Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

03.12.2020

Evidence skutečných majitelů: novinky a sankce

V listopadu Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlou novelu zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela výrazně mění evidenci tak, aby vyhovovala evropským standardům. Přinášíme hlavní body nového zákona.

Kdo musí zaregistrovat majitele?

Povinnost se vztahuje na všechny obchodní společnosti, například na společnosti s ručením omezeným nebo na akciové společnosti, a také na další druhy právnických osob, například na svěřenecké fondy či zapsané spolky.

Kdo je považován za skutečného majitele?

Novela rozšiřuje okruh osob, které mohou být považovány za skutečné majitele. V obchodních společnostech jsou považovány za skutečné majitele fyzické osoby, která může dostat podstatnou část z ekonomického prospěchu firmy nebo má zásadní vliv na orgány a řízení společnosti. Zákon upřesňuje, že za skutečné majitele lze považovat osoby, kterým připadá alespoň 25 procent zisku společnosti, nebo jsou majiteli právnické osoby, které připadá 25 procent zisku. Jsou považovány za skutečné majitele osoby, které drží, ať už přímo nebo skrze další právnickou osobu, alespoň 25 procent hlasů nebo jejich počet hlasů výrazně převyšuje ostatní. V situacích, kdy je nelze zjistit, mohou být považováni za skutečné majitele i osoby ve vrcholném vedení společnosti. Firmy musí zapsat do evidence všechny osoby, které splňují uvedené podmínky.

Kdy a jak provést zápis?

Zápis je povinné provést skrze žádost podanou na rejstříkový soud nebo za pomoci notáře. Do evidence jsou automaticky zapsány osoby, které podle obchodního rejstříku drží alespoň 25 procent kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo jsou majiteli právnické osoby, která drží 25 procent kapitálu s.r.o.. Budou automaticky zapsáni i jediný akcionář v akciové společnosti nebo majitelé jediného akcionáře, pokud je obchodní společností. Společnosti budou mít šest měsíců času od vstupu v platnost zákona, aby aktualizovaly zápis v evidenci.

Kdo bude mít přístup k evidenci?

Novela výrazně rozšiřuje transparentnost evidence. Některé údaje budou přístupné komukoliv na stránkách zřízených Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o jméno, měsíc a rok narození, stát narození a stát občanství osob, jež jsou zapsány jako skuteční majitelé. Přístup ke všem zapsaným údajům budou mít ale jen některé orgány státní správy, a to za určitých situací.

Jaké hrozí sankce?

Novela zavádí přísnější sankce, a to především zákaz vyplacení části zisku osobám, jež nejsou zapsané jako skuteční majitelé, byť splňují podmínky pro zápis, nebo zákaz výkonu hlasovacích práv. Za chybějící či neúplné údaje mohou společnosti dostat pokutu ve výší až 500.000 korun. Sněmovna schválila, že společnosti, které neuvedou skutečné majitele, nebudou moci čerpat dotace.

 

Materiál byl vypracován ve spolupráci s advokátem Massimilianem Pastorem z advokátní kanceláře CERHA HEMPEL – Kališ & Partners.

Zdroj fotografie: Pixabay

 

Loading…