Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

26.10.2023

Začíná nová výzva na podporu digitalizace malých a středních podniků

České malé a střední podniky budou moci zažádat o podporu z evropských fondů pro své projekty robotizace výroby.

Startuje totiž první výzva Technologie 4.0 z operačního programu TAK, který se soustředí na podporu podnikům. Výzva počítá s dotacemi na pořízení nového majetku v oblasti robotiky, automatizace či adiktivní výroby. Podporovány jsou i projekty kyberbezpečnosti. Dotaci lze získat i na související nehmotný majetek, například na nákup softwarů.

Výzva, která začne přijímat žádosti od 22. listopadu, má k dispozici 1,5 miliardy korun. Míra podpory činí u malých podniků 40% 60% a u středních podniků 30%50%. Nelze čerpat dotaci na projekty v Praze.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/digitalni-podnik-technologie-4-0-vyzva-i/

Zdroj fotografie: Kuka

Loading…