close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ z/do České republiky a z/do Itálie a systém „semaforu“

17.09.2021

Vstup do ČR

ITÁLIE JE ZAŘAZENÁ V SEZNAMU ZEMÍ SE STŘEDNÍ MÍROU RIZIKA NÁKAZY COVID-19 (ORANŽOVÁ BARVA) podle českého systému Semaforu.

Podle aktualizace mapy rizika nákazy Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 4 kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené), země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené).

Cestující, kteří v posledních 14 dní nepobývali v dalších rizikových zemí, mohou z Itálie do ČR přijet jestli splní této podmínky:

1. Cestující z Itálie musí vyplnit před příjezdem elektronický formulář. Tuto povinnost mají všichni. Potvrzení o jeho vyplnění musíte předložit na vyžádání hraniční kontrole.

2. Osoby, které při vstupu na české území nedokončili očkování proti covidu-19 po alespoň 14 dnů, se musí prokázat negativním výsledkem testu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu, nebo není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu.

Výjimku z testu mohou mít:
a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování vydaným v členských státech Evropské unie = úplné očkování + u druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní
b) občany ČR a občany Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování = úplné očkování + u druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní
c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a prokážou se certifikátem o prodělaném onemocnění (aspoň v anglickém jazyce)  = od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní

Táto pravidla platí pro osoby, kteří nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Certifikát vystaven v EU (očkování, test nebo prodělaná nemoc) se prokáže přes Digitální certifikát Covid EU.

Velvyslanectví Itálie v Praze uvádí zde: české úřady počítají s možností testu do 5 dnů od příjezdu, tento postup však nedoporučujeme, protože velmi často letecké společnosti stále vyžadují test výtěrem, aby umožnily nástup. Výtěr v České republice by navíc mohl být mnohem dražší než v Itálii.
Ministerstvo zdravotnictví ČR navíc uvádí, že do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Povinnost vyplnění příjezdového formuláře a podstoupit antigenní či RT-PCR test před či po vstupu se nevztahuje na osoby, kteří tranzitují do 12h přes Českou republikou pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy, nebo cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy.

Zaměstnanci a studenti v ČR: mají povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo školu o cestách přesahující 12 hodin (resp. 24 hodin do sousední země) do země s nízkým nebo středním rizikem nákazy covid-19. V případě testu na území ČR mají po vstupu / návratu do ČR povinnost do výsledku testu nosit na pracovišti/ve škole respirátor.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Před cestou do zahraničí se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak, atd.). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19, nebo další podmínky, případně i Digitální certifikát EU. Doporučujeme také zkontrolovat opatření požadovaná správce hotelů a restaurací a organizátory akcí ohledně jakýchkoli anti-covid opatření v té konkrétní zemi. Více informací o co je v platnosti v RC zde

Jak získám svůj Digital Certificate Covid EU:

v ČR:  https://ocko.uzis.cz/

v Itálii: https://www.dgc.gov.it/web/

Certifikát vystavují vnitrostátní orgány. Mohou je vystavovat kupříkladu nemocnice, testovací střediska či zdravotnické orgány.

 

Více info zde: www.vlada.cz

NOVÝ SEMAFOR MAPA: koronavirus.mzcr.cz

S PLATNOSTÍ OD OD 13.9.  A OD 20.9.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante mappa e il seguente testo "PLATNOST OD 13. 2021 Cestovatelská mapa Ministerstvo vo zahraničních vecí České republiky NÍZKÉ RIZIKO STREDNÍ RIZIKO VYSOKÉ RIZIKO VELMI VYSOKÉ RIZIKO *POZOR! Každá zemé má vlastní pravidla pro vstup na své území. Uvedené informace týkají pouze vstupu na území CR."Potrebbe essere un'immagine raffigurante mappa e il seguente testo "PLATNOST OD 20. 9. 2021 Cestovatelská mapa Ministerstvo zahraničních vecí České republiky NÍZKÉ RIZIKO STREDNÍ RIZIKO VYSOKÉ RIZIKO VELMI VYSOKÉ RIZIKO"

Souhrn podmínek vstupu do ČR dle barev od Ministerstvo vnitra ČR pro občany ČR a EU+ a cizinci s povolením pobytu (pro lepší zobrazení klikněte ZDE)

 

Vstup do Itálie

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup bez karantény, bez ohledu na státní občanství, důvody a délku cesty.

Dále platí povinnost:

 1. vyplnit si nový elektronický Digital Passenger Locator Form
 2. ukázat Digitální certifikát EU, který potvrzuje jednu ze tří níže uvedených podmínek:
  - úplné očkováníod druhé dávky uběhlo alespoň 14 dní- POZOR: Itálie uznává pouze úplné očkování (= obě dávky v případě dvoudávkové vakcíny; ti, kteří nespadají do této kategorie, mohou použít jednu ze dvou níže uvedených možností)
  nebo
  - osoby, které prodělaly nemoc covid-19 za posledních 6 měsíců
  nebo
  - negativní výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného max. 48 hodin před vstupem na italské území (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.).

 

Digitální certifikát EU může být vystaven v digitálním nebo papírovém formátu.

Výše popsaný postup je poskytován bez ohledu na státní občanství, důvody a délku cesty nebo pouhý tranzit ze zahraničí. Děti mladší 6 let nemusí test absolvovat.

V České republice si digitální certifikát EU pro testování, očkování a prodělanou nemoc lze stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz/.

V Itálii lze, díky digitálnímu certifikátu EU čili zelené certifikaci, doložit očkování, prodělanou nemoc nebo výsledek testu: https://www.dgc.gov.it/web/ (jsou hlášena pravděpodobná zpoždění u vydání italské zelené certifikace o očkování kvůli platformě).

 

Jak na Digital Passenger Locator Form?
Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo  vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ).

 

Pokud test, očkování nebo certifikát o prodělané nemoci není předložen, následuje povinná karanténa (10 dnů).

 

Výjimky testu, ale povinné zůstává předložit elektronický Digital Passenger Locator Form, např.:

 1. a) kdokoliv (bez ohledu na národnost) kdo vstupuje do Itálie na dobu kratší než 120 hodin z doložitelných pracovních, zdravotních nebo nezbytně nutných důvodů, má po uplynutí této doby povinnost okamžitě opustit území národního státu nebo se v opačném případě uchýlit do karantény a podrobit se lékařskému dohledu;
 2. b) kdokoliv (bez ohledu na národnost) kdo projíždí přes území Itálie vlastním vozem po dobu nepřekračující 36 hodin má po uplynutí této doby povinnost okamžitě opustit území národního státu nebo se v opačném případě uchýlit do karantény a podrobit se lékařskému dohledu;

Všechny případy včetně výjimek zde.

Více informací: zde a na stránkách Českého velvyslanectví v Římě.

 

NEJSTE SI JISTÍ? Vyplňte vzorový formulář italského ministerstva zahraničí, který napoví, do jakého typu spadáte a jaké dokumenty po vás budou vyžadovány: FORMULÁŘ V ITALŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ ZDE

Formulář má pouze informativní charakter, nemá žádnou právní hodnotu a získaný výsledek nezaručuje vstup do Itálie ani do jiné cílové země.

V případě nejasností ohledně vstupu do Itálie se doporučuje kontaktovat příhraniční policejní stanici, prefekturu nebo místně příslušnou hygienickou stanici.

Seznam přeshraničních hygienických stanic: zde

Tel. číslo místní hygienické stanicehttp://www.salute.gov.it

 

JAK FUNGUJE CESTOVÁNÍ V RÁMCI ITÁLIE? = ZELENÝ PAS

POZOR: V Itálii platí omezení cestování mezi oblastmi a regiony, před cestou se informujte zde. 

Každý region je označen na základě úrovně rizikovosti (nejrizikovější = červený, oranžový, žlutý, bílé - méně restrikce).

Jak potvrzuje MZV Řím:

Italská vláda 22. července 2021 prodloužila rovněž nouzový stav v zemi do 31.12. Pohyb mezi "žlutými regiony" je umožněn. Pro pohyb mezi oranžovými a červenými regiony, tj. regiony s vysokou mírou nákazy, je umožněn v případě tzv. "zeleného potvrzení" (Pozor: nemá formu zvláštního dokumentu, je nutné se pouze prokázat jedním z potvrzení, viz níže) pro určité kategorie osob, včetně cizinců.

Od 6. 8. 21: Zelený pas či "zelené potvrzení"   čili Digitální certifikát EU Covid je od 6.8.2021 nutné i ke vstupu na některé akce (kulturní, kina, divadla atd.) a při využití některých služeb a provozoven jak např. restaurace, bary, bazény atd. pro osoby starší 12 let, které:

 1. dokončily očkování (tj. obě dávky*) = Platnost potvrzení má být 9 měsíců pro očkované
 2. nebo které prodělaly COVID-19 = Platnost potvrzení má být 6 měsíců pro vyléčené osoby
 3. nebo které se mohou prokázat antigenním nebo PCR testem = Platnost potvrzení má být 48 hodin pro osoby, které se prokáží testem

*Jen pro vstup do některé provozovny stačí 1 dávku. Pro vstup do země ale platí úplně očkování. Podmínky zde.

Potvrzení mohou být písemná nebo digitální. Potvrzení o očkování vydá zdravotnické zařízení, které očkování vykonalo, vyléčeným potvrzení vydá nemocnice, která osoby léčila nebo rodinný lékař, potvrzení o negativním testu vydává zařízení, kde osoba test absolvovala.

Falešná či lživá potvrzení budou stíhána dle trestního zákoníku.

Přečtěte si více o pravidlech a barvě regionů zde a zde.

 

Regiony, které vyžadují před vstupem také další registraci

Alto Adige / Sudtirol : Registrace vstupu https://siag.limequery.org/483785 (v italštině nebo v němčině)
Info: https://www.suedtirol.info/en/information/coronavirus

Trentino: Registrace vstupu www.trentinomarketing.org/documenti/Trentino-Suite/trentino-restart/protocolli-pat/modulo_ingresso_da_estero_editabile_en.pdf (angličtina)
Info: www.visittrentino.info/en/articles/practical-info/coronavirus-info

Puglia: Registrace vstupu https://limesurvey.istsvc.regione.puglia.it/index.php/119341?lang=it
Info: www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/180405/Coronavirus%20Emergency%20Puglia

Marche: vstup cizinců https://serviziweb.asur.marche.it/soggiorni/, navrat italských občanů https://serviziweb.asur.marche.it/rientri/

Emilia Romagna: https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportERHome/dafne/forms/rientro-estero

Abruzzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo

Toscana: jenom jestli nemate Digitální certifikát EU musíte také vyplnit: https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero

 

Doporučujeme vždy zkontrolovat ještě informace o vaší zemi na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ViaggiareSicuri, a ověřit tak aktuální restrikce.

 

DOVOLENÁ V ITÁLII? ENIT (NÁRODNÍ ITALSKÁ AGENTURA CESTOVNÍHO RUCHU) zde připravila souhrnný průvodce pro turisty (v angličtině): http://www.italia.it/en/useful-info/covid-19-updates-information-for-tourists.html

 

Jak se chovat, když se objeví příznaky COVID-19 při pobytu v Itálii?

a., informovat ihned místní Hygienickou stanici: informovat personál na místním zdravotním středisku nebo volat na numero verde , která jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

b., v případě vážných zdravotních komplikací volat na nouzové tel. číslo 112

c., vyhnout se přítomnosti na pohotovosti

d., seznam příslušných zdravotnických zařízení (ASL): http://www.salute.gov.it

 

Více informací webové stránky Velvyslanectví České republiky v Římě  a zde: https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021

 

Je vstup do Itálie zakázán pro osoby přijíždějící z určitých států? 

Ano, podle seznamu Ministerstva zahraničních věcí zde: www.viaggiaresicuri.it

 

Italské Ministerstvo zahraničních věcí právě aktualizuje stránky zde: v angličtině

Pro více informací a údaje o výjimkách týkající se výše uvedených ustanovení navštivte www.esteri.it

 

____________________________________________________________________________________________

Německo

S platností od 1.8.2021 od 0:00 hod. platí nové vstupní podmínky na území Německa. Nově musí cestující z České republiky a Itálie při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace není pro cestující z nerizikových zemí (aktuálně ČR a Itálie) nebo běžných rizikových zemí povinná. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru.

Pozor: Nadále platí pro všechny cestující, kteří do Německa přilétají např. z pražského letiště nebo jakékoliv jiné (i nerizikové) země povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2.

 

Letecká přeprava anebo pokud vstoupíte z rizikových zemí: je povinné se předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

Pak je povinné doložit:

-       lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená, a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod - antigenní / 72h PCR před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu) nebo

-       potvrzení o (úplném) očkování, přičemž doklad o očkování musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní nebo

-       potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců. 

 

 

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

Výjimky z registrační povinnosti, například pro:

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
 • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
 • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení v případě příjezdu ze země/oblasti s vysokou incidencí, např. pro:

 • osoby, které vysoce rizikovou zemí/oblastí pouze bez zastávky projely,
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí,
 • osoby přepravující zboží, osoby, náklad silniční, železniční, leteckou a vodní dopravou

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci SARS-CoV-2 mají děti mladších 12 let.

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Pozor - v případě, že osoby cestující z ČR do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

Více info: https://www.mzv.cz/berlin detailně: https://www.mzv.cz/berlin/cz

 

____________________________________________________________________________________________

Rakousko

Od 15.8.2021 u vstupu do země se za očkované považují u 2dávkové vakcíny ti s 2. dávkou (neplatí již možnost po 1.dávce).

Od 13.8.2021 do restaurací, hotelů, na akce, atd...mají umožněn vstup očkovaní/s testem, po prodělání nemoci.

 

Do Rakouska je možno cestovat za turistickým účelem.

Od 10. 6. 2021 odpadla pro cestující z ČR, z Itálie i z dalších nízkorizikových zemí  povinnost vyplnění elektronického registračního formuláře před cestou ( Pre-Travel-Clearance – PTC). Podmínkou však je, že cestující disponuje při vstupu do Rakouska negativním testem (PCR < 72 h; antigenní <48 h)  - anebo alternativně  dokladem o vakcinaci  nebo o prodělané nemoci covid-19 či  dokladem o prokázání neutralizačních protilátek a že nepobýval v uplynulých 10 dnech v  rizikových zemích.  Kdo nebude mít test, nebo očkování, nebo certifikát o prodělání nemoci tak má povinnost vyplnění elektronického registračního formuláře před cestou ( Pre-Travel-Clearance – PTC) a podrobit se testem do 24h po vstupu do Rakouska. 

Test nebo certifikát o uzdravení nebo očkování ve výše uvedených podmínkách osvobozuje od karantény, pokud jste byli v předchozích 10 dnech výhradně v Rakousku nebo v jedné ze méně rizikových zemí ze seznamu zde (jinak je nutné udělat karanténu).

Očkováni: Cestující musí při vstupu do Rakouska předložit doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce, rakouská strana uznává dvojjazyčné anglicko-české certifikáty ČR „EU Digital COVID Certificate“) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: https://bit.ly/3bzz4D3, anglicky: https://bit.ly/3fupMcm. ), že tyto osoby jsou:

 1. po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 360 dnů od kompletního očkování)
 2. nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny),
 3. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace).Vyžaduje se vakcína s registrací EMA.
 4. očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 360 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem

 

Rakousko - Tranzit:

Hranice ČR-Rakousko tranzit:
- Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, 
např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie, pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje.
- Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. Nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.
- Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU NEBO ODVOZU OSOBY BLÍZKÉ přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky.

 

 

Více informací:https://www.mzv.cz/vienna

 

____________________________________________________________________________________________

Slovensko 

K cestě na Slovensko je potřeba plně ukončené očkování.

Pro všechny ostatní platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Pro všechny osoby starší 12let s výjimkou tranzitu platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/.

Od 9.8.2021 se stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti budou řídit pouze děti mladší 12 let a pro děti ve věku 12 - 18 let budou platit stejná pravidla jako pro dospělé osoby.

Výjimky z povinné izolace:

 • úplné očkované osoby (nutno prokázat potvrzením nebo digitálním COVID průkazem EU), kterými se rozumí:
  • v případě dvoudávkové vakcíny: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny
  • v případě jednodávkové vakcíny: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde a zdepřípadně ne webových stránkách jednotlivých slovenských měst.

Úplnou výjimku z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy mají občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU = Tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot.

 

Více informací na webu Velvyslanectví ČR v Bratislavě - https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

 

____________________________________________________________________________________________

Švýcarsko

Cestující z České republiky a z Itálie nemusí při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat negativní výsledek PCR testu ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování. Před příjezdem musí ale každý cestující, který přiletí letadlem, vyplnit vstupní elektronický příjezdový formulář.  

V případě letecké dopravy do Švýcarska, kdy cestující nepokračuje dále bezprostředně v cestě do další země, tedy pokud se nejedná o tranzit, nýbrž o prosté přicestování do Švýcarska, jsou cestující z České republiky i nadále povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19 nebo antigenní 48h. Tato povinnost testu neplatí pro osoby, které prokáží, že byly plně očkovány (tedy dostaly obě dávky) vakcínou, uznanou Evropskou lékovou agenturou a pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a prokážou se certifikátem o prodělaném onemocnění (aspoň v anglickém jazyce)  = od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Cestující letadlem musí také vyplnit elektronický příjezdový formulář.  

Tranzit je povolen bez testu pro osoby, jež hodlají Švýcarskem pouze projet, resp. které mají úmysl i reálnou možnost bezprostředně po přicestování do Švýcarska pokračovat v cestě do další země.

 

____________________________________________________________________________________________

Polsko

Cestování z ČR a IT do Polska je možné i za účelem turistiky a kultury. Po příjezdu z ČR do Polska je povinná 10denní karanténa (počínaje dnem následujícím po překročení hranice), omezení se týká cestujících  hromadné či individuální dopravy a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Výjimku z karanténní povinnosti budou mít:

 • osoby s potvrzením o úplném provedeném očkovaní proti COVID-19 (vakcína schválená Evropskou unií) + 14 dní od poslední dávky.
 • potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6-ti měsících. Doporučuje se využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/
 • osoby z Schengenského prostoru s negativním výsledkem diagnostického testu na SARS-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin antigenní nebo PCR před překročením hranice (počítá se od času výsledku testu). Výsledek písemně v AJ nebo PL.
 • cizince s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii a jejich manželé a děti za účelem tranzitu přes území Polska do místa bydliště nebo pobytu, na území jiných členských států Evropské unie. Podle informací uvedených na webových stránkách Straže Graniczne je však i v tomto případě vyžadován negativní antigenní/PCR test nikoliv starší 48 hod od výsledku. Více info na: https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html
 • děti mladších 12 let v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu.

Všichni cestující před leteckým vstupem musí vyplnit Passenger Locator Form zde: https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home

Polsko vyhlasilo nouzvoý stav na hranici s Běloruskem: zavedení nouzového stavu zahrnuje dočasná omezení volného pohybu v oblasti.

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

 

Před cestou do zahraničí se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak, atd.). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19, nebo další podmínky. 

 

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin