close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Odvětví fitnessu sčítá škody po epidemii Covid-19

23.06.2020

Česká komora fitness, jež je členem Italsko-české komory, představila údaje o stavu odvětví po epidemii Covid-19. Údaje vyplývají z průzkumu, která komora uskutečnila mezi svými členy.

Posilovny a fitness centra se uzavřely veřejnosti 13. března a mohly znovu otevřít, s mnoha omezeními, 27. dubna. V následujících fázích uvolňování se i podmínky pro provozování posiloven zmírnily. Ve třech měsících uzavření či menší aktivity, a to v březnu, dubnu a květnu, dokázala fitness centra pokrýt jen zhruba šedesát procent svých nákladů. "Z toho lze vyvodit, že koronavirová opatření stála každé fitness centrum v České republice průměrně více než 330 000 Kč. Při odhadovaném celkovém počtu 1 200 fitness center na českém trhu tak celkové ztráty fitness sektoru dosahují téměř 400 milionů korun," počítá škody Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness. 

V tomto období se provozovatelé snažili snížit své fixní náklady. Přes tři čtvrtiny z nich zažádalo o snížení nájmů, třicet procent jednalo s bankami o upravení splátek úvěrů a dvacet procent žádalo o změny ve splátkách leasingové společnosti. Na druhé straně se fitness centra snažila udržet v povědomí uživatelů a přes dvě třetiny z nich tvořily on-line obsahy. I přes tuto snahu jsou dopady na odvětví citelné: zhruba deset procent posiloven ukončilo svou aktivitu a zhruba dvacet procent personálu se nevrátilo na své působiště před Covid krizí.

I když fitness centra byla mezi prvními poskytovateli služeb, jež mohli otevřít svůj provoz, stalo se tak se silnými omezeními: musely zůstat uzavřené sprchy, panovala povinnost nosit roušky a počet přítomných byl omezen. Rozjezd odvětví tak byl pomalý a první dva týdny centra dosahovala jen 10 až 20 procent svých obvyklých příjmů. Od 11. května se situace zlepšila a příjmy se zvýšily na 30 až 50 procent průměru. Od začátku června se situace vrací k normálu s příjmy ve výši 70 až 100 procent průměru.

 

Zdroj:komorafitness.cz

Zdroj fotografie: Česká komora fitness

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin