Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

19.04.2016

Skupina Nemovitosti: jak investovat do zemědělských podniků?

Zemědělské pozemky v ČR se stávají velice vyhledávaným investičním assetem. V posledních letech vznikly i investiční fondy do zemědělských pozemků. Další investice přichází od jednotlivých podniků. Skupina Nemovitosti Italsko-české obchodní a průmyslové komory se bude tímto tématem zabývat na semináři Zemědělství: Právní normy, investice a financování v České republice, který proběhne v sídle Komory ve čtvrtek 21. dubna od 9 hodin.

Regulace prodejů zemědělských pozemků prošly v posledních letech výraznou liberalizací. „Dnes mohou zahraniční občané i firmy kupovat zemědělské pozemky bez omezení,” říká advokátka Paola Spoladore z advokátní komory Spoladore & Bystřický a panelistka semináře. „ minulosti tomu tak ale nebylo. Dle Devizového zákona z roku 1995 mohly zemědělské pozemky kupovat jen zahraniční subjekty, ať již firmy či osoby, které měly v ČR alespoň tři roky trvalý pobyt či občanství. Se vstupem do Evropské Unie se tato pravidla změnila jen minimálně, protože ČR si vyžádala výjimku z evropských pravidel na přechodnou dobu sedmi let. Jen zcela nedávno zákon 206/2011 Sb. umožnil zahraničním subjektům kupovat pozemky bez omezení.”

Některá omezení ale zůstala v případě koupě pozemků od Státního pozemkové fondu. „Pozemky Státního pozemkového fondu tvoří významnou část celého trhu se zemědělskými pozemky v ČR,” dodává advokátka Paola Spoladore. „Dnes jsou prodeje regulovány zákonem 503/2015 Sb. o Státním pozemkovém fondu. Dle zákona lze pozemky prodávat fyzickým osobám – občanům členských zemích EU, zemích přidružených dohodou k Evropskému hospodářskému společenství a Švýcarské federace. Ve srovnání s předchozí úpravou přináší zákon významnou novinku: pozemky SFÚ lze nově prodávat i zahraničním zemědělským firmám, jež pochází z členských zemí EU, zemí přidružených dohodou k Evropskému hospodářskému společenství (EHS) či ze Švýcarské konfederace. Před vstupem v platnost zákona bylo možné prodávat pozemky pouze českým firmám. V průběhu semináře přiblížíme i způsoby prodeje a plateb uvedených v zákoně, jež jsou dosti komplikované.”

Finanční a ekonomické aspekty investic do zemědělských pozemků budou probrány experty České spořitelny. Jeden z významných aspektů tohoto typu investicí jsou dotace z národních a evropských fondů. Dotace mají zásadní váhu ve fungování celého zemědělského a potravinářského odvětví.

Kromě plošných dotací na hektar je pro zemědělské podniky možné získat i podporu z evropských fondů. „Fondy na podporu rozvoje venkova obvykle umožňují financování akvizic do 10% způsobilých výdajů,” uvádí Tereza Kniezková ze společnosti Erste Grantika Advisory a jedna z panelistek semináře. „Významná část dotačních opatření ale může financovat diverzifikaci aktivit zemědělských podniků, například budování agroturistiky. Některá opatření je otevřená i středním a velkým firmám, ale systém hodnocení upřednostňuje drobné firmy. Střední a velké firmy mají take menší povolenou míru kofinancování veřejnými zdroji.”

Opatření Programu na rozvoj venkova mohou být velice užitečné především pro firmy, jež jsou zapsané v Registru zemědělských subjektů. „Z evropských fondů lze financovat i zemědělské stroje a technologie,” upozorňuje Tereza Kniezková. “Fondy mohou financovat i technologie pro firmy, jež zpracovávají potraviny. Jako v případě dalších operačních programů, o dotace mohou žádat jen české firmy. Žadatel ale nesmí v posledních dvou letech vykonávat zemědělskou či obdobnou činnost v jiné členské zemi EHS.”

Další právní, finanční a ekonomické aspekty investic do zemědělských pozemků a aktivit budou na program semináře ve čtvrtek 21. dubna od 9 hodin v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory v ulici Husova 1, Praha.

 

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…