Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

26.04.2018

Průmysl 4.0: klíčové budou dovednosti

Nejen technologie ale také rozvoj nových dovedností budou klíčovým faktorem v epochálním přechodu na Průmysl 4.0. To je hlavní zpráva z fóra Approaching Industry 4.0: a systematic challenge for humans, které uspořádaly v Praze ve středu 25. dubna Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Konferenci, na které zazněly zkušenosti ze tří zemí, kde má v rámci hospodářství nadprůměrnou váhu zpracovatelský průmysl, zahájili svými pozdravy náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý, italský velvyslanec Aldo Amati, německý velvyslanec Christoph Israng, předseda Italsko-české komory Gianfranco Pinciroli a předseda Česko-německé komory Jörg Mathew.

„Hlavní výzvou Průmyslu 4.0 není pouze implementace nových technologií, ale také rozvoj nových dovedností,“ uvedl ve svém příspěvku Jiří Bavor, koordinátor aktivit Průmyslu 4.0 v koncernu Siemens. Nový způsob průmyslové výroby si vyžaduje nové znalosti a změnu zaběhlých způsobů uvažování, což je na trhu práce stále nedostatkové zboží. Z tohoto důvodu je nutné zapojit do průmyslové transformace také vzdělávací instituce. O to se snaží AIdAM, Italská asociace automatizaci a mechatroniku, jež zahájila spolupráci se čtyřmi technickými středními školami ve vzdělávání v oborech automatizace a mechatroniky. „Dáváme příležitost studentům a učitelům stát se podnikateli,“ řekl předseda asociace Michele Viscardi. Cílem projektu je, aby se obsahy Průmyslu 4.0 staly součástí technického vzdělávání, a tudíž aby dovednosti nabyté ve škole odpovídaly poptávce na trhu práce. V této oblasti nabízí silnou inspiraci německý systém duálního technického vzdělávání. „V rámci systému mohou podniky ovlivnit celou řadu aspektů vzdělávacího procesu,“ vysvětlila Ramona Neuse, vedoucí projektů VET (Vocational education and training) celosvětové sítě německých obchodních komor. V německém systému duálního vzdělání existuje mezi školami a podniky dohoda o náplni výuky, a firmy tak mohou ovlivnit obsahy vyučování a celého procesu vzdělávání.

V rámci konference byly představeny také technologické inovace spjaté s koncepcí Průmyslu 4.0, a to skrze uvedení příkladů dobré praxe na mezinárodní úrovni. Alessandro Palla, Chief Manifacturing Officier italské skupiny Brembo, člen Camic, ukázal, jak příchod nových technologií, analýzy dat a především interakce mezi výsledky analýz dat a stroji změnil výrobní proces ve skupině Brembo. „Například užíváme data získaná v tavících pecí, abychom zlepšili preciznost a kvalitu našich produktů,“ uvedl Alessandro Palla. Zakladatel a Ceo českého start-upu  NeuronSoundware, Pavel Konečný, představil technologická řešení založená na analýze zvuků, jež vyvíjí jeho firma.

Místo konání konference, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, patří ke klíčovým centrům českého Průmyslu 4.0. Jak vysvětlil ředitel, prof. Vladimír Mařík, ústav zastřešuje aktivity akademického výzkumu, vývoje ve spolupráci s firmami i inkubátoru start-upů. Těsné propojení mezi akademickým výzkumem a firemním vývojem dobře ukazuje laboratoř Testbed, kterou účastníci konference navštívili, a kde si firmy mohou ve spolupráci s personálem institutu otestovat nová výrobní řešení.

Fórum Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans uspořádaly Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Česko-německá obchodní a průmyslová komora pod záštitou Italského velvyslanectví v Praze a Německého velvyslanectví v Praze. Institucionální partneři: Ministerstvo průmyslu  a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CzechInvest a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Byznys partneři: Asociace malých a středních podniků ČR a AIdAM. Mediální partneři: veletrh Amper a oborové časopisy Automa a MM průmyslové spektrum. Fórum bylo moderováno šéfredaktorem časopisu Forbes Česko Petrem Šimůnkem.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Adam-Costey Studio

Loading…