close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

V Janově zahájila činnost česko-slovenská škola Matita

05.11.2019

V Janově zahájila na počátku října svou činnost česko-slovenská škola Matita. Škola je určena v první řadě dětem ze smíšených italsko-česko-slovenských rodin žijících v Ligurii a Piemontu.

Projekt je realizován díky nasazení krajanského spolku Cechia, který sdružuje Čechy a Slováky žijících v obou italských regionech, a jednotlivých rodičů. Otevření školy se zúčastnili také honorární konzul České republiky v Janově, Franco Aprile, a honorární konzul Slovenské republiky v Turíně, Giuseppe Pellegrino.

«V Ligurii a Piemontu se v posledních letech vytvořila aktivní česká krajanská komunita čítající zhruba 150 osob. A díky přítomnosti této komunity, honorární konzulát v Janově potvrzuje svou pověst teritoria, které je otevřené a bohaté na česko-italské vztahy. Na příští rok pak připravujeme významné bilaterální akce», uvedl honorární konzul Aprile.

Nová česko-slovenská škola Matita funguje při janovské škole Champagnat a je otevřena dětem v předškolním a školním věku. Ve třídách se vyučuje čeština i slovenština, některé předměty jsou pak vyučovány současně v obou jazycích. Vyučování probíhá dvakrát měsíčně. Pedagogické aktivity vedou dobrovolníci - rodiče žáku, z nichž někteří mají pedagogické vzdělání a v minulosti působili jako učitelé. Organizátoři školy si přejí poděkovat za podporu Ministerstvu zahraničních věcí ČR a škole Champagnat.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Česko-slovenská škola Matita

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin