close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it

PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ z/do České republiky a z/do Itálie a systém „semaforu“

05.03.2021

Pro podrobné dotazy ohledně cestování z/do ČR-Itálie Konzulární úřad italské velvyslanectví v Praze poskytne aktualizované informace na: +420 774 589 752

Prohlédnete aktualizované informace velvyslanectví tady: https://ambpraga.esteri.it/Ambasciata_Praga/it/ambasciata/news/dall_ambasciata 

Vstup do ČR 

 Od 5. února 2021 platí následující pravidla pro příjezd ze zahraničních zemí

Podle aktualizace mapy rizika nákazy Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 4 kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené), země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené)

Itálie je ČERVENÁ.

Z Itálie do ČR bude platit:

Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a disponovat písemným potvrzením (doporučujeme v angličtině) o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty.
Následně předloží druhý PCR test provedený v ČR, do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

 

POZOR: Do 21.3. v ČR platí omezení pohybu mezi okresy, čestné prohlášení k pohybu kvůli naléhavému důvodu naleznete zde: čestné prohlášení

Odkaz na hyg. stanice: https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

Online příjezdový formulář

 

Výjimky pro příjezd BEZ testu a vyplnění příjezdového formuláře:

 • tranzit max 12 hod. (musíte prokázat)
 • pobyt v ČR na dobu nepřesahující 24 hodin z naléhavých důvodů (musíte prokázat).
 • Profesionální autodopravci (musíte prokázat)
 • Pendleři  (musíte prokázat)
 • všichni občané České republiky, občané EU + držitelé platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR vydaných Českou republikou, které prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a POKUD od jejich prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní, dokázáno lékařským potvrzením v angličtině: VZOR ZDE:  https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdfNadále zůstává v platnosti nosit respirátor FFP2 nebo respirátor vyšší třídy všude kromě svého bydliště dalších 14 dní po vstupu na území ČR.

* Kromě výše uvedeného lékařského potvrzení, doporučujeme vytisknout s sebou na cestu, jako další doklad pro případ kontroly, i text Ochranného opatření/nařízení Vlády (v češtině, čl. I bod 5 h, ) k dispozici na stránce č.3 : ZDE Komora neměla možnost ověřit aplikaci této výjimky v praxi, tzn. obeznámení se s touto výjimkou ze strany kontrolorů na hranicích. Proto doporučujeme postupovat opatrně a s rozvahou.*

 

 

Nýni je možné do ČR přicestovat jen z nezbytných důvodů (např. práce, zdraví). Vzhledem k omezení volného pohybu osob na území nebude možné přicestovat za účelem návštěvy přátel či rekreace. Více informací: www.mvcr.cz

NOVÝ SEMAFOR MAPA: koronavirus.mzcr.cz

 

Vstup do Itálie:

DPCM je nařízení italské vlády a spravuje omezení pohybu v Itálii a je v platnosti od 16. ledna do 5. března 2021.

Stejný postup pro vstup z České republiky bude platit i podle nejnovější DPCM platného od 6.3.2021 do 6.4.2021

 

V případě příjezdu do Itálie po pobytu nebo průjezdu zeměmi uvedenými v seznamu C (tj. i z České republiky) v průběhu posledních 14 dnů je kromě vyplnění čestného prohlášení povinné informovat o svém vstupu do Itálie příslušnou hygienickou stanici (ASL)předložit negativní výsledek výtěrového testu (doporučujeme aspoň v angličtině)který nesmí být starší než 48 hodin před vstupem na italské území. Pokud jedinec nemá tento doklad k dispozici, musí se sám uchýlit do dobrovolné izolace a podrobit se zdravotnickému dohledu.

NEJSTE SI JISTÍ? Doporučujeme vyplnění dotazníku italského ministerstva zahraničí, který pomůže určit vaši konkrétní situaci: DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ ZDE 

Dotazník má pouze informativní charakter, nemá hodnotu právního dokumentu a získaný výsledek nezaručuje vstup do Itálie nebo země určení. Umožňuje nicméně zjistit požadavky pro jednotlivé případy návratu do Itálie z výchozích zemí.

 

POZOR: V Itálii platí omezení cestování mezi oblastmi a regiony, před cestou se informujte zde, čestné prohlášení k pohybu kvůli naléhavému důvodu mezi regiony naleznete zde: čestné prohlášení

Výjimky testu, ale povinné zůstává předložit čestný prohlášení a informovat o svém vstupu příslušnou hygienickou stanici (ASL), např.:

 1. a) kdokoliv (bez ohledu na národnost) kdo vstupuje do Itálie na dobu kratší než 120 hodin z doložitelných pracovních, zdravotních nebo nezbytně nutných důvodů, má po uplynutí této doby povinnost okamžitě opustit území národního státu nebo se v opačném případě uchýlit do karantény a podrobit se lékařskému dohledu;
 2. b) kdokoliv (bez ohledu na národnost) kdo projíždí přes území Itálie vlastním vozem po dobu nepřekračující 36 hodin má po uplynutí této doby povinnost okamžitě opustit území národního státu nebo se v opačném případě uchýlit do karantény a podrobit se lékařskému dohledu;

Všechny případy včetně výjimek zde.

Více informací: zde a na stránkách Českého velvyslanectví v Římě.

 

NEJSTE SI JISTÍ? Vyplňte vzorový formulář italského ministerstva zahraničí, který napoví, do jakého typu spadáte a jaké dokumenty po vás budou vyžadovány: FORMULÁŘ V ITALŠTINĚ A V ANGLIČTINĚ ZDE

Formulář má pouze informativní charakter, nemá žádnou právní hodnotu a získaný výsledek nezaručuje vstup do Itálie ani do jiné cílové země.

V případě nejasností ohledně vstupu do Itálie se doporučuje kontaktovat příhraniční policejní stanici, prefekturu nebo místně příslušnou hygienickou stanici.

Seznam přeshraničních hygienických stanic: zde

Tel. číslo místní hygienické stanicehttp://www.salute.gov.it

 

JAK FUNGUJE CESTOVÁNÍ V RÁMCI ITÁLIE? 

Od pátku 6. listopadu 2020 platí následující restrikce cestování v Itálii. Každý region je označen na základě úrovně rizikovosti (nejrizikovější = červený, oranžový, žlutý, bílé - méně restrikce).

Přečtěte si více o pravidlech a barvě regionů zde a zde.

 

Doporučujeme vždy zkontrolovat ještě informace o vaší zemi na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ViaggiareSicuri, a ověřit tak aktuální restrikce.

 

Jak se chovat, když se objeví příznaky COVID-19 při pobytu v Itálii?

a., informovat ihned místní Hygienickou stanici: informovat personál na místním zdravotním středisku nebo volat na numero verde , která jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

b., v případě vážných zdravotních komplikací volat na nouzové tel. číslo 112

c., vyhnout se přítomnosti na pohotovosti

d., seznam příslušných zdravotnických zařízení (ASL): http://www.salute.gov.it

 

Více informací webové stránky Velvyslanectví České republiky v Římě.

 

Je vstup do Itálie zakázán pro osoby přijíždějící z určitých států? 

Ano, podle seznamu Ministerstva zahraničních věcí zde: www.viaggiaresicuri.it

 

Italské Ministerstvo zahraničních věcí právě aktualizuje stránky zde: v angličtině

Pro více informací a údaje o výjimkách týkající se výše uvedených ustanovení navštivte www.esteri.it

 

____________________________________________________________________________________________

Německo

Pro osoby cestující z Itálie do Německa zavedlo povinnost cestovat do země jen s negativním testem ne starším než 48 hodin, nadále platí také povinný nástup do karantény. Osoby se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. Při příjezdu z Italie je také povinnost testu + karantény.

Povinné předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

* testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu.

 

Zákaz cestovat do Německa a zemí projíždět z ČR a rakouského Tyrolska. Některé podmínky pouze pro pendleři ve zdravotnictví nebo soc. službách (negativní test nutné předložit každý den), mezinárodní doprava nebo individuální případy z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě). Pokud není stanoveno jinak, je nutné disponovat testem (PCR nebo antigenním) ne starším než 48 hodin.

Průjezd (tranzit) Německem je až na humanitární důvody zakázán pozemní cestou a také letadlem. 

Tranzit ze zahraničí přes Německo zpět do ČR (pokud to není ze země označené jako Virus Varianten Gebiet) bude umožněn.

Doporučujeme cestovat přes Rakousko Tarvisio - Villach.

Rakouské Tyrolsko je také považováno za oblast, ve které je přítomna virová mutace, takže Německo neumožňuje tranzit ani z této oblasti.

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Více info: https://www.mzv.cz/berlin

 

____________________________________________________________________________________________

Rakousko

Vstup: při příjezdu z ČR (anebo z Itálie) je třeba předložit negativní antigenní či PCR test, který nesmí být starší než 72 hod (formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete zde v DE a EN). Pokud jej cestovatelé nebudou mít k dispozici, mohou se nechat do 24 hodin (od vstupu do země) otestovat v Rakousku, a nahradit tak lékařské osvědčení o absolvování testu výsledkem testu provedeného v RAKOUSKU, kde je výsledek typicky zasílán elektronicky (SMS či e-mailem). Současně však musí neprodleně nastoupit 10denní karanténu, která může být ukončena nejdříve 5. den po vstupu absolvováním dalšího antigenního či PCR testu s negativním výsledkem. Před příjezdem je vyžadována elektronická registrace která může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti karantény / testu.

*72 hodin se počítá od doby provedení testu*

 

POZOR:

Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE a ZDE.

Před příjezdem do Rakouska je vyžadována elektronická registrace, která se nově bude týkat i pendlerů: jak ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko přísnější kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 16  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

 

Rakousko - Tranzit:

Hranice ČR-Rakousko tranzit:
- Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, 
např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie, pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje.
- Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. Nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.
- Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU NEBO ODVOZU OSOBY BLÍZKÉ přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky.

BREAKING NEWS - POZOR:

Podle informací poskytnutých rakouskými orgány musí být každý, kdo jakýmkoli způsobem vstupuje do Tyrolska (zejména Brennerským průsmykem), schopen prokázat rakouským hraničním orgánům negativní test na covid provedený během posledních 48 hodin a vypracovaný v němčině nebo angličtině. Rovněž je nutné před vstupem hraničních přechodů mezi Itálií a rakouským Tyrolskem vyplnit formulář předběžné registrace pro cestu do Rakouska: https://entry.ptc.gv.at/

Nová ustanovení se vztahují také na všechny ty, kteří pouze projíždějí Tyrolskem (proto jsou zahrnuti i řidiči nákladných vozidel).

Důrazně doporučujeme zkontrolovat dopravní situaci na přechodech.

 

V sobotu 13. února rozhodla Itálie o zpřísnění opatření pro osoby, jež v posledních 14 dnech pobývaly více než 12 hodin na území Rakousku.

Vstup do Itálie pokud jste byly nebo tranzitovali přes Rakousku více než 12 hod. tak potrěbujete:

 1. test nestarší než 48 hod PCR nebo antigen
 2. test PCR nebo antigen ve chvíli, kdy vstoupíte na letišti nebo u hranici
 3. nezávisle na výsledek na předchozí bod, musíte se podrobit karanténu na 14 dnu
 4. až skončíte karanténu musíte se podrobit dalším testem PCR nebo antigen

Pendleři musí se chovat podle opatření ZDE.

Více informací:https://www.mzv.cz/vienna

 

____________________________________________________________________________________________

Slovensko

Při příjezdu na Slovensko z  České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/, zůstat v domácí izolaci a nejdříve 8. den se nechat otestovat. Izolace končí obdržením negativního výsledku PCR testu, nebo 14. dnem při bezpříznakovém průběhu.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test.

Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy =

Tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot.

Na Slovensku platí nouzový stav a POHYB NA SLOVENSKU JE OMEZEN POUZE NA NUTNÉ CESTY!

Více informací na webu Velvyslanectví ČR v Bratislavě - https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

 

____________________________________________________________________________________________

Švýcarsko

Vstup: cestující z z ČR a z Itálie* jsou povinni předložit při hraniční kontrole úřední doklad v některém ze švýcarských úředních jazyků nebo v angličtině, že ve lhůtě 72 hodin před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území podstoupili PCR test s negativním výsledkem na COVID-19.

Před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska musí každý cestující vyplnit elektronický příjezdový formulář

Po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území jsou cestující povinni nastoupit 10-denní karanténu. Ta může být předčasně ukončena dalším PCR testem, příp. antigenním rychlotestem, provedeným nejdříve 7. den po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska na náklady cestovatele, pokud je jeho výsledek negativní a vysloví-li s ukončením karantény souhlas místně příslušný zdravotní úřad.

* platí pro cestující z Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia, Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, které jsou považovány za vysoce rizikové.

 

Tranzit je povolen bez testu pro osoby, jež hodlají Švýcarskem pouze projet, resp. které mají úmysl i reálnou možnost bezprostředně po přicestování do Švýcarska pokračovat v cestě do další země.
Pozor: letecky tranzit -> musíte mít negativní výsledek PCR testu, provedeného ve lhůtě 72 hodin, před vstupem na švýcarské nebo lichtenštejnské území, nezaleží odkud přiletíte.

 

____________________________________________________________________________________________

Polsko

Po příjezdu z ČR do Polska je povinná 10denní karanténa (počínaje dnem následujícím po překročení hranice), omezení se týká cestujících hromadnou dopravou (letecky, vlakem, autobusem, autem nad 7 osob...), pro cestující z CZ a SK platí to i pro osobní vozy.

Výjimku z karanténní povinnosti budou mít:

 • osoby s potvrzením o provedeném očkovaní proti COVID-19 (vakcína schválená Evropskou unií).
 • osoby s negativním výsledkem diagnostického testu na SARS-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin před překročením hranice (počítá se od času výsledku testu). Dle upřesnění Straze Graniczne se může jednat o RT PCR test i o test "antigenní".

Nově vložená výjimka pro držitele negativního testu SARS-CoV-2 však při jiných cestách, než tranzitních, zavádí povinnost držení negativního testu na SARS-CoV-2 v případě vstupu na území Polska (jakýmkoliv dopravním prostředkem - tedy vč. osobního vozidla).
ZÚ Varšava tudíž důrazně doporučuje nevstupovat na území PL bez negativního diagnostického (tj. RT PCR či antigenního) testu.

 

Pozemní tranzit z ČR do PL, výjimka z karanténní povinnosti pro:

cizince s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii a jejich manželé a děti za účelem tranzitu přes území Polska do místa bydliště nebo pobytu, na území jiných členských států Evropské unie. Více info na: https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

 

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin