close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Praha volá Itálii: virtuální cesta Italsko-české komory do italské ekonomiky ve fázi restartu

17.06.2020

V pátek 12. června proběhla první etapa Praha volá Itálii, virtuální cesty Italsko-české obchodní a průmyslové komory do italské ekonomiky po akutní fázi epidemie Covid-19. Druhá část proběhne v pátek 19. června, více informací a registrace zde: https://www.camic.cz/cs/event/dvoudilny-webinar-praha-vola-italii-druhy-dil-19-6-2020/

Jako první promluvil Alessandro Tonetti, vedoucí rozvoje exportu italského svazu průmyslu Confindustria v Udine, jenž popsal regionální hospodářství kraje Friuli Venezia Giulia. To se vyznačuje přítomností podnikových klastrů orientovaných na export. "Další významnou podnikovou přítomností je společnost Fincantieri, pro kterou pracují desítky místních firem," dodal Tonetti. V průběhu krize muselo mnoho podniků zavřít provoz, nejen z důvodu vládních nařízení, ale i z preventivních důvodů. V současné situaci se provozy znovu rozbíhají a podniky cílí na nové exportní trhy, mezi kterými nechybí ani Česká republika.

Ze sousedícího regionu Benátsko, a konkrétně z města Vicenza, se přihlásil Roberto Brazzale, předseda představenstva stejnojmenné sýrařské skupiny, která působí v České republice se společností Brazzale Moravia. Benátsko patřilo mezi regiony, kde se nákaza koronavirem projevila jako první, region ale svou epidemiologickou situaci zvládl velice dobře. "Každý podnik je svébytným příběhem," pozoruje Brazzale. Celkový dopad epidemie a souvisejících omezení byl ale významný. "I v našem odvětví, v potravinářství, panuje mnoho rozdílů. Ve výrobě mléka a sýrů jsme zaznamenali stabilní prodeje skrze maloobchod, zatímco prodeje do sektoru ho.re.ca, čili do restaurací a hotelů, se propadl," dodal Roberto Brazzale.

Virtuální cesta Italsko-české komory se pak posunula do města Ancona, v regionu Marche, ze kterého promluvil Giampiero Schiavoni, CEO společnosti Imesa Spa. "Zdá se, že se situace vrátila do normálu, ale stále to není úplná normalita, protože přetrvávají různé zákazy a omezení," uvedl Giampiero Schiavoni. Kromě důležitého klastru strojírenských firem v okresu Pesaro hospodářství regionu Marche stojí na silné přítomnosti průmyslových klastrů orientovaných na výrobu spotřebního zboží a na důležitém odvětví cestovního ruchu na jadranském pobřeží. Obě tyto hospodářské aktivity jsou ale silně závislé na kupní síle spotřebitelů. Firmy aktivní ve výrobě investičních statků, jako je Imesa Spa, pociťují dopady výrazně méně.

Po jadranském pobřeží se cesta Italsko-české komory přesunula do Bari, ze které se připojil Luigi Triggiani, generální tajemník regionální hospodářské komory UnionCamere Puglia. Apulia patří k nejdynamičtějším regionům na jihu Itálie a vykazuje rozvinuté hospodářství v odvětvích zemědělství, cestovního ruchu, designu a výrobě nábytku a v hutnictví. "Kromě několika málo problémů byla Apulia před epidemií Covid zdravým regionem. A věci musí pokračovat tím správným směrem i po ní," uvedl Luigi Triggiani. Podle Triggianiho současná situace uspíšila některé trendy jak cirkulární ekonomika či důraz na lokální výrobu.

První etapa cesty se naposledy zastavila v Salernu, u Alfonsa D'Agostina, jednatele společnosti Tecnocap s.r.o., která spadá do kampánské skupiny Tecnocap, lídra ve výrobě kovových uzávěrů. Region Kampánie má velice různorodé hospodářství, v rámci kterého vynikají klastry firem aktivních v leteckém a kosmickém průmyslu, v textilní a oděvní výrobě, zpracování zlata či potravinářství. Velice významné je i odvětví cestovního ruchu, které se koncentruje mezi Neapolí a Salernem. "Situace je komplikovaná hlavně pro malé firmy, které již před tím měly obtížnou finanční pozici," uvedl Alfonso d'Agostino. Jeden z klíčových bodů pro obnovení cestovního ruchu spočívá v tom, že epidemiologická situace Kampánie a dalších regionů jižní Itálie se podobá státům, jež epidemie zasáhla nejméně.

 

Druhý díl cesty Praha volá Itálii odstartuje v pátek 19. června od 10.30 hodin a dotkne se Říma, Cecina, Bologna, Janova e Bergama.

 

První díl si můžete prohlédnout na našem kanálu youtube zde:https://www.youtube.com/watch?v=nCeIxGgBTI0

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Camic

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin