close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Napoli City Half Marathon je příležitostí pro firmy, jež chtějí posílit na italském trhu

30.07.2020

Závod Napoli City Half Marathon prošel v posledních čtyřech letech růstem jak kvalitativních kritérií, tak účasti. Zásluhu na tom má tým společnosti Prague International Marathon, jež je členem Italsko-české komory, a její prezident Carlo Capalbo, kteří v Neapoli využili know-khow s pořádáním nejvýznamnějšího seriálu běžeckých závodů v ČR, RunCzech. O rozvoji neapolského závodu jsme mluvili s Carlem Capalbem a Luigi Varrialem, jenž je project manager Napoli City Half Marathonu.

 

Jaké postavení ma Napoli City Half Marathon ve městě, kde se koná?  

Zpočátku projektu v Neapoli nikdo moc nevěřil ale mnozí změnili názor poté, co viděli naši práci. Neapol už je taková: na začátku jdou věci ztěžka, ale když se podaří překonat překážky, tak pak přijdou velké výsledky a uznání. Před čtyřmi lety běh existoval jako sport jen na sever od Říma. Na jihu probíhaly maximálně místní závody a running nebyl brán jako příležitost pro turistický, ekonomický i společenský růst. Ba naopak, místní závody byly brány spíše jako potíž kvůli zavřeným ulicím. V průběhu posledních čtyřech let jsme hodně zapracovali na změně mentality a dnes mnoho politiků a občanů chápou potenciál tohoto sportu. Navíc závod má i pozitivní ekonomický dopad, který mezinárodní auditorská společnost odhadla na zhruba čtyři miliony eur.

 

Jste spokojeni jak proběhl letošní ročník závodu?  

Napoli City Half Marathon proběhl na konci února, několika málo týdnů před zavedením omezení kvůli koronaviru. Letošní ročník představoval kvalitativní skok, díky kterému závod dosáhl z regionálního rozměru celostátního i mezinárodního významu. Do Neapole přijelo kvůli závodu přes dvacet tisíc lidí, běžci a jejich doprovod. Zhruba pětina účastníku přijela ze zahraničí a mezi italskými běžci jich šedesát procent přijelo z jiného regionu, než je Kampánie. Závod drží významné mezinárodní certifikáty, například Bronze label od World Athletics či Five stars od European Athletics. Můžeme říct, že se střed italského runningu se posunul z Milána a severních regionů o několik kilometrů víc na jih.

 

A jaké jsou vaše odhady na rok 2021?  

Dát jakoukoliv odpověď na tuto otázku je teď předčasné. Ale doufám, že dosáhneme ve srovnání s rokem 2020 podobných či vyšších čísel a úspěchu. Nebude hlavně lehké zopakovat výsledky elitních běžců. Výherkyně ženského závodu zaběhla druhý čas v historii italského půl maratonu.

 

Pořádá Napoli Running i jiné akce než zmíněný půl maraton?  

Na 17. října chystáme Il Bosco in Rosa, pětikilometrový závod pouze pro ženy, který se poběží v Real Bosco di Capodimonte, poblíž Neapole. Dále, 6.prosince by se měl vrátit, pokud to umožní zdravotnické podmínky, závod Sorrento-Positano se dvěma trasami: 54 kilometrový ultramaraton a 27 kilometrový panoramatický běh. Závod probíhá v jednom z nejpůvabnějších koutů Itálie i celé Evropy.

 

Akce tohoto rozsahu potřebují spolupráci a podporu různých stakeholderů. Chcete zapojit i české firmy?  

V Neapoli již máme několik partnerů z řad podniků. Zahraniční obchod mezi Itálií a ČR silně rostl a to dokazuje velký zájem českých firem o italský trh. České firmy již dnes využívají RunCzech na podporu svých produktů a služeb a dobře pochopily potenciál našich závodů. V těchto letech se vytvořil silný vztah důvěry mezi Runczech a firmami, které nás podporují. České firmy by mohly mít důvěru i v Napoli Running, když ji na sto procent kontroluje RunCzech.  Náš závod může být výbornou platformou, pro firmy, jež vstoupily na italský trh či se to chystají udělat. Napoli City Half Marathon je závod s celostátním a mezinárodním renomé, jak ukazuje účast ze zahraničí, s rozsáhlým mediálním pokrytí. O posledním ročníku závodu psali či mluvili webové portály, psané noviny, rádiové stanice a místní, celostátní i zahraniční televizní kanály, jako Sky, Shangai Media center či Česká televize, s celkovým záběrem 500 milionů diváků. Napoli City Half Marathon je skvělou možností pro firmy, jež chtějí posílit na italském trhu.

 

Zpráva o závodě: www.napolirunning.com

 

Zdorj: Camic, RunCzech

Zdroj fotografie: RunCzech

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin