Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

26.04.2021

Zahraniční dceřiné společnosti v Itálii a převodní ceny: co je nového?

V minulosti byly dceřiné společnosti v Itálii osvobozeny od přípravy některých dokumentů týkajících se převodních cen. Pro zdaňovací období roku 2020 se však povinnosti a informace, které musí být předkládány italskému finančnímu úřadu, rozšířily, a to jak pro menší subjekty, tak pro dceřiné společnosti nebo jiné organizace zahraničních subjektů v Itálii.

Na novinky jsme se zeptali dr. Maria Morettiho, ekonomického poradce a partnera Studio Moretti a člena sítě expertů Horizon Consulting, oba členové Camic.

 

Ustanovení ředitele italského finančního úřadu ze dne 23. 11. 2020 zavádí podstatné změny, jejichž uplatňování začíná od zdaňovacího období 2020 a nahrazuje předchozí ustanovení ředitele italského finančního úřadu ze dne 29. září 2010 o dokumentárních povinnostech ohledně převodních cen.

Nové ustanovení, které plně nahrazuje předchozí, zavádí řadu inovací na požadavky dokumentací, které musí daňoví poplatníci dodržovat, aby mohli využit takzvanou Penalty Protection, počínaje aktuálním daňovým rokem dne 23. listopadu 2020, tj. od období daně 2020 pro poplatníky s kalendářním rokem.

Opatření stanoví zejména nová ustanovení týkající se dokumentace k převodním cenám a stanoví jejich požadavky na způsobilost možnosti těžit z neuplatnění sankcí za nevěrohodné prohlášení.

Co se týče základní dokumentace (Masterfile) došlo ke značnému rozšíření tohoto dokumentu, které v minulosti znamenalo výjimku pro dceřiné společnosti. Dnes toto zjednodušení přestalo plnit svou funkci, a proto je nutné, aby Masterfile připravili jak menší subjekty, i když jsou to malé dceřiné společnosti, tak všechny stálé organizace zahraničních subjektů v Itálii.

Účelem dokumentace je dokázat, že vnitroskupinové transakce jsou v souladu se zásadou volné hospodářské soutěže.

Jak již zmíněno, opatření sladilo strukturu a obsah základní dokumentace a národní dokumentace s těmi, které jsou obsaženy v nejnovější verzi doporučení OECD o převodních cenách. Obecně:

  1. Masterfile – základní dokumentace

Masterfile musí obsahovat informace o činnostech nadnárodní skupiny a rozdělení souhrnných příjmů mezi různé subjekty. Mezi novinkami nového ustanovení jsou následující:

  • popis hlavních faktorů vytvářejících zisky skupiny;
  • popis výrobního a / nebo distribučního řetězce týkajícího se prvních pěti produktů a / nebo služeb skupiny z hlediska obratu, společně s jakýmikoli jinými produkty a / nebo službami, jejichž obrat přesahuje 5% celkového obratu skupiny;
  • zvláštní zaměření na nehmotné majetky a finanční aktiva skupiny.
  1. Národní dokumentace

Vnitrostátní dokumentace doplňuje Masterfile se zaměřením na místní subjekt a obsahuje specifické informace o zvláštnostech místního subjektu, jakož i analýzu převodních cen souvisejících s transakcemi zahrnujícími tento subjekt se souvisejícími stranami v různých jurisdikcích.

Aby byla dokumentace platná, musí být elektronicky podepsána právním zástupcem (nebo zmocněncem) s uvedením časového razítka, aby bylo možné zaručit italskému finančnímu úřadu určité datum podpisu. Datum podpisu musí být dřívější než datum podání daňového přiznání za příslušný daňový rok. Nedodržení tohoto požadavku neumožňuje daňovému poplatníkovi využívat ochranu Penalty Protection.

Ustanovení rovněž definuje některá zjednodušení pro malé a střední podniky nebo společnosti, jejichž obrat nepřesahuje 50 milionů eur.

Malé a střední podniky mají možnost neaktualizovat kvalitativní a kvantitativní analýzy týkající se vnitroskupinových transakcí popsaných v národní dokumentaci za dva roky následující po roce, ve kterém byla provedena počáteční analýza, pokud jsou splněny následující požadavky:

  • v posuzovaném období nedošlo k významným změnám v analýze srovnatelnosti, a
  • analýzy jsou prováděny na základě veřejně dostupných údajů.

 

Zdroj: Studio Moretti

Zdroj fotografie: Studio Moretti

Loading…