close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Vláda prodloužila kompenzační programy do května

10.05.2021

Česká vláda rozhodla, že prodlouží do května tři hlavní kompenzační programy pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné.

Prodloužení se týká dvou hlavních programů určeným firmám. Doba podpory u programu Covid 2021 je prodloužena do 9. května. Program dosud pokrýval období od poloviny ledna do konce března. „Ministerstvo průmyslu a obchodu ke všem dosud podaným žádostem automaticky připočítá podporu za duben a část května, pošle je žadatelům tak, aby si je mohli zkontrolovat a podání potvrdit,“ uvedl náměstek Petr Očko. Příspěvek z tohoto programu se odvíjí od počtu zaměstnanců a podporovaných dnů.

Prodloužen je také program Covid Nepokryté náklady, který poskytuje příspěvek podle ztráty zaznamenané žadatelem. „Na vládě jsme dnes schválili, že se tato dotace bude nově týkat také dubna a května,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Rozšíření programu si zřejmě vyžádá vypsání nové výzvy.

V květnu bude také platit bonus jednoho tisíce korun za den určený OSVČ a společníkům v malých firmách. Hlavní podmínkou pro vyplacení bonusu a příspěvku z obou programu zůstává propad příjmů o alespoň 50 procent.

Zdroj: www.vlada.cz

Zdroj fotografie: vlada.cz

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin