Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

19.01.2022

Aktualizace 09:00 h – praktické informace Covid-19

V ČR 

V PLATNOSTI:  pro: služby, provozovny, akce atd., platí pro klienty certifikace/test , hostem/zákazníkem je ten kdo respektuje tzv. ON (očkování, prodělaná nemoc) a:
- je komplentě očkován (14 dní po dokončení druhé dávky)
- nebo prodělal covid-19 (od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní).

Existují výjimky pro osoby, které se např. nesmějí očkovat (PCR test).

STÁLE V PLATNOSTI:

 • Na pracovišti: povinnost nosit respirátory, výjimka v případě dodržení vzdálenosti 1,5m od spolupracovníka.
 • Restaurace, bary, kluby, herny atd. mohou mít otevřeno i po 22.00
  Provozovatelé restaurací, hotelů, penzionů, klubů, diskoték a dalších obdobných provozoven mají povinnost kontrolovat ON, zda má zákazník očkování či potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 (platný test v případě osob, které mají výjimku z důvodu kontraindikací na očkování). Neočkovaní se mohou ubytovat v ubytovacích zařízeních pouze v případě služební pracovní cesty, po prokázání se negativním testem.
  Zahrádky a vnitřní prostory restaurací: max., 6 hosté u stolu (+výjimky společné domácnosti), hosté musí respektovat tzv. ON
 • Jídelní zóny v obchodních centrech: jídlo si z nich lze vzít pouze s sebou, konzumace na místě je zakázána.
 • Kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce: může se jich zúčastnit maximálně 1000 sedících osob za podmínek tzv. ON.
 • Společenské akce, oslavy, večírky, plesy: může se jich účastnit nejvíce 100 lidí za podmínek tzv. ON.
 • Pohřby: účast je bez omezení.
 • Otevřené jsou obchody včetně maloobchodu. Povinné jsou v provozovnách respirátory, platí také pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních. 
 • Umělá koupaliště, sauny či wellness otevřené. Platí systém ON plus specifické podmínky.

Dále platí:

 • Zdravotní pojišťovny již neplatí za preventivní testy na koronavirus. Výjimku mají: děti do 18 let; osoby, které mají příznaky koronaviru a k testu je indikuje lékař; osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a osoby, které jsou očkovány alespoň jednou dávkou vakcíny proti covid-19. Těmto osobám bude hrazeno pouze maximálně 5 PCR za měsíc (pouze 2 pro očkované).
 • PCR testy platí tři dny (72h). (Pro vstup do ČR se liší podmínky platnosti testů, tak se podívejte jak na odkaz zde).
 • Děti do 12 let nepotřebují doklad bezinfekčnosti.

Pravidla pro veškerou aktivitu v detailu zde: https://covid.gov.cz/situace

 

TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Všichni zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru, ale i osoby samostatně výdělečně činné a jednatelé právnických osob, pokud přicházejí do styku s lidmi mimo vlastní domácnost, se budou muset od 17. ledna testovat v zaměstnání dvakrát týdně pomocí antigenních testů určených pro použití laickou osobou.

Od 14.12.21 Vláda schválila zjednodušení systému vystavování žádanek o potvrzovací PCR test po pozitivním antigenním samotestu, například provedeného v rámci preventivního testování ve škole nebo v zaměstnání. Dětem bude nově žádanka vystavena automaticky a zaměstnanci dostanou o pozitivním testu od zaměstnavatele potvrzení, se kterým mohou přímo do testovacího (odběrového) místa, které vystaví žádanku na místě.

 

Povinné nošení respirátorů v MHD, na zastávkách, v obchodech, provozovnách služeb nebo v ambulancích.

 • Nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách již jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti =  Roušky/respirátory zůstávají povinné v MHD, obchodech, v provozovnách, u lékaře.
 • Povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) platí i na pracovišti, až na výjimky zde. Zaměstnavatelé jsou povinni své zaměstnance ochrannými prostředky vybavit. Respirátor či roušku si můžete na pracovišti sundat pokud vykonáváte práci na jednom místě nebo je odstup mezi vámi a jinou osobou alespoň 1,5 metru.
 • Neplatí povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem či chirurgickou rouškou ve venkovních prostorech. Výjimkou jsou koncerty, divadelní představení a jiné kulturní akce, tam tato povinnost zůstává v platnosti. Na společenských akcích (večírky, oslavy, veřejné i soukromé akce, atd.) bude povinnost mít ústa a nos zakrytý, pokud se akce účastní více než 10 osob a nebude dodržen rozestup alespoň 2 metry od ostatních osob, nejedná-li se o členy domácnosti.

 

Roušky a respirátory, jak, kde a kdy: ZDE

 

Jak získám svůj certifikát po očkování v ČR? -> https://ocko.uzis.cz/

 

IZOLACE A KARANTÉNA

Jaký je rozdíl mezi izolací a karanténou?

Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Délka karantény závisí na několika faktorech:

Délka karantény je 5 dnů.

Po ukončení karantény je doporučeno po dobu následujících 5 dnů používat respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu při kontaktu s dalšími osobami.

V případě výskytu příznaků v následujících 14 dnech od posledního rizikového kontaktu vám bude nařízeno absolvovat RT-PCR test.

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu vám bude nařízena izolace.

Výjimky z karantény

 

Od 17.1.22 již nejsou výjimky na karanténu, tak karantény se budou nově týkat i očkovaných lidí nebo těch, kteří covid v posledním půl roce prodělali.

Co to je Izolace?

Izolován je nakažený člověk, a to proto, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci.

Jak dlouho trvá izolace?

Obecně platí, že v izolaci jste min. 5 dní od vašeho pozitivního testu. Po konzultaci vás váš praktický lékař může propustit z izolace, pokud jste byli izolováni min. 5 dní, a zároveň poslední 2 dny nemáte příznaky onemocnění covid-19.

 

Seznam odběrových míst v Praze: https://covid.praha.eu/

 

V Itálii

V Itálii je prodloužen nouzový stav, potrvá do 31. 3. 2022.

Je povinné nosit roušku ve všech vnitřních prostorech s výjimkou domácnosti, a je povinné všude tam, kde dochází ke shlukům osob (rozestupy < 2 mt). Roušku je potřeba mít stále u sebe.

JAK FUNGUJE CESTOVÁNÍ V RÁMCI ITÁLIE? 

POZOR: V Itálii platí nějaké omezení, před cestou se informujte zde. 

Každý region je označen na základě úrovně rizikovosti (nejrizikovější = červený, oranžový, žlutý, bílé - méně restrikce).

Pohyb mezi "žlutými a bílými regiony" je umožněn. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, tj. regiony s vysokou mírou nákazy, je umožněn v případě tzv. "zeleného potvrzení/Green Pass"(Pozor: nemá formu zvláštního dokumentu, je nutné se pouze prokázat jedním z potvrzení, viz níže) pro určité kategorie osob, včetně cizinců.

Green Pass umožní přejezdy mezi regiony různých barev a rizik. Týká se osob, které:

 1. dokončily očkování (tj. obě dávky*) = Platnost potvrzení má být 9 měsíců pro očkované (od 1.2.22 zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců, možnost třetí dávky byla zkrácena z 5 na 4 měsíce)
 2. nebo které prodělaly COVID-19 = Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro vyléčené osoby
 3. nebo které se mohou prokázat antigenním nebo PCR testem = Platnost potvrzení má být 72 hodin pro osoby, které se prokáží PCR testem, 48 hodin antigenním testem

*Pro vstup do Itálie podminky Covid EU Pass/green pass se liší. Podívejte se zde.

Potvrzení mohou být písemná nebo digitální. Potvrzení o očkování vydá zdravotnické zařízení, které očkování vykonalo, vyléčeným potvrzení vydá nemocnice, která osoby léčila nebo rodinný lékař, potvrzení o negativním testu vydává zařízení, kde osoba test absolvovala. Můžete certifikát získat podle podmínek zde: https://www.dgc.gov.it/web/

Od 6. 8. 21 Green Pass čili Digitální certifikát EU Covid je nutné i ke vstupu do některých akcí (kulturní, kina, divadla atd.) služeb a provozoven jak např. restaurace, bary, bazény atd.

POZOROd 6.12.2021-15.1. 2022 je nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 (= tzv. SUPER GREEN PASS) pro společenské, kulturní aktivity, sportovní soutěže, např.  vstupy do muzea, restaurací, barů, bazénů, diskotéky, na stadiony. Na hotelech a v hotelových restauracích bude hostům umožněn vstup i na certifikát s negativním výsledkem testu. Tato povinnost platí i pro děti od 12 let věku (tj. od 12. narozenin již ano). Na děti do 12 let věku se nevztahuje. Tato opatření budou platit ve všech italských regionech. Platnost EU certifikátu pro očkované je snížena na devět měsíců.

Pozor: Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby, tj. které se neprokáží tzv. EU certifikátem z důvodu očkování/uzdravení (tzv. Super Green Pass). EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, tj. nebude již stačit negativní výsledek testu!

Falešná či lživá potvrzení budou stíhána dle trestního zákoníku.

Přečtěte si více o pravidlech a barvě regionů zde a zde.

 

Pravidla pro cestování, detailní informace: https://www.camic.cz/cs/news/nova-pravidla-pro-cestovani-zdo-ceske-republiky-a-zdo-italie/

 


Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…