close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Česká ekonomika: jaký výhled na rok 2020?

31.10.2019

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora uspořádala ve středu 30. října v sídle agentury Deloitte Czech Republic, jež je členem komory, ekonomickou konferenci s názvem Česká republika v roce 2020: rizika a příležitosti pro business - Trendy a očekávání v ekonomice ČR a CEE.

Předseda komory, Gianfranco Pinciroli, shrnul ve svém pozdravu hlavní témata konference. "Dnešní akce se bude snažit odpovědět na otázky, které si klademe již několik měsíců", uvedl předseda Pinciroli. "Kdo v posledních letech či dekádách investoval v ČR, tak se rozhodl působit v úspěšné zemi vykazující silný ekonomický růst. Dnes však ekonomický cyklus pravděpodobně končí a bude nutné vzít v potaz některá rozhodnutí ohledně budoucnosti této země", dodal. Debatu vedl a moderoval Walter Fusar Poli, člen představenstva komory a partner v Deloitte Services. Mezi hosty konference byli přítomni také první tajemník Velvyslanectví Itálie v Praze Federico Bernardi a vedoucí obchodního oddělení Alessandro Pitotti.

Úvodní prezentaci přednesl guvernér České Národní Banky, Jiří Rusnok. "Je viditelné, že v celé řadě důležitých ekonomických centrech dochází ke zpomalení", uvedl guvernér ČNB s tím, že ochlazení zaznamenávají jak rozvinuté tak rozvíjející se ekonomiky. Tyto globální trendy dopadnou v příštím roce i na českou ekonomiku, jejíž míra růstu zřejmě oslabí. V oblasti měnové politiky pak pokračuje období nízkých úrokových měr. Kurz české koruny vůči euru zůstává, v rozporu s predikcemi ČNB, od druhé poloviny roku 2018 stabilní. Investoři mají korun dostatek a spíše se je snaží prodat na trhu. "V posledních měsících investoři vyhledávají velice bezpečné a likvidní produkty jako je americký dolar či švýcarský frank", uvedl guvernér Rusnok jeden z důvodů, proč nedochází k predikovanému posilování koruny. Na rozdíl od Evropské Centrální Banky však ČNB dosahuje svého dvouprocentního inflačního cíle.

Ve svém příspěvku se David Marek, hlavní ekonom Deloitte Czech Republic, zaměřil konkrétněji na některé faktory rizika pro českou ekonomiku. «S Německem je něco špatně», okomentoval analytik Deloitte ekonomické výsledky hlavního obchodního partnera ČR. V některých odvětvích německé ekonomiky jsou poklesy velice silné a mohou ukazovat na hlubší problémy, než je pouhá ekonomická konjunktura. Další rizikové faktory jsou pak celní války a Brexit. I přes to Česká republika vykazuje silnou makroekonomickou stabilitu a dobré tempo růstu, které by se v příštím roce mělo zastavit na dvou procentech. V dlouhodobé perspektivě se ale země musí připravit na výzvy jako stárnutí populace, robotizace či změnu v systému vzdělávání. «Rozvíjející se ekonomiky investují tak, že budují fyzickou infrastrukturu. Rozvinuté země investují do svých vědomostí, vzdělávání, výzkumu a inovací. Česká republika ale neinvestuje dostatečně ani do infrastruktur ani do lidí», přidal kritiku David Marek.

Některé specifické aspekty ekonomického vývoje v ČR pak probral Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia. podle něhož česká ekonomika, a její průmysl především, dosud vykazovala větší odolnost vůči nepříznivým očekáváním. «Obávám se ale, že ve čtvrtém čtvrtletí dojde ke korekci», uvedl Pavel Sobíšek. V nejbližší budoucnosti bude vedle spotřeby táhnout růst i export. Pro vývoz je i příznivý kurz koruny, který vyhovuje mnoha průmyslovým odvětvím závislých na zahraničním obchodě. «Česká ekonomika má velký nedostatek pracovní síly, avšak produktivita na pracovníka je stále nízká», poukázal na faktor k zlepšení Pavel Sobíšek. Také pro UniCredit Bank CZ & SK se bude růst ekonomiky pohybovat kolem 2%: Banka na rok 2019 počítá s růstem HDP o 2,4%a  v roce 2020 o 2%.

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Studio Adam-Costey

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin