close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Na co nezapomenout při zaměstnávání pracovníků ze zahraničí?

23.10.2019

V úterý 22. října uspořádala ve svém sídle Italsko-česká obchodní a průmyslová komora seminář s názvem Zaměstnávání cizinců v ČR - Práva a povinnosti zaměstnavatele. Seminář se zaměřil na otázku zaměstnávání pracovníků z ciziny, a to jak ze zemí UE tak z třetích zemí, z pohledu zaměstnavatele.

«Téma semináře bylo našimi členy velice žádané», uvedl na úvod předseda komory Gianfranco Pinciroli. Panelistky semináře pak představily přehled hlavních statistických údajů a právního rámce probíraného tématu. «Zaměstnávání cizinců se dotýká především zákon o pobytu cizinců, který spadá do kompetence Ministerstva vnitra, a zákon o zaměstnanosti, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)», připomněla Anna Dumont, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti na MPSV. Ze strany zaměstnavatelů existuje vůči MPSV, potažmo Úřadu práce, oznamovací povinnost o zahájení a ukončení pracovního úvazku se zahraničním zaměstnancem. «Zaměstnavatelé obvykle dodržují povinnost oznámit zahájení pracovní činnosti, větší nedostatky registrujeme u oznámení ukončení. U cizinců z třetích zemí se často zapomíná i na povinnost oznámit změnu zaměstnavatele», dodala Eva Stratilová, vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti při Generálním ředitelství Úřadu práce České republiky. Přednášející probraly také téma přístupu na český trh práce ze strany pracovníků z členských i třetích zemí a věnovaly se také problematice vyslaných zaměstnanců.

Tématem druhé části semináře byly odvody sociální i zdravotního pojištění u zahraničních zaměstnanců. Tomáš Novotný ze sekce mezinárodních pojistných vztahů ČSSZ popsal významné rozdíly mezi vyslanými zahraničními pracovníky mající formulář A1, kterým nevzniká povinnost odvodů v ČR, a jinými formami zaměstnávání cizinců, kdy většinou tato povinnost vzniká. Adam Ander z Kanceláře zdravotního pojištění, která sdružuje české zdravotní pojišťovny, vysvětlil téma zdravotního pojištění zahraničních zaměstnanců a, eventuálně, i jejich rodinných příslušníků.

Po semináři proběhly individuální konzultace mezi experty a přítomnými členskými firmami.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Camic

 

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin