close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ z/do České republiky a z/do Itálie a systém „semaforu“

17.06.2021

Vstup do ČR

ITÁLIE JE ZAŘAZENÁ V SEZNAMU ZEMÍ SE STŘEDNÍ MÍROU RIZIKA NÁKAZY COVID-19 (ORANŽOVÁ BARVA) podle českého systému Semaforu.

Podle aktualizace mapy rizika nákazy Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 4 kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené), země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené).

PŘÍPAD 1 : Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu v případě přepravy veřejnou dopravou musí 

 1. před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště v ČR, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
 2. zároveň v případě přepravy veřejnou dopravou podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku (doporučujeme v aspoň v angličtině).
 3. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.

 

PŘÍPAD 2: Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu, kteří se na území ČR NEPŘEPRAVUJÍ  veřejnou dopravou

 1. před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště v ČR, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
 2. musí podstoupit PCR test nebo antigenní provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu.
 3. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.

 

PŘÍPAD 3: Cizinci bez povolení k pobytu (vydáno ČR) cestující z Itálie musí před cestou do ČR

 1. před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště v ČR, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
 2. zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku (doporučujeme v angličtině).
 3. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.

 

Pro zaměstnance a studenty navíc platí povinnost předložit výsledek testu zaměstnavateli nebo škole.

PRO OČKOVANÉ OSOBY V ČR: Osoby, které byly očkovány na území České republiky a kterým byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví, mohou po uplynutí 14 dnů od plně ukončeného očkování cestovat z oranžových a červených zemí Evropské unie (= Itálie) bez nutnosti testování a bez omezení volného pohybu na území. Stále musí vyplnit Příjezdový formulář a nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické stanici.
Český certifikát o provedeném očkování lze stáhnout zde: ocko.uzis.cz
Pozor, tato výjimka se netýká cest z velmi vysoce rizikových zemí (tmavě červených) zemí EU.

Pro návrat osob očkovaných v ČR ze všech zemí se středním a vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 nově platí, že jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce. Stále musí vyplnit Příjezdový formulářnahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické stanici a předložit certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 při kontrole. Český certifikát o provedeném očkování lze stáhnout zde: ocko.uzis.cz
Od 15. května 2021 se umožní vstup očkovaným osobám 22 dní po první dávce i za turismus – a to z Německa, Rakouska (od 19. května), Maďarska, Slovinska, Polska, Slovenska a Chorvatska. Za podobných podmínek by nyní měly tyto státy umožnit vstup osob očkovaných v Česku. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole. Národní certifikát musí být vystaven v anglickém jazyce a jeho vzor musí být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Více info zde: www.mzv.cz

Lidé, kteří již byli očkováni ale ne na území ČR a bez certifikátu Min. zdravotnictví ČR, musí dodržovat stanovený standard postup výše.

 

Odkaz na hyg. stanice: https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

Online příjezdový formulář

 

Výjimky pro příjezd BEZ testu a vyplnění příjezdového formuláře:

 • tranzit max 12 hod. (musíte prokázat)
  • Tranzit ze země s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy covid-19 nebo letecký tranzit ze země s velmi vysokým rizikem nákazy covid-19do 12 hodin: Není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před či po vstupu.►Po dobu pobytu nutnost nosit respirátor mimo domov.
   Pozemní nebo kombinovaný tranzit (např. přílet do Prahy, cesta vlakem do Bratislavy) do 12 hodin ze země s velmi vysokým rizikem nákazy: není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář. Povinnost před vstupem na území ČR disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
    Po dobu pobytu nutnost nosit respirátor mimo domov.
 • pobyt v ČR na dobu nepřesahující 12 hodin z naléhavých důvodů (musíte prokázat, není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před či po vstupuPo dobu pobytu nutnost nosit respirátor mimo domov).
  ***Osoby (občani a rezidenti EU) cestující ze zemí se středním (= Itálie) nebo vysokým rizikem nákazy covid-19 do ČR nebo „očkované osoby“ z Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska vstupující do ČR na dobu kratší než 12 hodin mohou vstoupit z jakýchkoliv důvodů, není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před či po vstupu. ►Po dobu pobytu nutnost nosit respirátor mimo domov***
 • Cesta do/mimo ČR na dobu kratší než 24 hodin ze/do sousedních států ČR (= z/do Německa, Polska, Rakouska nebo Slovenska): občané ČR a rezidentní v ČR, občané EU+ rezidentní v sousední zemi, nebo občané třetí země rezidentní v sousední zemi mohou vstoupit do ČR z jakýchkoliv důvodů, pokud pobyt na / mimo území ČR je kratší než 24 hodin a mohou prokázat dobu trvání cesty tak není třeba vyplnit před vstupem Příjezdový formulář ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před či po vstupu. ►Po dobu 14 dnů nutnost nosit respirátor mimo domov.
 • Profesionální autodopravci (musíte prokázat)
 • Pendleři  (musíte prokázat)
 • všichni občané České republiky, občané EU + držitelé platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR vydaných Českou republikou, které prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a POKUD od jejich prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 180 dnů, dokázáno lékařským potvrzením v angličtině: VZOR ZDE:  https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf Nadále zůstává v platnosti nosit respirátor FFP2 nebo respirátor vyšší třídy všude kromě svého bydliště dalších 14 dní po vstupu na území ČR.

* Kromě výše uvedeného lékařského potvrzení, doporučujeme vytisknout s sebou na cestu, jako další doklad pro případ kontroly, i text Ochranného opatření/nařízení Vlády (v češtině, čl. I bod 6. h, ) k dispozici : ZDE Komora neměla možnost ověřit aplikaci této výjimky v praxi, tzn. obeznámení se s touto výjimkou ze strany kontrolorů na hranicích. Proto doporučujeme postupovat opatrně a s rozvahou.*

 

Je možné do ČR přicestovat z Itálie jen z nezbytných důvodů (např. práce, zdraví). Vzhledem k omezení volného pohybu osob na území nebude možné přicestovat za účelem návštěvy přátel či rekreace. Více informací: www.mvcr.cz

 

BREAKING NEWS: Vláda schválila, že od 21. června budou moci do České republiky bez omezení lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-schvalila-mimoradna-opatreni-mz-ktera-rozvolnuji-rousky-ve-skolach-a-meni-pravidla-pro-konani-akci/

NOVÝ SEMAFOR MAPA: koronavirus.mzcr.cz

 

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19

 

Vstup do Itálie

Od 16.5.  pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru, zároveň je zrušena karanténa a opakovaný test (výsledek testu vytištěný sebou, nejlépe v angličtině). Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa (10 dny).

Dále platí povinnost vyplnit si nový elektronický Digital Passenger Locator Form a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione" a místo pobytu + seznam kontaktů zde).

Jak na Digital Passenger Locator Form?
Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo  vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ).

I OSOBY, KTERÉ MAJÍ ZA SEBOU JIŽ KOMPLETNÍ OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLALI ONEMOCNĚNÍ COVID, MUSÍ RESPEKTOVAT VÝŠE UVEDENÉ RESTRIKCE PŘED VSTUPEM DO ITÁLIE.

 

Výjimky testu, ale povinné zůstává předložit čestný prohlášení a informovat o svém vstupu příslušnou hygienickou stanici (ASL), např.:

 1. a) kdokoliv (bez ohledu na národnost) kdo vstupuje do Itálie na dobu kratší než 120 hodin z doložitelných pracovních, zdravotních nebo nezbytně nutných důvodů, má po uplynutí této doby povinnost okamžitě opustit území národního státu nebo se v opačném případě uchýlit do karantény a podrobit se lékařskému dohledu;
 2. b) kdokoliv (bez ohledu na národnost) kdo projíždí přes území Itálie vlastním vozem po dobu nepřekračující 36 hodin má po uplynutí této doby povinnost okamžitě opustit území národního státu nebo se v opačném případě uchýlit do karantény a podrobit se lékařskému dohledu;

Všechny případy včetně výjimek zde.

Více informací: zde a na stránkách Českého velvyslanectví v Římě.

 

NEJSTE SI JISTÍ? Vyplňte vzorový formulář italského ministerstva zahraničí, který napoví, do jakého typu spadáte a jaké dokumenty po vás budou vyžadovány: FORMULÁŘ V ITALŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ ZDE

Formulář má pouze informativní charakter, nemá žádnou právní hodnotu a získaný výsledek nezaručuje vstup do Itálie ani do jiné cílové země.

V případě nejasností ohledně vstupu do Itálie se doporučuje kontaktovat příhraniční policejní stanici, prefekturu nebo místně příslušnou hygienickou stanici.

Seznam přeshraničních hygienických stanic: zde

Tel. číslo místní hygienické stanicehttp://www.salute.gov.it

 

JAK FUNGUJE CESTOVÁNÍ V RÁMCI ITÁLIE? = ZELENÝ PAS

POZOR: V Itálii platí omezení cestování mezi oblastmi a regiony, před cestou se informujte zde. 

Každý region je označen na základě úrovně rizikovosti (nejrizikovější = červený, oranžový, žlutý, bílé - méně restrikce).

Jak potvrzuje MZV Řím:

Italská vláda 21. dubna 2021 schválila nový zákonný dekret k uvolňování opatření platný od 26.4.-31.7.2021. Prodloužila rovněž nouzový stav v zemi do 31.7. Pohyb mezi "žlutými regiony" je umožněn. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, tj. regiony s vysokou mírou nákazy, je umožněn v případě tzv. "zeleného potvrzení" (Pozor: nemá formu zvláštního dokumentu, je nutné se pouze prokázat jedním z potvrzení, viz níže) pro určité kategorie osob, včetně cizinců.

Zelený pas či "zelené potvrzení" umožní přejezdy mezi regiony různých barev a rizik. Týká se osob, které:

 1. dokončily očkování (tj. obě dávky) = Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro očkované
 2. nebo které prodělaly COVID-19 = Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro vyléčené osoby
 3. nebo které se mohou prokázat antigenním nebo PCR testem = Platnost potvrzení má být 48 hodin pro osoby, které se prokáží testem

Potvrzení mohou být písemná nebo digitální. Potvrzení o očkování vydá zdravotnické zařízení, které očkování vykonalo, vyléčeným potvrzení vydá nemocnice, která osoby léčila nebo rodinný lékař, potvrzení o negativním testu vydává zařízení, kde osoba test absolvovala.

Falešná či lživá potvrzení budou stíhána dle trestního zákoníku.

Přečtěte si více o pravidlech a barvě regionů zde a zde.

 

Regiony, ktere vyzaduji pred vstupem take dalsi registraci

Region Sardinie vyžaduje před vstupem do regionu online registraci: sus.regione.sardegna.it + Dále se musí prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu ne staršího 48h. Dopravci mají vyžadovat od cestujících před nástupem registraci v aplikaci Sardegna Sicura, a také dokumentaci potvrzující splnění podmínek. Návod: www.regione.sardegna.it

Alto Adige / Sudtirol : Registrace vstupu https://siag.limequery.org/483785 (v italštině nebo v němčině)
Info: https://www.suedtirol.info/en/information/coronavirus

Trentino: Registrace vstupu www.trentinomarketing.org/documenti/Trentino-Suite/trentino-restart/protocolli-pat/modulo_ingresso_da_estero_editabile_en.pdf (angličtina)
Info: www.visittrentino.info/en/articles/practical-info/coronavirus-info

Puglia: Registrace vstupu https://limesurvey.istsvc.regione.puglia.it/index.php/119341?lang=it
Info: www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/180405/Coronavirus%20Emergency%20Puglia

 

 

Doporučujeme vždy zkontrolovat ještě informace o vaší zemi na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ViaggiareSicuri, a ověřit tak aktuální restrikce.

 

DOVOLENÁ V ITÁLII? ENIT (NÁRODNÍ ITALSKÁ AGENTURA CESTOVNÍHO RUCHU) zde připravila souhrnný průvodce pro turisty (v angličtině): http://www.italia.it/en/useful-info/covid-19-updates-information-for-tourists.html

 

Jak se chovat, když se objeví příznaky COVID-19 při pobytu v Itálii?

a., informovat ihned místní Hygienickou stanici: informovat personál na místním zdravotním středisku nebo volat na numero verde , která jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

b., v případě vážných zdravotních komplikací volat na nouzové tel. číslo 112

c., vyhnout se přítomnosti na pohotovosti

d., seznam příslušných zdravotnických zařízení (ASL): http://www.salute.gov.it

 

Více informací webové stránky Velvyslanectví České republiky v Římě.

 

Je vstup do Itálie zakázán pro osoby přijíždějící z určitých států? 

Ano, podle seznamu Ministerstva zahraničních věcí zde: www.viaggiaresicuri.it

 

Italské Ministerstvo zahraničních věcí právě aktualizuje stránky zde: v angličtině

Pro více informací a údaje o výjimkách týkající se výše uvedených ustanovení navštivte www.esteri.it

 

____________________________________________________________________________________________

Německo

BREAKING NEWS: Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států -> Osoby očkované v ČR mohou cestovat do okolních států za snadnějších podmínek.

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní.

Cestující přijíždějící do SRN z ČR je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

Podrobné podmínky k cestám do Německa

Všeobecné pro osoby cestující do Německa (z Itálie nebo z ČR): s platností od 6.6.2021 od 0:00 hod. se Česká republika a Itálie nenachází na německém seznamu rizikových zemí. Pro cesty do Německa tak již není nutné splnit podmínku testu, karantény nebo registrace s výjimkou letecké přepravy.

Pozor: Testovací povinnost nadále platí pro všechny cestující, kteří do Německa přilétají např. z pražského letiště nebo jakékoliv jiné (i nerizikové) země.

 

Letecká přeprava anebo pokud vstoupíte z rizikových zemí: je povinné se předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

Pak je povinné doložit:

-       lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu) nebo

-       potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní nebo

-       potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců. 


Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

Výjimky z registrační povinnosti, například pro:

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
 • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
 • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení v případě příjezdu ze země/oblasti s vysokou incidencí, např. pro:

 • osoby, které vysoce rizikovou zemí/oblastí pouze bez zastávky projely,
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí,
 • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)

Testovací povinnost se netýká dětí mladších 6 let.

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Pozor - v případě, že osoby cestující z ČR do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

Více info: https://www.mzv.cz/berlin detailně: https://www.mzv.cz/berlin/cz

 

____________________________________________________________________________________________

Rakousko

 

Do Rakouska je možno cestovat za turistickým účelem.

Od 10. 6. 2021 odpadla pro cestující z ČR, z Itálie i z dalších nízkorizikových zemí  povinnost vyplnění elektronického registračního formuláře před cestou ( Pre-Travel-Clearance – PTC). Podmínkou však je, že cestující disponuje při vstupu do Rakouska negativním testem (PCR < 72 h; antigenní <48 h)  - anebo alternativně  dokladem o vakcinaci  nebo o prodělané nemoci covid-19 či  dokladem o prokázání neutralizačních protilátek a že nepobýval v uplynulých 10 dnech v  rizikových zemích.  

Očkováni: Cestující musí při vstupu do Rakouska předložit doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm. ), že tyto osoby jsou:

 1. nejméně 22. den po 1. dávce vakcíny, pokud je tato dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců),
 2. po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace: 9 měsíců od první dávky),
 3. nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, který je jednorázová (doba platnosti: 9 měsíců od podání první dávky),
 4. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace). Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm

 

Rakousko - Tranzit:

Hranice ČR-Rakousko tranzit:
- Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, 
např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie, pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje.
- Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. Nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.
- Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU NEBO ODVOZU OSOBY BLÍZKÉ přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky.

 

 

Více informací:https://www.mzv.cz/vienna

 

____________________________________________________________________________________________

Slovensko 

Při příjezdu na Slovensko z České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách  https://korona.gov.sk/ehranica/ a prokázat se jedním z následujících dokumentů:

 • negativní výsledek RT-PCR testu ne starší 72 hodin
 • negativní výsledek ATG testu ne starší 24 hodin - tento test musí být proveden na území státu sousedícího se Slovenskem (vč. ČR) nebo na Slovensku
 • certifikát o očkování proti COVID-19, přičemž
  • v případě dvoudávkového schématu, pokud zatím byla aplikována jen první dávka: 21 až 90 dní po aplikaci první dávky
  • v případě dvoudávkového schématu, pokud již byla aplikována i druhá dávka: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
  • v případě jednodávkového schématu: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny
  • v případě očkování po prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
 • potvrzení o překonání onemocnění COVID-19 v období posledních 180 dnů
 • věk nižší než 18 let (tj. osoby mladší 18 let cestují pouze s registrací, jiné povinnosti nemají)

 

Pokud není možno se prokázat jedním z uvedených dokumentů, platí povinnost po příjezdu na Slovensko zůstat v domácí izolaci, která končí obdržením negativního výsledku ATG nebo PCR testu nebo 14. dnem izolace.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde a zdepřípadně ne webových stránkách jednotlivých slovenských měst.

Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy = Tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot.

 

 

Více informací na webu Velvyslanectví ČR v Bratislavě - https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

 

____________________________________________________________________________________________

Švýcarsko

Cestující z České republiky nemusí při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat negativní výsledek PCR testu ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování. Před příjezdem musí ale každý cestující, který přijíždí veřejnou dopravou (letadlo, bus, vlak), vyplnit vstupní elektronický formulář. Neplatí to pro příjezd soukromým vozidlem nebo pro tranzit.

Ale v případě letecké dopravy do Švýcarska, kdy cestující nepokračuje dále bezprostředně v cestě do další země, tedy pokud se nejedná o tranzit, nýbrž o prosté přicestování do Švýcarska, jsou cestující z České republiky i nadále povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19.

Cestující z Itálie* jsou povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19.

Před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska musí každý cestující vyplnit elektronický příjezdový formulář

 

* platí pro cestující z Campania a Puglia které jsou považovány za vysoce rizikové.

 

Tranzit je povolen bez testu pro osoby, jež hodlají Švýcarskem pouze projet, resp. které mají úmysl i reálnou možnost bezprostředně po přicestování do Švýcarska pokračovat v cestě do další země.

 

____________________________________________________________________________________________

Polsko

BREAKING NEWS: Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států -> Osoby očkované v ČR mohou cestovat do okolních států za snadnějších podmínek.

Výjimku z karanténní povinnosti a povinnosti předložení negativního testu mají osoby, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou v Evropské unii. Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci).

Podrobné podmínky k cestám do Polska

Cestování z ČR a IT do Polska je omezeno pouze na nezbytné případy. Po příjezdu z ČR do Polska je povinná 10denní karanténa (počínaje dnem následujícím po překročení hranice), omezení se týká cestujících  hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Výjimku z karanténní povinnosti budou mít:

 • osoby s potvrzením o úplném provedeném očkovaní proti COVID-19 (vakcína schválená Evropskou unií).
 • osoby z Schengenského prostoru s negativním výsledkem diagnostického testu na SARS-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin před překročením hranice (počítá se od času výsledku testu). Dle upřesnění Straze Graniczne se může jednat o RT PCR test i o test "antigenní". Výsledek písemně v AJ nebo PL.
 • cizince s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii a jejich manželé a děti za účelem tranzitu přes území Polska do místa bydliště nebo pobytu, na území jiných členských států Evropské unie. Více info na: https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html

 

Tranzit z ČR do PL, výjimka z karanténní povinnosti pro:
Schengenský prostor (tranzit mezi zeměmi schengenského prostoru):

 • Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.
  Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.
  Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.
 • osoby s potvrzením o úplném provedeném očkovaní proti COVID-19 (vakcína schválená Evropskou unií).

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

 

Země je zařazena na seznam států s nízkou mírou rizika nákazy COVID-19. Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.

Před cestou do zahraničí se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak, atd.). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19, nebo další podmínky. 

 

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin