close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Způsob jak zatraktivnit Českou republiku je rozvoj lidského kapitálu

22.07.2020

Budoucnost na trhu práce dnes patří k nejvíce diskutovaným otázkám. Jaké proměny máme očekávat? Ptali jsme se Alessandra Tiberia, nového Cluster Head pro Českou republiku a Slovensko skupiny Adecco, jež je členem Italsko-české komory.

 

Nedávnou jste byl jmenován do čela Adecco Group v ČR a na Slovensku. Jakých cílů chcete dosáhnout? 

Mým úkolem je přinést do ČR a na Slovensko veškeré know-how skupiny Adecco. V současnosti jsme velice závislí, podobně jako ekonomiky obou zmíněných zemí, na automobilovém průmyslu. Ale díváme se s velkým zájmem také na další odvětví, například centra sdílených služeb v Praze, Brně a dalších velkých městech, nebo na logistiku. Chceme také přijít s novými službami. V Itálii a dalších západních zemích je skupina Adecco velice silná v oblasti trainingu. Určitě využijeme dovedností a zkušeností našich kolegů z jiných zemí při rozvoji těchto služeb v ČR. Training bude strategickou službou v nejbližší budoucnosti, kdy očekáváme růst míry nezaměstnanosti. Poroste počet lidí bez práce, kteří si budou jen těžko shánět nové zaměstnání. Jediným způsobem, jak ušetřit prostředky firmám i státní správě, je reskilling, neboli aktualizace dovedností dle potřeb trhu práce.

 

Trh práce bezpochyby pocítí dopady epidemie Covid-19. Na jaké trendy se máme v příštích měsících připravit? 

Český trh práce byl hodnocen jako obtížný kvůli nízké míře nezaměstnanosti. Během epidemie se mnohé firmy musely zastavit, jiné se naopak rozvíjely a rostly, protože byly lépe připraveny na digitální výzvy a jejich vnitřní struktury se dokázaly lépe přizpůsobit. V příštích měsících míra nezaměstnanosti pravděpodobně poroste, ale hlavní výzvou bude proměnit vnitřní struktury firem tak, aby odpovídaly potřebám, jež se projevily během epidemie.

 

Proměnila situace vzniklá kolem epidemie i fungování společnosti Adecco? 

Během epidemie jsme museli chod společnosti předělat v rámci několika málo hodin na stoprocentní home office. V home officu se zdá, že práce normálně pokračuje, ale v reálu tomu tak není. Je nutné nasadit jiný způsob vedení, pochopit jak se cítí zaměstnanci, jelikož chybí celá dynamika mezi osobami, jež je typická pro kancelář. A to nás vedlo k úvahám o tom, jak v budoucnosti budeme organizovat práci a jak budeme měřit výsledky, když zaměstnanci nejsou fyzicky ve firmě. Odpověď na tyto otázky, jež se týkají mnoho firem, začínají vedením a vzděláním managerů na vedoucích pozicích.

 

Nedostatek zaměstnanců byl hodnocen jako nepříznivý faktor pro příchod zahraničních investorů do ČR. Částečně tento problém řešila pracovní síla ze zahraničí. Jak se může stát český trh práce znovu atraktivní pro firmy ze zahraničí? 

Firmy podnikající v ČR musí pochopit, co mohou nabídnout lidem, se kterými spolupracují. A tím nemyslím jen plat, ale také, například, rozvoj kompetencí. V tomto ohledu pracovní síla ze zahraničí neřeší ten základní problém. Základní problém vidím v propojení školy s podnikovou sférou, například skrze programy stáží a praxí ve firmách. To je jedna z oblastí, kam by měly firmy a stát investovat. Dnes hlavním faktorem konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání jejíž není platová úroveň, ale relativně mladá, dynamická, vzdělaná a zeměpisně dobře umístěná populace. Jedinou cestou, jak dlouhodobě učinit Českou republiku atraktivní, je větší snaha o rozvoj lidského kapitálu.

 

Jak by se měl změnit váš obor agentur práce? 

Z úst generálního ředitele to může znít paradoxně, ale vláda by měla náš obor více regulovat. Na českém trhu není lehké rozeznat seriózní agentury od těch neseriózních. Česká legislativa stále umožňuje se vyhýbat skrze důvtipné pletichy základním povinnostem. Měli bychom být vnímání jako experti na workforce management, to znamená na řízení pracovní síly ve všech možných podobách, a ne jako pouhý prostředek k snížení nákladů na personál.

 

"The Adecco Group je světovým lídrem v oblasti poskytování HR služeb. Věříme, že je možné učinit budoucnost přístupnou všem a každý den nabízíme více než 3,5 milionů možností zaměstnání v 60 zemích světa, čímž umožňujeme organizacím vstoupit do budoucnosti práce. Naše kultura inkluze, podnikatelského ducha a týmoví práce je oporou pro 34 tisíc našich zaměstnanců.  

The Adecco Group působí v České republice od roku 1992 a skupina má v nejvýznamnějších městech 14 poboček a onsite pracovišť, kde pracuje přes 200 kmenových zaměstnanců.  

Praha hostí nejen centrálu pro české aktivity ale také středisko služeb EMEA, odkud 150 zaměstnanců poskytuje IT a marketingové služby všem dalším evropským zemím, kde skupina působí."

 

Zdroj: Camic, The Adecco Group

Zdroj fotografie: The Adecco Group

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin