close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ z/do České republiky a z/do Itálie

09.07.2020

Od 15.6. začínají platit jednodušší pravidla pro cestování v rámci EU:

 

Vstup do ČR

Vstup do ČR – země EU

Od 15. 6. 2020 MOHOU DO ČR VSTOUPIT BEZ OMEZENÍ VŠICHNI OBČANÉ EU (ze zelených států dle semaforu, Itálie je v zelené kategorii). ČR ruší hraniční kontroly a do země je možné cestovat i za turistikou. Negativní test na koronavirus se musí při vstupu do ČR předkládat pouze v případě, že cestujete do ČR z červených oblastí07.

Vstup do ČR – země mimo EU

Od 1. července 2020 došlo k rozšíření seznamu bezpečných zemí o některé státy mimo EU. Česká republika schválila otevření svých hranic pro Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Občané těchto zemí mohou od středy cestovat do ČR a občané ČR mohou cestovat do těchto zemí bez speciálních omezení.

 

Vstup do Itálie:

Od 3. června 2020 mohou do ITÁLIE VSTOUPIT BEZ OMEZENÍ VŠICHNI OBČANÉ EU, za předpokladu, že v předcházejících čtrnácti dnech před vstupem do Itálie nenavštívily některou z rizikových zemí (víz níže).

Od 3. června 2020 je v Itálii umožněn volný pohyb osob mezi jednotlivými italskými regiony a také z/do následujících států:

  • Členské státy EU (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Holandsko, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Maďarsko);
  • Státy patřící do schengenského prostoru (státy mimo EU, které jsou součástí Schengenské dohody: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko);
  • Spojené království Velké Británie a Severního Irska;
  • Andora, Monacké knížectví;
  • Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

Od 1. července 2020 je volný pohyb osob do Itálie umožněn i občanům následujících zemí: Alžírsko, Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, Černá Hora, Maroko, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, Korejská republika, Thajsko, Runisko, Uruguay. Cestující z těchto zemí nemusejí prokazovat důvod své cesty.

Cesty z jiných než výše uvedených zemí mohou být uskutečňovány z pracovních důvodů, zdravotních důvodů, kvůli naprosté nutnosti, návratu do vlasti, do místa bydliště anebo pobytu – rovněž za účelem studia.

V platnosti zůstává povinnost podstoupit nehlášenou karanténu (kromě výjimek), pokud se jedná o příjezd z mimoevropských zemí, ze zemí mimo Schengenský prostor, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Andory, Monackého knížectví, Republiky San Marino nebo Vatikánského městského státu.

 

Vstup do Německa:

Od 16. 6. 2020 MOHOU DO NĚMECKA VSTOUPIT BEZ OMEZENÍ VŠICHNI OBČANÉ EU bez nutnosti dokládat důvod cesty, či transitu. Německo ruší kontroly na hranicích a je možné do země cestovat i za turistikou.

 

Vstup do Rakouska:

Rakousko zrušilo minulý týden hraniční kontroly pro občany ČR a cizince s povolením k pobytu v ČR.

Od 16.6.2020 RAKOUSKO RUŠÍ HRANIČNÍ KONTROLY S ITÁLIÍ. ITALOVÉ MOHOU DO ZEMĚ BEZ OMEZENÍ a bez nutnosti dokládat důvod cesty, či transitu. Rakousko ruší kontroly i na italských hranicích, ale doporučuje svým občanům nejezdit do Lombardie.

 

Vstup do Švýcarska:

Od 15.6.2020 MOHOU DO ŠVÝCARSKA VSTOUPIT BEZ OMEZENÍ VŠICHNI OBČANÉ EU bez nutnosti dokládat důvod cesty, či transitu.

 

 

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

 

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin