close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Italsko-česká komora obnovila své vrcholné orgány

09.06.2021

V úterý 8. června se uskutečnila v Italském kulturním institutu valná hromada členů Italsko-české obchodní a průmyslové komory, která zvolila nové představenstvo a dozorčí radu.

Valná hromada byla zahájena pozdravem italského velvyslance v Praze J.E. Francesca Saveria Nisia a projevem předsedy Komory Gianfranca Pinciroliho. Generální tajemník Matteo Mariani shrnul aktivity za rok 2020 a představil akce naplánované na rok 2021. V loňském roce se do aktivit Komory výrazně promítla epidemie covidu-19. Mnohé aktivity se uskutečnily on-line v podobě 40ti uspořádaných webinářů a zvýšené interakce na stránkách a sociálních médiích Komory.  Zaměstnanci Komory se výrazně zaměřili na podporu členům s včasnými informacemi o vládních opatřeních a státních programech podpory. Různá online setkání byla zaměřena na nové firemní strategie. Kromě toho Komora poskytovala své hlavní služby v oblastech hledání partnerů, uzavírání obchodů, vzdělávání a obecně posilování ekonomických vztahů mezi Itálií a Českou republikou.

Před hlasováním o novém představenstvu oznámil předseda Gianfranco Pinciroli členům svoje rozhodnutí neucházet se o další mandát v představenstvu. „Vždy jsem vyznával princip změny. A tento rok poznamenaný Covidem udal, vzhledem k minulosti, určitý směr. Proto si myslím, že toto by mohl být ten pravý moment pro předání rolí.“ uvedl Pinciroli, který stál v čele Komory od roku 2013. „Musíme ti poděkovat za tvé nasazení a oddanost vůči Komoře,“ uvedl místopředseda Danilo Manghi. Pinciroli byl poté jmenován čestným předsedou „za mimořádný přínos podnikatelským a obchodním vztahům mezi Itálií a Českou republikou a rozvoji Komory, jasnou vizi, neúnavné nasazení a upřímný zápal pro italsko-českou komunitu“.

 

Valná hromada pak zvolila následující nové členy představenstva:

Michele Cirieco - GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

Antonio Costantino - SARDEGNA TRAVEL s.r.o.

Petr Dostál - C.T.S. s.r.o.

Massimo Francese - UNICREDIT BANK CR & SK a.s.

Walter Fusar Poli - DELOITTE CZ SERVICES s.r.o.

Aleksandar Kešelj - FERRERO ČESKÁ s.r.o.

Riccardo Lucque - LA COLLEZIONE s.r.o.

Danilo Manghi - MANGHI CZECH REPUBLIC s.r.o.

Roberto Massa

Alessandro Pasquale - MATTONI 1873 a.s.

Francesco Augusto Razetto - ARCHITECTURAL CONSULTING s.r.o.

Pavel Zezula - NOVÁ MOSILANA a.s.

 

Nová Dozorčí rada je tvořena:

Mario Moretti - STUDIO MORETTI Società tra professionisti SAS

Luca Savino - SAVINO & PARTNERS a.s.

Domenico Virgulti - TASSO & CO. s.r.o.

 

Představenstvo poděkovalo za práci odcházejícímu členovi představenstva Stefanovi Buranimu  - VŠEOBECNÁ ÚVĚROVÁ BANKA a.s. a a odcházejícím členům dozorčí rady Robertovi Di Cursimu - LUCA PRAGUE s.r.o., Massimilianovi Pastoremu – CERHA HEMPEL & Partners AK e Andreovi Tonolimu – COMDATA CZECH a.s.

 

Členové také schválili účetní závěrku za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.

 

Zdroj: Camic

Zdroj foto: Studio Adam-Costey

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin