close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

PRAVIDLA PRO CESTOVÁNÍ z/do České republiky a z/do Itálie a systém „semaforu“

23.10.2020

.V pondělí 15. června vstoupil v platnost semaforový systém, který reguluje cestování mezi Českou republikou a zeměmi Evropského společenství.

Mapa evropských zemí dle míry rizika nákazy bude nadále aktualizována na základě epidemiologické situace a je k dispozici zde.

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování. Pokud jsou země označeny červeně, je v dané zemi nepříznivý vývoj Covid-19 s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na covid-19 bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí.

 

Vstup do ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo online příjezdový formulář. Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. 

Od 22.10.2020 vycestovat z České republiky je možné, zároveň je možné do České republiky přicestovat jen v nezbytně nutných (essential) případech (především cesty do zaměstnání, cesty za rodinou, do zdravotnických zařízení, účast na svatbě nebo pohřbu, návrat zpět do místa svého bydliště v ČR). Cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel není možná. Toto rozhodnutí nijak nově neomezuje cestování pendlerů. Ministerstvo vnitra uvedl, že kontroly na hranicích ČR nebyly zavedeny.

 

Vstup do Itálie:

S platností od 14.října 2020 jsou všechny osoby přijíždějící do Itálie z České republiky (platí i v případě tranzitu a pracovní cesty!), povinny:

kromě předložení čestného prohlášení (2 formuláře) – viz vzor ke stažení z těchto stránek (formulář 1 + formulář 2dopravci nebo policii při případné kontrole 

se také ohlásit na místní hygienickou stanici (ASL).

1., ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

S platností od 7.října 2020 jsou všechny osoby přijíždějící do Itálie z České republiky, i ty, které zemí jenom projíždí (transit) a i ty, které přijíždí z pracovních důvodů, povinny předložit dopravci nebo policii při případné kontrole čestné prohlášení – viz vzor ke stažení z těchto stránek (oficiální formulář 1 + formulář 2)

 

2., POVINNOST TESTU  

Dále v návaznosti na vládní nařízení ze 13. října 2020, s platností od 14. října do 13. listopadu 2020 (nebo v případě nového termínu komunikovaného italskou vládou), všichni, kteří vstoupí nebo se vracejí do Itálie ze zemí označených jako rizikové (kde pobývali či tranzitovali posledních 14 dní před vstupem do Itálie), 

mezi nimiž JE také ČESKÁ REPUBLIKA, jsou povinni kromě výše uvedeného čestného prohlášení, splnit následující: 

a., předložit při vstupu na italské území negativní test ne starší než 72 hodin

nebo jako alternativu

b., provést rychlotesty na letištích, přístavech a hranicích (kde je to možné) s výsledky do půl hodiny, nebo do 48 hodin od vstupu na italské území na příslušném zdravotnímu středisku a vyčkat na odebrání testu v domácí izolaci a následně zůstat v karanténě do výsledků testu

Jsou umožněny výjimky z požadavku testu:

  • vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) s pobytem do 120 hodin
  • průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
  • zdravotnický personál z pracovních důvodů
  • přeshraniční pracovníci
  • zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí, které nepřekročí 120 hodin

 

3. INFORMOVAT MÍSTNÍ HYGIENCIKOU STANICI O VSTUPU NA ITALSKÉ ÚZEMÍ 

Všechny osoby, které vstoupí nebo se vracejí do Itálie ze zemí označených jako rizikové, kde pobývali či tranzitovali posledních 14 dní před vstupem do Itálie (mezi nimiž je také ČR) , musí informovat o svém vstupu do Itálie také místní hygienickou stanici.

 

Seznam přeshraničních hygienických stanic: zde

Tel. číslo místní hygienické stanicehttp://www.salute.gov.it

 

Doporučujeme vždy zkontrolovat ještě informace o vaší zemi na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ViaggiareSicuri, a ověřit tak aktuální restrikce.

 

Jak se chovat, když se objeví příznaky COVID-19 při pobytu v Itálii?: 

a., informovat ihned místní Hygienickou stanici: informovat personál na místním zdravotním středisku nebo volat na numero verde , která jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

b., v případě vážných zdravotních komplikací volat na nouzové tel. číslo 112

c., vyhnout se přítomnosti na pohotovosti

d., seznam příslušných zdravotnických zařízení (ASL): http://www.salute.gov.it

 

Existuje povinnost předem nahlásit svůj příjezd online v případě cesty do regionu Apůlie, Campania a na Sicílii.    

Pro vstup do regionu Apůlie zůstává nutnost vyplnit formuláře, podrobnosti uvádíme níže:

https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/disposizioni-per-gli-ingressi-in-puglia?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=disposizioni-per-gli-ingressi-in-puglia&utm_medium=card2

Campaniahttp://www.regione.campania.it/assets/documents/info-rientri-esteri-ordinanza-68.pdf

Sicíliehttps://www.costruiresalute.it/?q=coronavirus-sicilia. Pro Sicílii dle pravidla regionu ve znění od 27.9.2020:

  • Dle dohody místně příslušných hygienických stanic, společností pro správu letišť, přístavů, vedoucích dopravy a regionálního odboru infrastruktury a mobility se osoby přijíždějící ze zahraničí musejí podrobit tzv. rychlému výtěru (testu).

Sardinie: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2834?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&ph=1

 

 

Více informací webové stránky Velvyslanectví České republiky v Římě.

 

Je vstup do Itálie zakázán pro osoby přijíždějící z určitých států? 

Ano, podle seznamu Ministerstva zahraničních věcí zde: www.viaggiaresicuri.it

 

Italské Ministerstvo zahraničních věcí právě aktualizuje stránky zde: v angličtině

Pro více informací a údaje o výjimkách týkající se výše uvedených ustanovení navštivte www.esteri.it

 

Slovensko

Slovensko zařadilo Českou republiku od 29.9. kvůli koronaviru mezi rizikové země na červený seznam. Osoby přijíždějící z České republiky na Slovensko se musí prokázat negativním testem na COVID, s výsledkem ne starším než 72  hodin nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (https://korona.gov.sk/ehranica/) a nastoupit pětidenní domácí karanténu a během ní se nechat otestovat.

Výjimkou je TRANZIT:

Tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj).

Od soboty 24. října do neděle 1. listopadu 2020 platí na Slovensku zákaz vycházení. Výjimky ze zákazu vycházení: https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

Více informací na webu Velvyslanectví ČR v Bratislavě - https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/aktuality_z_konzularni_a_vizove_oblasti/opatreni_na_uzemi_slovenske_republiky_v.html

 

Německo

Od 25. 9. je mezi rizikové oblasti zařazena celá Česká republika. Ve všech spolkových zemích je povinná 14denní karanténa. Osoby cestující z těchto oblastí se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu, nebo disponovat negativním výsledkem testu ne starším než 48 hodin. Při příjezdu z Italie není povinnost karantény nebo testu, kromě regionu Liguria, Campania, Valle d’A., FVG, Emilia-Romagna, Umbria, Piemonte, Sardegna, Prov.Aut. Bolzano, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Lombardia.

VÝJIMKY platí například pro průjezd (TRANZIT):

Průjezd Německem do jiného schengenského státu je možný, pokud lze věrohodně doložit, že v cestě bude možné na území jiného státu pokračovat (tj. bude umožněno vcestování do dalšího státu) a neexistuje jiná dopravní alternativa.

Naproti tomu doprava vozidlem na německé letiště za účelem odletu do další země za průjezd/tranzit/ německými úřady považována není. Cestující, kteří v pobývali v posledních 14 dnech před vstupem na území SRN v regionech nebo státech označených německými úřady jako rizikové a přepravují se vozidlem na německé letiště, musejí tak disponovat negativním Covid-19 testem.

Cestování do Bavorska: Od 23.10. vstoupí v platnost povinné testování pendlerů - první test je nutné podstoupit do 7 dnů, poté každých 7 dní. Nadále bude možné testování pendlerů v Bavorsku zdarma.

Více info: https://www.mzv.cz/berlin

 

 

Rakousko

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 Rakousko zařadilo Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2 , který nesmí být starší 72 hodin. )

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/od_pulnoci_z_nedele_27_9_2020_na_pondeli.html

 

Rakousko - Tranzit:

Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.)

Osoby z Prahy: přes Rakousko tranzitují BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země, karanténní opatření se neaplikuje. Že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

Osoby z ostatních částí  České republiky (a také Itálie) NEMAJÍ povinnost předkládat atest o neinfikovanosti, ani NEMUSÍ tranzitovat bez zastávky. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly v jedné z rizikových destinacích.  Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly. Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

 

Švýcarsko

Počínaje 14.9. (půlnoc z neděle na pondělí) platí pro cestující z ČR povinnost 10 denní karantény po vstupu na švýcarské území. Negativní test nestačí.

Tranzit přes území Švýcarska je povolen.

Pro cestující z Itálie není povinna karanténa, kromě cestujících  z regionu Ligurie, Veneto, Sardegna, Campania.

Více info: https://www.mzv.cz/bern

 

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí.

 

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin