close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ z/do České republiky a z/do Itálie a systém „semaforu“

25.09.2020

V pondělí 15. června vstoupil v platnost semaforový systém, který reguluje cestování mezi Českou republikou a zeměmi Evropského společenství.

Mapa evropských zemí dle míry rizika nákazy bude nadále aktualizována na základě epidemiologické situace a je k dispozici zde.

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování. Pokud jsou země označeny červeně, je v dané zemi nepříznivý vývoj Covid-19 s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí.

Na základě posledních dat se Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo zlepšit epidemiologický rating Itálie, která je nyní hodnocena jako země s nízkým rizikem. To znamená, že čeští rezidenti se mohou vracet z Itálie bez povinnost předložit negativní PCR test nebo vstoupit do karantény, a stejná pravidla platí i pro italské rezidenty, jež přijíždí do ČR z jakéhokoliv důvodu. 

 

 

Vstup do ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Povinnost vyplnění formuláře platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. 9. 2020.

 

Vstup do Itálie:

Od 3. června 2020 mohou do ITÁLIE VSTOUPIT BEZ OMEZENÍ VŠICHNI OBČANÉ EU, za předpokladu, že v předcházejících čtrnácti dnech před vstupem do Itálie nenavštívily některou z rizikových zemí (víz odkaz zde).

Z Rumunska je povinná karanténa.

Od 3. června 2020 je v Itálii umožněn volný pohyb osob mezi jednotlivými italskými regiony.

Kromě toho jsou od 9. července všechny osoby přijíždějící do Itálie ze zahraničí, i ti, kteří zemí jenom projíždí (transit), povinny předložit dopravci nebo policii při případné kontrole čestné prohlášení – viz vzor ke stažení z těchto stránek (oficiální LINK, courtesy translation v angličtině zde 

 

Existuje povinnost předem nahlásit svůj pobyt online v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie.   

 

Sardinie : Pro cestu na  Sardínii je nutnost prokázat se negativním testem Covid od 17.9.-7.10. POZASTAVENA. 

Pro vstup do regionů Sardínie a Apůlie zůstává nutnost vyplnit formuláře, podrobnosti uvádíme níže.  https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informace_k_cestovani_ceska_republika.html

 

Více informací webové stránky Velvyslanectví České republiky v Římě.

 

Je vstup do Itálie zakázán pro osoby přijíždějící z určitých států? 

Ano, podle seznamu Ministerstva zahraničních věcí zde: www.viaggiaresicuri.it

 

Italské Ministerstvo zahraničních věcí právě aktualizuje stránky zde: v angličtině

Pro více informací a údaje o výjimkách týkající se výše uvedených ustanovení navštivte www.esteri.it

 

Slovensko

Slovensko od pátku 18.9. zařadilo Česko kvůli koronaviru mezi rizikové země, rozhodl krizový štáb. Osoby přijíždějící z České republiky na Slovensko se musí prokázat negativním testem na COVID nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (https://korona.gov.sk/ehranica/) a nastoupit pětidenní domácí karanténu a během ní se nechat otestovat.

Výjimkou je TRANZIT:

Tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj).

Více informací na webu Velvyslanectví ČR v Bratislavě - https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

 

Německo

Z důvodu nárůstu případů Covid-19 v České republice, platí povinnost od 23.9. pro cestující z ČESKÉ REPUBLIKY pro vstup do Německa, mít negativní test PCR nestarší než 2 dny nebo se podrobit karanténě.

VÝJIMKY platí například pro průjezd (TRANZIT), nezbytně nutné a nepřeložitelné pracovní nebo zdravotní cesty, pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů či pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod.

Více info: https://www.mzv.cz/berlin

 

Rakousko

Do půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 NEJSOU ŽÁDNÁ OMEZENÍ PŘI CESTOVÁNÍ (POBYT I TRANZIT)  PRO VŠECHNY OBČANY  A CESTUJÍCÍ Z ČR.

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 by Rakousko mělo zařadit Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2 , který nesmí být starší 72 hodin. )

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Konečná podoba omezení pro cestovatele z Prahy se upřesňuje. Jakmile budou podrobnosti známy,  budeme o nich informovat.

https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/od_pulnoci_z_nedele_27_9_2020_na_pondeli.html

 

Rakousko - Tranzit:

Osoby z Prahy: přes Rakousko tranzitují BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země, karanténní opatření se neaplikuje. Že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

Osoby z ostatních částí  České republiky (a také Itálie), které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, NEMAJÍ povinnost předkládat atest o neinfikovanosti, ani NEMUSÍ tranzitovat bez zastávky. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly v jedné z rizikových destinacích.  Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

 

Švýcarsko

Kdokoliv kdo vstoupí na území Švýcarska a přijíždí z České republiky, musí se podrobit povinné karanténě.

Neplatí v případě tranzitu. Více info: https://www.mzv.cz/bern

 

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

 

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin