Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

11.03.2024

Rozhovor s Janou Havrdovou – prezidentkou České komory fitness a viceprezidentkou Hospodářské komory České republiky

Sektor fitnessu, cvičení a posiloven zažil tři těžká léta kvůli pandemii covidu-19, kdy mnohá zařízení musela zavřít, a pak kvůli nárůstu cen energií a nejistotě v ekonomice. V roce 2023 se však situace obrátila a sektor nyní zažívá silné období, řekla v rozhovoru prezidentka České komory fitness Jana Havrdová, která je od loňského roku také viceprezidentkou Hospodářské komory. Tam má na starosti mimo jiné legislativu.

Fitness odvětví zažilo několik let náročného období kvůli pandemii covidu-19 a pak kvůli navýšení cen energií. Jaký je nyní stav tohoto odvětví? A má sílu na další investice a rozvoj služeb?

Dramatická situace v období pandemie se stala obrovským katalyzátorem změny vnímání pohybových aktivit jako nedílné součásti péče o vlastní zdraví. To se odráží i v aktuální situaci fitness sektoru, který zažívá velmi silné období. Lidé chodí cvičit, a to napříč generacemi i zdravotním stavem. Objevují se první vážně míněné možnosti spolupráce s lékaři, zaměstnavateli, školami i zdravotními pojišťovnami. Z businessového hlediska se nám daří. Po drobné opatrnosti z kraje roku 2023 nyní sledujeme silné investiční plány nejen ze stávajícího fitness prostředí, ale i ze zahraničí.

V uplynulých měsících se hodně diskutovalo o zastropování benefitů pro zaměstnance, které přinesl konsolidační balíček. Jaké očekáváte dopady na váš sektor?

Zastropování benefitů považuji za velmi nešťastné řešení, zejména když se podíváme na pohybové aktivity jako na zjevný zdravotní benefit. Konkrétní negativní dopady zastropování evidovány nemáme, na to je ještě relativně brzy. Do budoucna by bylo více než vhodné oddělit benefity typu návštěva kulturních zařízení nebo příspěvek na dovolenou od benefitů, které udržují či dokonce zlepšují zdraví. Máme celou řadu důkazů, jak by preventivní programy poskytované zaměstnavateli mohly nejen zlepšit fyzické a duševní zdraví lidí v produktivním věku, tak i jaké by měly ekonomické přínosy v podobě nižší nemocnosti a tedy i nákladů na zdravotní péči.

Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny mluví o tom, že chtějí posílit prevenci a podpořit lidi, kteří se aktivně starají o své zdraví. Jakou roli by v těchto plánech mohly sehrát fitness sektor či platforma Aktivní Česko, kterou jste založili?

Zvýšení množství pohybové aktivity a celkově aktivního životního stylu má řadu přínosů. To, že Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny intenzivně uvažují o posílení prevence, je velmi pozitivní obrat ve vnímání péče o zdraví. Aktivní Česko je multisektorová platforma sestavená ze zástupců řady sektorů jako je školství, zdravotnictví, sportovní a fitness sektor, municipality, zaměstnavatelé i cestovní ruch. Motivace populace ke změně životního stylu je různá, na každého z nás platí něco jiného. Někdo chce zhubnout, někdo formovat tělo, někdo si potřebuje vyčistit hlavu, jiný zase trávit čas v aktivní komunitě. Aktivní Česko zjednodušeně odpovídá na 3 základní otázky proč, jak a kde se hýbat. K tomu přinášíme řadu příkladů dobré praxe, studie o významu pohybových aktivit, a samozřejmě se snažíme i o postupné změny legislativy, které by reflektovaly aktivní životní styl jako jednu ze společenských, vzdělávacích i politických priorit.

Letošní rok je plný velkých sportovních akcí od Olympijský her v Paříži po mistrovství světa v hokeji, které se odehraje v ČR, či fotbalové EURO v Německu. Jaký očekáváte dopad na fitness sektor a obecně na chuť sportovat?

Osobně věřím, že všechny tyto akce mají velký ekonomický přínos do národního hospodářství zejména díky zvýšeným příjmům z cestovního ruchu. Lehce skeptická jsem však k dopadům na životní styl lidí. Významné sportovní akce aktivují sportovní fanoušky. Výjimkou jsou v tomto směru olympijské parky, nádherný a i na mezinárodní úrovni výjimečný příklad jak spojit Olympijské hry s aktivitami široké veřejnosti. V Olympijských parcích lidé nejen fandí, ale hlavně sportují, zkoušejí si nové disciplíny a jsou v úžasné komunitě i atmosféře. Zde bych viděla prostor i pro zapojení lokálních fitness center, která získají potenciální nové klienty.

Loni jste se stala viceprezidentkou Hospodářské komory České republiky. Současně jste i předsedkyní legislativní sekce. Jaké máte cíle v těchto funkcích? A jak chcete hájit podnikatele, kteří si stěžují na neustálý růst povinností vyplývajících právě z legislativy?

Snížení vysoké administrativní zátěže je jedním z hlavních podnětů Hospodářské komory pro zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Úzce souvisí také s digitalizací státní správy, novou strategií veřejného zadávání a realizací významných strategických investic jako je např. budování dopravní, energetické i digitální infrastruktury. Dalším velkým tématem je trh práce, kde stále čelíme nedostatku pracovní síly. Mým tématem v Hospodářské komoře jsou i rovné příležitosti, příznivější prostředí a podpora rodičů malých dětí, žen i seniorů. Masivní roli zde hraje vzdělávání, a to nejen v klasickém pojetí základní, střední a vysoké školy, ale zejména vzdělávání celoživotní. Česká republika má velký potenciál být křižovatkou Evropy, k tomu však musí mít předvídatelné a efektivní podnikatelské prostředí. Firmy musí mít jasné důvody proč investovat do České republiky a dlouhodobě v ní zůstat a podnikat.

Zdroj: CAMIC

Loading…