close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Nové fondy pro přenos know-how z akademického centra na malé a střední podniky

26.09.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podpořit transfery know-how mezi výzkumnými organizacemi a malými či středními firmami.

Na začátku října tak odstartuje nová výzva v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem nové výzvy bude podpořit projekty transferu vědomostí mezi akademickými pracovišti a firemní sférou. «Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku», uvádí Ministerstvo. Konečným cílem transferu by měla být tvorba nového produktu či inovace toho stávajícího nebo zlepšení výrobních a firemních procesů. Na podporu projektů bude vyčleněno na 200 milionů korun.

Hlavní roli v projektech sehrává asistent znalostního transferu, který má celý projekt řídit. Asistent (či více asistentů) má být vybrán ve výběrovém řízení pořádaném společně akademickým pracovištěm a firmou. V projektu je asistent de facto hlavním pojítkem mezi výzkumným centrem a partnerským podnikem.

Zdroj: www.mpo.cz

Zdroj fotografie: mpo.cz

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin