close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Vstoupila v platnost změna zákoníku práce

05.08.2020

Ve čtvrtek 30. července vstoupila v platnost očekávaná změna zákoníku práce (Zákon 262/2006).  Některé změny začaly platit od 30. července, jiné budou exekutivní až od prvního ledna 2021.

Od 30. července začala platit nová pravidla pro doručování dokumentů zaměstnancům ze strany zaměstnavatele. Hlavním způsobem doručování zůstává předání do vlastních rukou na pracovišti, ale novela rozšiřuje možnosti doručování tradiční poštou nebo skrze datovou schránku. Od 30. července platí také nová ustanovení týkající se zahraničních zaměstnanců vyslaných do ČR za účelem poskytování služeb. Pokud je zaměstnanec vyslán na dobu 12 měsíců a více, vztahují se na něj všechna ustanovení českého zákoníku práce s výjimkou těch, jež se týkají zahájení, ukončení či změny pracovního poměru. Dne 30. července vstoupily v platnost i nová pravidla pro přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích. Změna určuje více detailním způsobem, kdy k přechodu dochází kromě situací firemních fúzí a akvizicí. Jedná se například o případy outsourcing či insourcing služeb.

Od prvního ledna 2021 začne platit nový způsob výpočtu dovolené. Výpočet již nebude založen na pracovních dnech ale odpracovaných hodinách. Díky tomu se zaměstnancům s vysokým počtem přesčasů může dovolená o něco zvýšit. Zákonná dovolená je i nadále stanovena na 4 týdny. Od prvního ledna vstoupí platnost také nový institut sdíleného pracovního místa. Dva a více zaměstnanců s částečným úvazkem se budou moci dohodnout na pokryti pracovního místa na plný úvazek, aniž by zaměstnavatele zasahoval do rozpisu směn. Od prvního ledna se také zvyšují náhrady škody za úmrtí zaměstnance při výkonu práce a zavádí se náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance.

Zdroj: www.epravo.cz

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin