Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

16.03.2020

Veřejné úřady: jak fungují v období krize COVID-19?

V reakci na opatření na ochranu veřejného zdraví a vyhlášení stavu nouze, omezily veřejné instituce svůj styk s veřejností. Obecně platí, že by veřejnost měla v maximální možné míře využívat elektronickou komunikaci s institucemi. Nové nařízení, které reguluje pohyb na území České republiky, povoluje cesty na úřady jen v případě neodkladných záležitostí.

Finanční úřady zůstanou veřejnosti otevřené dva dny v týdnu (pondělí a středa) po dobu tří hodin. Jednotlivé úřady ale upraví prostory přístupné veřejnosti tak, aby byly limitovány kontakty. Mnohé daňové povinnosti budou odloženy, aby se na úřadech netvořily fronty a lidé se neshromažďovali. Jedná se například o přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Ministerstvo financí sděluje, že daňoví poradci, účetní a auditoři mohou poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu. Klíčová část služeb daňových poradců, účetních a auditorů není poskytována nepodnikajícím fyzickým osobám a nenaplňuje tak charakter maloobchodní činnosti.

Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření mohou banky včetně stavebních spořitelen, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní zprostředkovatelé finančních služeb nadále obsluhovat své klienty. Tyto subjekty mohou dle svého rozhodnutí omezit provozní dobu svých poboček, obchodních míst a provozoven. Ministerstvo financí dále sděluje, že v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření mohou občané vyřídit nezbytné záležitosti u poskytovatelů finančních služeb. Dle bodu I. písm. c) usnesení č. 215 vláda „zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: … využívání nezbytných finančních a poštovních služeb."

Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla, že její pracoviště budou přijímat veřejnost jen po předchozí domluvě. Takřka všechny žádosti a přiznání lze však podat elektronicky nebo poštou. ČSSZ má v gesci vyplácení ošetřovného, které pravděpodobně silně vzroste kvůli uzavření škol. Žádost o ošetřovné však, po ukončení placené doby, podává zaměstnavatel elektronicky či přes datovou schránku.

Také Úřady práce, jež spravují a vyplácejí celou řadu sociálních dávek, budou přijímat veřejnost jen po předchozí domluvě.

Radnice a zdravotní pojišťovny si samy určují pravidla styku s veřejností. Magistrát hlavního města Prahy omezil otevírací dobu svých úřadů pro veřejnost, stejně tak učinily magistráty měst Brno a Ostrava.  Největší česká zdravotní pojišťovna, VZP, neomezila otevírací dobu svých pracovišť. Další zdravotní pojišťovny ale například omezily počet kontaktních pracovišť.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: vlada.cz

Loading…