close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

Aktualizace 09:00 h – praktické informace Covid-19

17.09.2021

V ČR

Pro: služby, provozovny, akce atd., platí pro klienty certifikace/test , hostem/zákazníkem je ten kdo respektuje tzv. OTN (očkovánítest, prodělaná nemoc) a:
- je očkován (kompletní = POZOR od 9. 7. se považuje člověk za očkovaný až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace)
- nebo má test (72h antigenní, 7 dny PCR)
- nebo prodělal covid-19 (od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní).

Negativní výsledek antigenního testu se prokáže popř. certifikátem laboratoře.

Dále platí:

 • Otevřené jsou obchody včetně maloobchodu. Povinné jsou v provozovnách respirátory, platí také pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních. 
 • Zahrádky a vnitřní prostory restaurací: max., 6 hosté u stolu (+výjimky společné domácnosti), hosté musí respektovat tzv. OTN
 • Kulturní akce – účastnit se může maximálně 7000 návštěvníků venku, podmínkou bude tzv. OTN a rozestupy. Další podmínkou budou například respirátory. Pro kulturní akce uvnitř celkový počet přítomných osob max. 3000 usazeních. Povinné jsou respirátory a doklad o prodělání nemoci, očkování nebo testu.
 • Veřejné a soukromé akce: max. 1000 osob uvnitř, max. 2000 osob venku za podmínek tzv. OTN.
 • Hotely a penziony jsou otevřené, mohou ubytovávat hosty i za jiným než pracovním účelem. Hosté musejí předložit doklad o prodělání nemoci, očkování nebo testu. Hotelové restaurace se řídí stejnými restrikcemi jako jiná restaurační zařízení.
 • Umělá koupaliště, sauny či wellness otevřené. Platí specifické podmínky pro vstup.
 • Hudební či společenské kluby a diskotéky otevřeny, specifické podmínky pro vstup, OTN.

Pravidla pro veškerou aktivitu v detailu zde: https://covid.gov.cz/situace

 

Povinné nošení respirátorů v MHD, na zastávkách, v obchodech, provozovnách služeb nebo v ambulancích.

 • Nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách již jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti =  Roušky/respirátory zůstávají povinné v MHD, obchodech, v provozovnách, u lékaře.
 • Od eplatí povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem či chirurgickou rouškou ve venkovních prostorech. Výjimkou jsou koncerty, divadelní představení a jiné kulturní akce, tam tato povinnost zůstává v platnosti. Na společenských akcích (večírky, oslavy, veřejné i soukromé akce, atd.) bude povinnost mít ústa a nos zakrytý, pokud se akce účastní více než 10 osob a nebude dodržen rozestup alespoň 2 metry od ostatních osob, nejedná-li se o členy domácnosti.

Zrušena povinnosti nosit roušky/respirátory pro:

 • školy, za určitých epidemiologických podmínek v kraji (incidence pod 25) a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován
 •  v zaměstnání, kde jsou pouze spolupracovníci za určitých epidemiologických podmínek v kraji (incidence pod 25)

Roušky a respirátory, jak, kde a kdy: ZDE

 

Jak získám svůj certifikát po očkování v ČR? -> https://ocko.uzis.cz/

 

Od 1. července 2021, není nadále povinné pravidelné testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách.

 

Doba karantény prodloužena rovněž na 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Dál platí, že podmínkou je jeden negativní PCR test a absence příznaků.
Do izolace nebudou muset bezpříznakové osoby, které covid-19 prodělaly před nanejvýš 90 dny. Tyto osoby nebudou muset ani do karantény a s nimi i lidé, kteří absolvovali kompletní očkování, od kterého uplynulo alespoň 14 dní. Více v tiskové zprávě vlády.
Osoby jež přišly do styku s nebezpečnými mutacemi onemocnění COVID-19 jsou povinny podstoupit karanténu v délce 14 dnů a zakončit ji negativním PCR testem (opatření se týká jihoafrické, brazilské a indické mutace).

Seznam odběrových míst v Praze: https://covid.praha.eu/

 

V Itálii

V Itálii je prodloužen nouzový stav, potrvá do 31. 12. 2021.

Je povinné nosit roušku ve všech vnitřních prostorech s výjimkou domácnosti, a je povinné všude tam, kde dochází ke shlukům osob (rozestupy < 2 mt). Roušku je potřeba mít stále u sebe.

JAK FUNGUJE CESTOVÁNÍ V RÁMCI ITÁLIE? 

POZOR: V Itálii platí nějaké omezení, před cestou se informujte zde. 

Každý region je označen na základě úrovně rizikovosti (nejrizikovější = červený, oranžový, žlutý, bílé - méně restrikce).

Pohyb mezi "žlutými a bílými regiony" je umožněn. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, tj. regiony s vysokou mírou nákazy, je umožněn v případě tzv. "zeleného potvrzení", který vám pomůže i pro vstup do země (Pozor: nemá formu zvláštního dokumentu, je nutné se pouze prokázat jedním z potvrzení, viz níže) pro určité kategorie osob, včetně cizinců.

Zelený pas či "zelené potvrzení" umožní přejezdy mezi regiony různých barev a rizik. Týká se osob, které:

 1. dokončily očkování (tj. obě dávky*) = Platnost potvrzení má být 9 měsíců pro očkované
 2. nebo které prodělaly COVID-19 = Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro vyléčené osoby
 3. nebo které se mohou prokázat antigenním nebo PCR testem = Platnost potvrzení má být 48 hodin pro osoby, které se prokáží testem

*Jen pro vstup do některé provozovny stačí 1 dávku. Podmínky zde.

Potvrzení mohou být písemná nebo digitální. Potvrzení o očkování vydá zdravotnické zařízení, které očkování vykonalo, vyléčeným potvrzení vydá nemocnice, která osoby léčila nebo rodinný lékař, potvrzení o negativním testu vydává zařízení, kde osoba test absolvovala. Můžete certifikát získat podle podmínek zde: https://www.dgc.gov.it/web/

Od 6. 8. 21 Zelené potvrzení čili Digitální certifikát EU Covid je nutné i ke vstupu do některých akcí (kulturní, kina, divadla atd.) služeb a provozoven jak např. restaurace, bary, bazény atd.

Falešná či lživá potvrzení budou stíhána dle trestního zákoníku.

Přečtěte si více o pravidlech a barvě regionů zde a zde.

 

Pravidla pro cestování, detailní informace: https://www.camic.cz/cs/news/nova-pravidla-pro-cestovani-zdo-ceske-republiky-a-zdo-italie/

 


Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin