Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

09.02.2024

Rozhovor s J.E. Janem Kohoutem – velvyslancem České republiky v Itálii

Jan Kohout

VELVYSLANEC ČESKÉ REPUBLIKY V ITÁLII

V roce 2023 jste nastoupil na post českého velvyslance v Itálii. V jakém stavu jste našel bilaterální vztahy? A jak je vnímaná Česká republika mezi politiky a manažery v Římě?

 

Bilaterální vztahy mezi Itálií a Českou republikou jsou na výborné úrovni, a to jak vztahy politické, tak vztahy ekonomické. V mnoha oblastech, a zvláště pak v pohledu na řadu politik EU, máme stejné nebo podobné názory. Je to dáno i tím, že Itálie je stejně jako Česká republika průmyslovou zemí a chce svůj průmysl nadále rozvíjet a v této souvislosti silně vnímá problémy ohledně zelené politiky EU. Mezi politiky a manažery je Česká republika vnímána jako standardní západní země a člen EU a NATO. Máme italsko-českou parlamentní skupinu přátelství, která přispívá k otevření nových a rozmanitých perspektiv ve vztazích mezi oběma zeměmi s cílem trvalé a stále intenzivnější spolupráce.

 

 

Jaké cíle jste si vytyčil pro své působení v Itálii?

 

Itálie je pátým největším obchodním partnerem České republiky a potenciál růstu vzájemných ekonomických vztahů je značný. Velké příležitosti vidím v průmyslové a vědecké spolupráci, ve spolupráci v obranném průmyslu, letectví, kosmu, energetice a dopravě. Nicméně Česká republika se potřebuje mnohem více zviditelnit, tady vidím stále ještě velký prostor pro zlepšení. Mým strategickým cílem je tedy zviditelňování České republiky v Itálii, jak se v marketingu říká budování značky. Pro italský trh je velmi důležité být viděn, a to platí jak pro podniky, tak pro stát. Ke zviditelnění České republiky samozřejmě velmi pomáhá působení několika českých firem v Itálii a cestovní ruch. Ke zviditelnění České republiky samozřejmě přispívají automobily Škoda, stejně jako energetická společnost EPH, která prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Produzione už v Itálii kontroluje několik elektráren.

 

Další mé cíle jsou v podstatě sektorové. Itálie je kosmická velmoc s řadou významných kosmických firem a velkou kosmickou agenturou. Celkově díky investicím ve výši přibližně 7,3 mld. eur, které předpokládá pro vesmírné programy do roku 2026, se chystá italský kosmický průmysl na významný růst. Vzhledem k  technologické konkurenceschopnosti českých firem, i již existujících případů spolupráce s italským kosmickým průmyslem, vidíme v jeho expanzi další příležitosti pro české firmy.

 

V posledním období, v důsledku probíhajících konfliktů, je velký zájem o spolupráci s Itálií ze strany firem obranného průmyslu. Na velvyslanectví proběhla úspěšná prezentace českých firem z tohoto sektoru v dubnu 2023 a připravujeme další prezentaci na jaro 2024. Ministři obrany ČR a Itálie podepsali v srpnu 2023 Dohodu o obranném průmyslu, která otevírá možnost dalšího posílení spolupráce mezi ČR a Itálií v souvislosti s letouny F-35. Jedná se o novou příležitost pro český obranný průmysl, neboť vláda České republiky schválila akvizici 24 letounů F-35. Část těchto letounů se bude kompletovat v továrně Faco v italské Cameri.

 

Naším cílem je rovněž asistovat na italském trhu významným českým výrobcům v železniční a tramvajové dopravě. V souvislosti s plánem obnovy byly na italskou infrastrukturu vyčleněny značné prostředky, italská města budují nové sítě a vypisují tendry na dodávky tramvají, vlaků a příslušenství. Připomeňme velký úspěch Škoda Group, která získala významnou zakázku na výrobu deseti obousměrných tramvají pro město Bergamo, a to včetně zajištění tříletého full servisu.

 

 

V první polovině roku 2023 přijela do Prahy italská premiérka Giorgia Meloniová a v listopadu pak do Říma český prezident Petr Pavel. Co to znamená pro vzájemné vztahy? A mají v naší technologické éře takové návštěvy větší než ceremoniální význam?

 

Takovéto návštěvy rozhodně neztrácejí na významu ani v dnešní technologické době. Politické vztahy, ale i obchod a investice, jsou i dnes založeny na osobních vztazích. U Itálie toto platí dvojnásobně. Osobní vztahy je prostě potřeba udržovat a posilovat. Nejde vše řešit přes videokonference nebo emaily. Právě návštěva italské premiérky Meloni v květnu v Praze a návštěva prezidenta Pavla v Itálii v listopadu jsou toho jasným důkazem.

 

Návštěva premiérky Meloni proběhla ve velmi přátelském duchu. Jednalo se nejenom o dalším posílení spolupráce v oblasti obrany, infrastruktury a dalších strategických sektorech a vzájemné pomoci v rámci svých know-how, ale i o italské gastronomii a výrobcích Made in Italy. Návštěva premiérky Meloni v Praze měla velmi konkrétní výstupy. Během několika hodin se podařilo udělat více práce, než by se udělalo přes videokonference nebo emaily. Česko a Itálie sdílely stejné obavy ze směrnice Euro 7. Je to "obava pro náš průmysl," řekl Petr Fiala na závěr setkání s premiérkou Meloni, "i pro italský průmysl". A společně s Itálií předkládáme své požadavky EU". Významný byl i energetický segment jednání. Premiér Fiala podtrhl, že "Itálie má obrovský trh se zemním plynem, chce se stát a skutečně se stává evropským centrem dodávek, a to je pro Českou republiku důležité". „Premiérka Meloni nám představila plán rozvoje,“ dodal, „a to je důležité nejen pro Českou republiku, ale i pro Evropu.“. "Co se týče migrantů, Meloni přináší do Evropy mnoho návrhů, my italské návrhy podporujeme, máme stejnou vizi," podotkl premiér Fiala.

 

Vrcholnou událostí pro česko-italské bilaterální vztahy byla návštěva prezidenta Petra Pavla v Itálii ve dnech 27. – 29. listopadu. Prezident Pavel byl dne 28. listopadu přijat prezidentem Mattarellou a poté se rovněž setkal s premiérkou Meloni. Návštěva opět proběhla ve velmi přátelském duchu a ekonomické agendy byly opět mezi projednávanými prioritami. Prezidenti Pavel a Mattarella při svém jednání ocenili výborné bilaterální vztahy a ekonomickou spolupráci a rovněž  diskutovali problematiku rozšiřovaní Evropské unie. Oba prezidenti vyzdvihli nutnost ekonomické a politické stability na Balkáně. Tématem jednání byla i situace na Ukrajině. Odpoledne se prezident Pavel zúčastnil pietního aktu u památníku Viktora Emanuella II, Altare della Patria, a setkal se s premiérkou Meloni. I tam byla projednávána společná témata jako spolupráce v energetice, vzájemná podpora v EU, spolupráce v obranném průmyslu a vědě. Na jednáních s prezidentem Mattarellou a s premiérkou Meloni byly řešeny konkrétní otázky a návštěva rozhodně nebyla ceremoniální, naopak měla konkrétní obsah. Prezident Pavel si během návštěvy Itálie rovněž prohlédl sídlo výrobce motocyklů Moto Guzzi a montovnu vojenských letounů F-35 v Cameri.

 

Návštěvy vrcholných činitelů jsou doprovázeny podnikatelskými misemi a nejinak tomu bylo i při návštěvě prezidenta Pavla, kterého doprovázela do Itálie početná podnikatelská delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem. V Římě a v Miláně se uskutečnila velmi úspěšná podnikatelská fóra, která byla zaměřena na letectví, vesmír, obranný průmysl, dopravu, energetiku a inovace. Z italské strany se podnikatelských akcí zúčastnila řada firem a institucí, včetně špiček italského průmyslu jako Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, Iveco a ENI.

 

 

Důležitou součástí diplomatické aktivity v zahraničí je i pomoc firmám. Jaký zaznamenáváte zájem českých firem o Itálii a jaká odvětví vzbuzují největší ohlas?

 

O obchod s Itálií je značný zájem. Vidíme to na počtu dotazů a zájmu o podnikatelské mise a účasti na veletrzích. Z hlediska oborů převažují sektory jako je doprava, strojírenství, kosmos, energetika a obranný průmysl. Je potřeba si rovněž uvědomit, že Itálie je referenční trh. Pokud se firma úspěšně etabluje v Itálii, má předpoklad vstoupit na další trhy a Itálii uvádět jako úspěšnou referenci. Velvyslanectví se snaží maximálně pomáhat českým podnikům při navazování kontaktů, spoluorganizujeme podnikatelské mise, aktivně navazujeme kontakty s italskými firmami a klastry. Firma, která požádá o konzultace na úřadě, přes videokonferenci nebo po telefonu je vždy vítána.

 

 

Mnoho českých firem se obrací na Itálii, ať už jako na trh, nebo jako na přímou investici. Jak vnímáte tento trend a která odvětví jsou podle vás nejperspektivnější?

 

Tento trend vnímám samozřejmě velmi pozitivně a jsem opravdu rád, že o Itálii je tak velký zájem. Ovšem na druhé straně Itálie je náročný trh jak z hlediska ceny, tak z hlediska kvality. Nicméně se domnívám, že mnohé české firmy jsou zajímavé, inovativní a spolehlivé a umí držet technologický krok s dobou. V této souvislosti bych doporučoval více sebevědomí, protože české firmy mají co nabídnout. Digitální ekonomika, vesmírný průmysl, obranný průmysl, doprava, energetika a sektor spotřebního zboží, ale i zemědělský a potravinářský sektor jsou odvětví, která zahraniční společnosti považují v Itálii za nejslibnější v příštích letech.

 

Zdroj: Ročenka CAMIC 2023

 

 

Loading…