Společnost MSC je lídrem v námořní cargo přepravě. Jaké jsou dnes hlavní přepravní trasy?

„Společnost MSC, jako druhý největší rejdař na světě, obsluhuje převážnou většinu území po celém světě. Máme rozsáhlou síť lodních linek, jež zajišťuje spojení mezi největšími i přidruženými přístavy. Nejvýraznějším teritoriem je, jako u většiny rejdařů, export z Dálného východu do Evropy a Transpacifiku a z Evropy do Transatlantiku.“

Před rokem se v Praze představil Terstský přístav. Existuje možnost, že by tento italský přístav posílil své postavení na českém trhu na úkor severských přístavů?

„Terst je v první řadě alternativou k přístavu Koper, který dosahuje svých kapacitních možností. Pro určité destinace na území Čech, Moravy a Slovenska je toto spojení nejvíce ekonomickou i nejrychlejší variantou. A v těchto případech samozřejmě přístav Terst posiluje i na úkor severských přístavů.“

Z Terstu provozujete týdně několik cargo vlaků v intermodálním režimu. V minulosti se čeští přepravci setkali s komplikacemi při fungování místních intermodálních terminálů.  Jaká je situace dnes?

„Vnitrozemské terminály na území naší republiky mají jedno specifikum, a sice že, až na výjimky, nejde o terminály veřejné. Takže pravidla jejich fungování určuje společnost, která terminál provozuje, a ne tržní podmínky. Zároveň nelze vytvořit konkurenční prostředí, které by případnému pozitivnímu vývoji mohlo pomoci. I přesto si myslím, že v porovnání s fungováním terminálů v okolních zemích, jako je Rakousko či Německo, jsou naše terminály výrazně vyspělejší, jak ve smyslu infrastruktury, klientského servisu či víceméně nepřetržitého provozu.“

V Čechách se často mluví o říční přepravě a stavbě dané infrastruktury. Jak vidíte Vy budoucnost tohoto druhu přepravy? 

„Říční přeprava na území celé Evropy čelí jednomu základnímu problému, a to jest sezonnímu nedostatku vody. V takové situaci je omezená či nulová možnost uskutečnění přepravy. V Čechách je infrastruktura nezbytná pro říční přepravu limitovaná a kapacita vodních toků, a to včetně nízkého ponoru lodí, příliš možností k rozvoji neposkytuje.“

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Studio Adam-Costey

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin