Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

17.04.2020

Technologie Covid-19: dotace na výrobu zdravotnických prostředků

VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 14. 4. 2020

 

VÝŠE DOTACE:

Celkem je v programu: 300 mil. Kč

 

VÝŠE PODPORY PRO PODNIKY:

Výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč na jeden projekt

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Cílem programu je podpořit projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN:

Pro OSVČ, malé a střední podniky, které:

 1. pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;
 2. rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty;
 3. nebo za tímto účelem přemění svou výrobní linku

 

PODMÍNKY DOTACE:

 • Výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč na jeden projekt
 • Výše dotace je odvozena od velikosti podniku:
  • malý podnik: až 45 % způsobilých nákladů
  • střední podnik: až 35 % způsobilých nákladů
 • Územní omezení: celá ČR mimo NUTS 2 Praha
 • Výdaje bude možné uplatnit již od 1.2.2020

 

Další informace a aktualizace: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vyzva-xii--covid-19-programu-podpory-technologie--253993/

Loading…